Home>Information>Legal acts>Act on supporting thermomodernization and renovation

Act on supporting thermomodernization and renovation

You will find here the most important legal acts related to the thermomodernization (Polish teksts):

Istnieją również dotatkowe Rozporządzenia dotyczące ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów, których treść zamieszczamy poniżej:

oraz