Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu BioEnergyFarm
  Okres realizacji: 1.06.2010 - 31.03.2013
  Koordynator projektu: Cornelissen Consulting Services B.V., Holandia
  Partnerzy:

  Uniwersytet w Turynie, Włochy
  Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Polska
  Uniwersytet w Stuttgarcie, Niemcy
  Estoński Uniwersytet Przyrodniczy
  Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Stosowania Biogazu i Bioenergii
  Związek Rolników Włoskich
  ZET Solutions, Holandia
  Biogas-E, Belgia
  Stimuland, Holandia
  Estońska Federacja Rolników

  Strona internetowa: http://www.bioenergyfarm.pl/
  Cel projektu:

  Projekt skierowany był głównie do rolników, leśników i właścicieli ziemskich i miał na celu upowszechnienie stosowania i produkcji bioenergii i biopaliw w rolnictwie poprzez zapewnienie wolnego dostępu do:

  • rzetelnych informacji na temat bionenergii i biopaliw
  • narzędzi obliczeniowych potrzebnych do oceny opłacalności bioenergii i biopaliw dla każdego indywidualnego przypadku
  • porad i wsparcia ekspertów

  Ponadto, BioEnergy Farm zorganizował także warsztaty dla rolników, podczas których mogli dowiedzieć się o możliwościach stosowania bioenergii w rolnictwie, zapoznać się z narzędziami obliczeniowymi dostępnymi przez Internet i nauczyć się interpretacji wyników obliczeń. W ramach projektu zorganizowane zostały również wycieczki dla rolników aby pokazać im przykłady projektów wykorzystujących biogaz, spalanie biomasy i uprawy energetyczne. Jeśli wynik wstępnej kalkulacji wykonanej za pomocą internetowego narzędzia do wstępnej oceny zasobów bioenergii okazywał się pozytywny, eksperci, którzy zostali w ramach projektu odpowiednio przeszkoleni, kontaktowali się z rolnikiem aby zebrać dokładniejsze dane i za pomocą bardziej zaawansowanych narzędzi obliczeniowych przygotować konkretne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb. Pomagali również w przygotowaniu biznesplanu.

  Rezultaty projektu:
  • Europejska platforma internetowa BioEnergy
  • Narzędzie online: Wstępna ocena zasobów bioenergii
  • Narzędzie online: Rolnictwo energetyczne
  • Narzędzie online: Szybkorosnące uprawy energetyczne
  • Narzędzie online: Energia z drewna
  • Program szkolenia dla ekspertów na temat metod wdrażania bioenergii w rolnictwie
  • 52 ekspertów wyszkolonych w doradztwie rolniczym
  • 400 przeprowadzonych ocen potencjału zastosowania bioenergii w gospodarstwach rolnych
  • Doradztwo w zakresie wdrażania, 80 biznesplanów
  • 46,6 MW bioenergii w projektach do 2016 roku
  • Narzędzie offline: Kalkulator biogazowni rolniczych
  • Narzędzie offline: Kalkulator efektywności spalania drewna
  • Przewodnik dotyczący bioenergii w rolnictwie
  • 20 warsztatów, 15 wycieczek dla rolników i 30 artykułów

  Stworzono narzędzia analityczne uwzględniające polski system dopłat i lokalne uwarunkowania produkcji bioenergii, bezpłatnie dostępne online i do pobrania w języku polskim. Baza wiedzy o produkcji bioenergii w rolnictwie zawierająca zarówno podstawowe informacje, przykłady, jak i fachowe opracowania jest także dostępna po polsku. Przeszkolono grupę polskich doradców rolniczych, zorganizowano warsztaty i wycieczki dla rolników, by pokazać działające instalacje. Polscy eksperci pomogli przeprowadzić 81 analiz i opracowali 20 biznesplanów.

  Koordynator w NAPE: Andrzej Rajkiewicz, arajkiewicz@nape.pl