Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu ASIEPI Ocena i poprawa wprowadzania dyrektywy EPBD
  Okres realizacji: 01.10.2007 - 31.03.2010
  Koordynator projektu:

  International Network for Information on Ventilation and Energy Performance EEIG

  Partnerzy:
  1. Belgian Building Research Institute (BBRI), Belgia
  2. National and Kapodestrian University of Athens (NKUA), Grecja
  3. Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), Holandia
  4. Fraunhofer Institute of Building Physics (IBP), Niemcy
  5. Stiftelsen for Industriell Teknisk Forskning ved Norges Tekniske Høgskole występująca w imieniu swojego instytutu SINTEF Buildings & Infrastructure (SINTEF), Norwegia
  6. Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), Francja
  7. Faculdate de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), Portugalia
  8. Centre d Etudes Techniques de l Equipement de Lyon (CETE de Lyon), Francja
  9. Federation of European Heating and Air-conditioning Associations (REHVA)
  10. Ente per le Nuove Tecnologie l Energia e l Ambiente (ENEA), Włochy
  11. Asociacion de Investigacion y Cooperacion Industrial de Andalucia (AICIA), Hiszpania
  12. Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE), Polska
  13. Technical Research Centre of Finland (VTT), Finlandia
  14. Energie und Umweltzentrum am Deister e.V. (E-U-Z), Niemcy
  15. ENVIROS, s.r.o. (ENVIROS), Czechy
  16. Danish Building Research Institute (SBi), Dania
  Strona internetowa: http://www.asiepi.eu/
  Cel projektu:

  Projekt ASIEPI powstał dla oceny i udoskonalenia wprowadzania dyrektywy EPBD dla nowych budynków i budynków remontowanych.

  Założono osiągnięcie następujących celów:

  • dopilnowanie wprowadzenia dyrektywy EPBD we wszystkich Państwach Członkowskich na czas
  • stworzenie narzędzi pozwalających ocenić poziom charakterystyki energetycznej w Państwach Członkowskich, na podstawie którego będzie można dokonać przeglądu charakterystyk energetycznych w poszczególnych Państwach Członkowskich oraz szybko je porównać
  • zdobycie wiedzy o wdrażaniu dyrektywy EPBD przez rządy poszczególnych Państw Członkowskich
  • zidentyfikowanie przybliżeń i uproszczeń dla polepszenia zgodności i kontroli
  • przeanalizowanie zebranych informacji o uproszczeniach wprowadzonych przez Państwa Członkowskie dotyczących mostków cieplnych, używanych do obliczania charakterystyki energetycznej
  • podwyższenie świadomości w Państwach Członkowskich, dotyczącej potencjalnych problemów oceny systemu w oparciu o zebrane doświadczenia innych Państw Członkowskich
  • stworzenie lub podwyższenie świadomości Państw Członkowskich w sferze dostępnych alternatywnych technik i technologii, polepszających komfort cieplny bez podwyższania zużycia energii oraz ocenę charakterystyki energetycznej.
  Rezultaty projektu:
  • zdobycie wiedzy o wdrażaniu dyrektywy EPBD przez rządy poszczególnych Państw Członkowskich
  • zidentyfikowanie przybliżeń i uproszczeń dla polepszenia zgodności i kontroli
  • przeanalizowanie zebranych informacji o uproszczeniach wprowadzonych przez Państwa Członkowskie dotyczących mostków cieplnych, używanych do obliczania charakterystyki energetycznej
  • podwyższenie świadomości w Państwach Członkowskich, dotyczącej potencjalnych problemów oceny systemu w oparciu o zebrane doświadczenia innych Państw Członkowskich
  • stworzenie lub podwyższenie świadomości Państw Członkowskich w sferze dostępnych alternatywnych technik i technologii, polepszających komfort cieplny bez podwyższania zużycia energii

  Wyniki badan i analiz przedstawiono w szeregu dokumentów, obejmujących zarówno analizę potencjalnych problemów, jak i porady jak z tymi problemami sobie radzić.
  Ze względu na konieczność stosowania się do zasad projektów finansowanych w ramach programu IEE-SAVE, z których jedną z ważniejszych jest propagowanie wyników projektu, nie opracowano w jego w ramach gotowej do wdrożenia metodyki, kładąc nacisk na analizę i prezentację najlepszych doświadczeń, które mogłyby się przyczynić do sprawniejszego działania Dyrektywy.
  Streszczenie (dokument P191) dostępne on-linie na stronie http://www.buildup.eu/publications/8756
  przedstawia w skrócie najważniejsze wnioski
  będące rezultatem prac w ramach projektu. Prezentacje w Power Point-cie w 7 różnych
  językach, w tym po polsku, prezentują najważniejsze ogólne konkluzje. Bardziej szczegółowe informacje na
  temat z każdego z ww zagadnień można znaleźć w 6 raportach tematycznych. Dodatkowo dostępne są ogólne informacje dotyczące wybranych zagadnień tematycznych, takie jak:

  • szczegółowe raporty techniczne
  • zarejestrowane seminaria prowadzone przez Internet
  • streszczenia materiałów konferencyjnych
  Koordynator w NAPE:

  Aleksander Panek, apanek@nape.pl