Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu BEST RESULT Promocja technologii i systemów energetycznych dla budownictwa opartych o paliwa odnawialne
  Okres realizacji: 1.07.2006 - 31.12.2008
  Koordynator projektu:

  CRACA Centro Regionale di Assistenza per la Cooperazione Artigiana

  Partnerzy:

  Centro Regionale di Assisnetza per la Cooperazione Artigiana Societa Cooperativa (CRACA) – Venezia, Włochy– koordynator projektu
  Unione Provinciale Artigiani (UPA) – Padova,Włochy
  Universita degli Studi di Padova – Padova, Włochy
  Energy Management SRL (GFE) – Firenze, Włochy
  Chambers’ Group for the Development of Greek Isles (EOAEN) – Chios, Grecja
  SC Chiminform Data SA (CHD) – Bucharest, Rumunia
  Mid Wales Energy Agency Ltd (MWEA) – Machynlleth, Wielka Brytania
  Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA (NAPE) – Warszawa, Polska
  Escola Superior de Technologia de Setubal (ESTSetubal) – Setubal, Portugalia
  Universidad de Valladolid (UVA) – Valladolid, Hiszpania
  ESCAN S.A – Madrit, Hiszpania
  Centre for Renewable Energy Sources (CRES) – Pikermi, Grecja
  Fundacion CENER-CIEMAT (CENER) – Nawarra, Hiszpania
  Centro de Automatizacion, robotnica y Tecnologias de la Informacion y de la Fabricacion (CARTIF) – Valladolid, Hiszpania
  Fundacion Asturiana de la Energis (FAEN) – Asturias, Hiszpania

  Strona internetowa: http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1448
  Cel projektu:

  Projekt był realizowany w ramach programu Ineligentna Energia - Europa, powstał przy współpracy instytucji europejskich, których zadaniem jest podnoszenie świadomości kadry inżynierskiej w zakresie nowych technologii budowlanych, w tym w szczególności technologii umożliwiających wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Podstawowym celem projektu było stworzenie szerokiego systemu szkoleń, obejmującego różne techniki nauczania, przeznaczonego dla różnych grup odbiorców potencjalnie zainteresowanych wdrażaniem technologii paliw odnawialnych w sektorze budownictwa. Na system ten składają się takie formy nauczania, jak seminaria, warsztaty, kursy podyplomowe oraz szkolenie typu e-learning. Przy czym, co ważne, projekt obejmował działania zarówno po stronie podaży, jak i popytu.

  Rezultaty projektu:

  Przygotowanie i przeprowadzenie:

  • 98 lokalnych szkoleń i kursów skierowanych do kadry inżynierskiej (w tym 14 w Polsce)
  • 21 seminariów i warsztatów szkoleniowych adresowanych do dostawców (w tym 2 w Polsce)
  • 4 kursów na poziomie uniwersyteckim
  • 6 warsztatów dla dostawców na temat możliwości rozwoju rynku
  • 1 ogólnoeuropejskiej platformy e-learningu
  • krajowych studiów marketingowych dotyczących podaży technologii związanych z paliwami odnawialnymi (ankiety, wywiady i in.)
  • wytycznych dla dostawców, dotyczących możliwości zastosowania energii odnawialnych w budownictwie
  • wspólnego przewodnika dotyczącego możliwości stosowania energii odnawialnych w budynkach
  • uruchomienie infolinii dla dostawców i wykonawców
  • uruchomienie internetowego forum dyskusyjnego adresowanego do dostawców
  • zorganizowanie wystaw obrazujących zastosowanie energii odnawialnych budownictwie

  Ponadto w ramach projektu ukazało się 11 publikacji (w formie broszur uzupełnionych o CD) na tematy związane z możliwościami zastosowania energii odnawialnych w budownictwie. Została także opracowana strona internetowa prezentująca najlepsze rozwiązania. Ukazywała się również e-gazeta informująca o pracach prowadzonych w ramach projektu.

  Projekt w istotny sposób wypłynął na zwiększenie zainteresowania nowoczesnymi technologiami wykorzystującymi energię odnawialną, a co za tym idzie dającymi wymierne oszczędności energii i kosztów, oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Promując bezpośrednio przykłady nowoczesnego budownictwa, projekt przyczynił się do rozwoju rynku materiałów i wyrobów budowlanych, które znajdują zastosowanie w tego typu budownictwie. Organizowane w trakcie realizacji projektu spotkania umożliwiły kontakt pomiędzy wszystkimi stronami rynku energii – dostawcami, producentami urządzeń i odbiorcami.

  Beneficjentami byli głównie audytorzy energetyczni i decydenci z wydziałów ochrony środowiska gmin i powiatów. Pozyskali oni nową wiedzę z zakresu możliwości zastosowania energii odnawialnych w budynkach oraz możliwość uzupełniania tej wiedzy poprzez platformę e-learningową.

  Koordynator w NAPE:

  Małgorzata Popiołek, mpopiołek@nape.pl