Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu Buildings for Visegrad Future
  Okres realizacji: 2019
  Koordynator projektu: Chance for Buildings, Czechy
  Partnerzy:
  1. Chance for Buildings, Czechy
  2. Buildings for the Future, Słowacja
  3. ENERGIAKLUB, Węgry
  4. Nardowoa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  Strona internetowa: https://nape.pl/pl/a/efektywniejsze-wykorzystanie-srodkow-funduszu-spojnosci-2021-2027-na-rzecz-bezpieczenstwa-energetycznego-grupy-wyszehradzkiej-15-zalecen-dla-panstw-czlonkowskich-i-instytucji-ue
  Cel projektu:

  Zalecenia dążące do poprawy skuteczności Funduszu Spójności 2021–2027 pod względem finansowania budowy i renowacji budynków. Zostały one opracowane przez ekspertów konsorcjum „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Wyszehradu poprzez lepszą efektywność energetyczną budynków” i konsultowane przez wielu interesariuszy. Zalecenia oparto na dotychczasowych doświadczeniach i wielodyscyplinarnej wiedzy technicznej.