Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu BioEnergy Farm 2
  Okres realizacji: 1/03/2014 - 31/12/2016
  Koordynator projektu:

  Cornelissen Consulting Services B.V., NL

  Partnerzy:

  DCA Multimedia B.V., NL
  University of Turin, IT
  Coldiretti Piemonte, TI
  National Energy Conservation Agency, PL
  Foundation Science and Education for Agro-Food Sector (FNEA), PL
  The International Biogas and Bioenergy Centre of Competence, DE
  Association for Technology and Structures in Agriculture, DE
  Boerenbondvereniging voor Projecten vzw, BE
  Agrotech A/S, DK
  Okologisk Landsforening, DK
  Chambre regionale d'agriculture de Bretagne, FR
  TRAME, FR

  Strona internetowa: http://www.bioenergyfarm.eu/pl/
  Cel projektu:

  Celem projektu BioEnergy Farm II jest rozwój rynku mikroinstalacji biogazowych. Działania te mogą zwiększyć ilość odnawialnej energii produkowanej w gospodarstwach rolnych o 60 MW. Ten wzrost planujemy osiągnąć dwufazowo:

  1. Pierwsza faza obejmuje okres realizacji projektu. Przed jego zakończeniem, zamierzamy pomóc 700 rolnikom w ocenie wykonalności i tworzeniu biznesplanów, łącznie na około 100 MW. Bezpośrednim rezultatem powinien być wzrost produkcji biogazu o 28 MW. Z uwagi na czas jaki jest potrzebny do zrealizowania biznesplanu, 28 MW planujemy osiągnąć w ciągu 18 miesięcy od zakończenia projektu.
  2. Druga faza potrwa do 2020 roku. Spodziewamy się w niej zainstalowania kolejnych 32 MW bioenergii w krajach Unii Europejskiej, ponieważ projekt przyczyni się do rozwoju rynku mikrobiogazowni. Wierzymy, że realizacja pierwszych mikrobiogazowni wywoła efekt kuli śnieżnej i przekona większą liczbę rolników do tej technologii. Projekt BioEnergy Farm II, oferując aktualizowane i niezawodne narzędzia, będzie dla nich wsparciem.
  Zakres prac:

  W ramach projektu rolnicy są informowani o możliwościach i dostępnych opcjach mikroinstalacji. Oferujemy bezpłatną pomoc w ocenie opłacalności mikrobiogazowni dla indywidualnych gospodarstw. Te indywidualne analizy wykonalności uwzględniają różne warianty wykorzystania biogazu, jak np. produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, wzbogacanie biogazu w celu sprzedaży do sieci, produkcja ciepła w kotle na biogaz, czy produkcja paliwa transportowego. Aby zwiększyć opłacalność mikroinstalacji, uwzględniamy również obróbkę masy pofermentacyjnej w celu uzyskania lepszej jakości nawozów. Ta metoda zagospodarowania odchodów zwierzęcych jest przyjazna dla środowiska, obniża emisję metanu związaną ze składowaniem obornika. W ramach projektu przeanalizowaliśmy bariery prawne i finansowe, aby przygotować przewodnik dla polityków, jak wykorzystać potencjał mikrobiogazowni rolniczych wpierając ich rozwój.

  Koordynator w NAPE:

  Marek Amrozy, mamrozy@nape.pl