Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu BUILD UP Europejski portal poświęcony efektywności energetycznej budynków
  Okres realizacji: 1 stycznia 2009 - 31 grudnia 2010
  Koordynator projektu:

  International Network for Information on Ventilation and Energy Performance - Belgia

  Partnerzy:

  Belgian Building Research Institute – Belgia
  TNO Built Environment and Geosciences – Holandia
  Centre Scientifique et Technique de Batiment – Francja
  Uniwersytet w Atenach, Wydział Fizyki – Grecja
  Fraunhofer Institute for Building Physics – Niemcy
  Centre Technique des Industries Aerauliques et Thermiques – Francja
  PAU Education – Hiszpania
  Pracsis – Belgia
  Sympraxis Team – Grecja
  Danish national building research institute (Sbi) – Dania
  The Federation of European Heating and Air-conditioning Associations – Holandia
  Kennisinstituut voor de installatiesector (ISSO) – Holandia
  Wydział Inżynierii Uniwersytetu w Porto – Portugalia
  Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. - Polska

  Strona internetowa: http://www.buildup.eu/
  Cel projektu:

  Portal BUILD UP jest przeznaczony dla specjalistów w zakresie budownictwa, przedstawicieli organów władzy publicznej oraz mieszkańców. Głównym celem portalu jest upowszechnianie i zachęcanie do stosowania najlepszych praktyk zmierzających do ograniczenia zużycia energii w budynkach w Europie. Portal zawiera również aktualne informacje na temat polityki energetycznej UE w zakresie budynków.

  Rezultaty projektu:

  W 2009 r. Komisja Europejska wdrożyła inicjatywę BUILD UP, aby upowszechniać wśród wszystkich podmiotów związanych z budownictwem wiedzę na temat niewykorzystanego do tej pory potencjału oszczędności. Aby promować wznoszenie w Europie lepszych i inteligentniejszych budynków, inicjatywa ta ma łączyć ze sobą specjalistów w zakresie budownictwa, przedstawicieli lokalnych organów władzy publicznej oraz obywateli. Utworzony w jej ramach portal internetowy ma skupiać i uwalniać potencjał intelektualny Europejczyków w celu skutecznego wdrażania metod oszczędzania energii w budynkach.

  Koordynator w NAPE:

  Aleksander Panek, apanek@nape.pl