Strona główna>Oferta>Audyty i świadectwa budynków>Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

Cel

Świadectwo ułatwia właścicielowi wiarygodne przedstawienie walorów budynku lub lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu, a jednocześnie dla nabywcy lub najemcy stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nie ujawnionymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku lub lokalu.

Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej określa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Obowiązek sporządzania świadectw dotyczy:

 • Budynku lub części budynku zbywanego na podstawie umowy sprzedaży, zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego lub wynahmowanego.
  prawa do lokalu podlegających sprzedaży lub wynajmowi.
 • Bydynku, gdy powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

 

Zakres

Świadectwo powinno zawierać:

 • Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową i pierwotną dla ogrzewania i wentylacji: QH,nd, QK,H, QP,H [kWh/rok].
 • Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową i pierwotną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej: QW,nd, QK,W, QP,W [kWh/rok].
 • Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową i pierwotną na chłodzenie: QC,nd, QK,C, QP,C [kWh/a] (w budynkach użyteczności publicznej lub częściach stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową innych budynków, których to dotyczy).
 • Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną dla systemu wbudowanej instalacji oświetlenia: QK,L, QP,L [kWh/a] (w budynkach użyteczności publicznej lub częściach stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową innych budynków, których to dotyczy).
 • Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP [kWh/(m2·rok)].
 • Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: EK [kWh/(m2·a)].
 • Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU [kWh/(m2·a)].
 • Jednostkowa wielkość emisji CO2: E_C02 [t CO2/(m2·rok)].
 • Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową: Uoze [%].
 • Zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku.

Metodyka

System oceny charakterystyki energetycznej budynków został wprowadzony nowelizacją ustawy Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 (Dz. U. z 2007 r. Nr. 191, poz. 1373). Ustawa zobowiązała ministra odpowiedzialnego za budownictwo do wydania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 2001, poz. 1240), które ukazało się 6 listopada 2008 roku. Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami, system ten zaczął funkcjonować z dniem 1 stycznia 2009 roku. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Referencje

Świadectwa charakterystyki energetycznej Ilość
Obiekty użyteczności publicznej: m.in. Castorama (14), Leclerc Gdańsk, Intraco II Warszawa, DBC Warszawa, Ursynów Business Park Warszawa, Metropolitan Warszawa, Focus Warszawa, Galerie Handlowe SEGECE: Warszawa, Lublin, Kraków, Poznań, Ruda Śląska, Sosnowiec, Kraków, Poleczki Biznes Park Warszawa 48
Budynki mieszkalne 63
Lokale mieszkalne 141
Suma: 252

 

Osoby odpowiedzialne za kontakt z klientami

Andrzej Rajkiewicz

e-mail: arajkiewicz@nape.pl

tel. 22 505-46-54

Janusz Łaszczych

e-mail: jlaszczych@nape.pl

tel. 22 505-44-99