Strona główna>Wydawnictwa>Artykuły

Artykuły

Ubóstwo energetyczne jest z jednym z problemów dotykających znaczną część europejskich konsumentów energii. Pomimo tego, wiedza na ten temat jest zdecydowanie niewystarczająca i brakuje efektywnych sposobów poprawy tej sytuacji. Zachęcamy do zapoznania się z projektem ASSIST, który miał na celu analizę zjawiska ubóstwa energetycznego oraz zbadanie możliwości jego minimalizacji. Partnerzy projektu, 11 organizacji z 6 europejskich krajów (z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Polski, Belgii i Finlandii) podjęło określone działania, mające wypełnić cele projektu. Również inne firmy wspierają wiedzą i doświadczeniem projekt ASSIST, w tym eksperci Narodowej Agencji Poszanowania Energii.

W ramach projektu ASSIST zgromadzono obszerną wiedzę dotyczącą zjawiska ubóstwa energetycznego w Europie. Wyszkolono Domowych Doradców Energetycznych, którzy w wykwalifikowany, godny zaufania, dostępny i dostosowany do potrzeb sposób, mogą wesprzeć swoją wiedzą i umiejętnościami "wrażliwych odbiorców energii" przeciwdziałając ubóstwu energetycznemu. Planowane jest stworzenie innowacyjnej europejskiej sieci takich doradców, do której będą systematycznie dołączać kolejni eksperci. Zdobyta wiedza, efektywne rozwiązania, dobre praktyki mogą stanowić również wytyczne do kształtowania polityk krajowych i europejskich przeciwdziałających problemowi ubóstwa energetycznego.

Zachęcamy do zapoznaniu się z materiałami powstałymi podczas projektu, w tym. m.in. KALKULATORA który w prosty sposób analizuje strukturę zużycia energii w gospodarstwie domowym i odpowiada na pytania jak i gdzie szukać oszczędności energii i kosztów.


1. W tym miejscu możesz pobrać KALKULATOR powstały w ramach projektu

2. Instrukcja do wypełnienia powyższego KALKULATORA

3. Assist Polska: porady video

4. Pozostałe materiały

 

Więcej na stronie projektu: https://www.assist2gether.eu/


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

W ramach programu H2020