Strona główna>Oferta>Audyty i świadectwa budynków>Wstępny audyt energetyczny

Wstępny audyt energetyczny

Cel

Wsparcie inwestora na etapie planowania inwestycji. Szacunkowe obliczenie podstawowych wielkości pomocnych w wyborze strategii inwestycyjnej.

Zakres

Audyt wstępny odpowiada na następujące pytania:

  • Jaki będzie szacunkowy koszt inwestycyjny?
  • Jakich oszczędności energii i kosztów eksploatacyjnych należy oczekiwać?
  • Czy planowana inwestycja ma szanse spełnić wymagania Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów?
  • Jaki zakres prac mieści się w granicach możliwości finansowych inwestora?

Na podstawie wyliczonych wartości inwestor może optymalnie zaplanować inwestycję. Jednocześnie wstępne szacunkowe wartości kosztów inwestycji i premii termomodernizacyjnej są pomocne w podjęciu decyzji o skorzystaniu z premii termomodernizacyjnej i wykonaniu audytu szczegółowego.

Metodyka

Audyt wstępny jest wykonywany metodą obliczeniową opracowaną przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A. na podstawie wypełnionego przez inwestora formularza lub - w szczególnych przypadkach - na podstawie dostarczonej pełnej dokumentacji techniczno-budowlanej.

Referencje

Ponad 300 opracowań dla potrzeb wspólnot mieszkaniowych, właścicieli hoteli, pensjonatów i innych budynków. Przy użyciu tej metody stworzono narzędzie dla ubiegających się o preferencyjne kredyty w Banku Ochrony Środowiska w latach 2005-2010.

Osoby odpowiedzialne za kontakt z klientami

Zamówienie internetowe na wstępny audyt energetyczny należy kierować na adres nape@nape.pl.
Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia wypełniony formularz należy przesłać na adres mamrozy@nape.pl.
Opracowany wstępny audyt zostanie dostarczony klientowi w postaci elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych.

Pliki do pobrania: