Home>Publications>Publications

Publications

W dorobku wydawniczym NAPE SA znajdują się wydawnictwa dostępne do pobrania: 

 • Monografia: Budynki o niemal zerowym zużyciu energii - praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Sowy (DO POBRANIA)
 • Raport „Building Market Briefs”, będący kolejnym z serii raportem zawierającym skondensowane informacje na temat krajowych uwarunkowań sektora budowlanego i wskaźniki, które można bezpośrednio porównywać pomiędzy krajami (DO POBRANIA)

 

a także szereg wydawnictw, których nakład został niestety wyczerpany, i są one jedynie do wglądu w siedzibie NAPE SA:

 • Audyting energetyczny - J. Górzyński
 • Poradnik dla audytorów energetycznych, inspektorów środowiska, projektantów oraz zarządców budynków i obiektów budowlanych – praca zbiorowa.
 • Jak zmniejszyć koszty ogrzewania budynków – M.Robakiewicz.
 • Przewodnik inwestora małej elektrowni wodnej – S.Gołębiowski, Z.Krzemień.
 • Audyt energetyczny – materiały pomocnicze – praca zbiorowa.
 • Racjonalizacja gospodarki energią elektryczną – E.Nowak.
 • Energooszczędne oświetlenie dróg – M.Stępniewski.
 • Jak zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie w twoim mieście – Procedury postępowania – praca zbiorowa.
 • Racjonalizacja użytkowania energii w zakładach przemysłowych – J.Szargut, A.Ziębik, J.Kozioł, R.Janiczek, K.Kurpisz, T.Chmielniak, R.Wilk.
 • Instalacje ciepłej wody w budynkach – J. Chudzicki.
 • Ogrzewanie elektryczne – J. Strzyżewski.