Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu Bulding Market Brief ( BMB)
  Okres realizacji: 01/05/2018 - 31/12/2018
  Zleceniodawca:

  Climate KIC

  Strona internetowa: https://bta.climate-kic.org/services/building-market-reports/
  Cel projektu:

  Głównym celem projektu jest dostarczenie zrozumiałej i rzetelnej wiedzy na temat obecnej charakterystyki polskich zasobów budowlanych zgodnie z projektem Building Market Brief. W szczegółach ten projekt zapewni:

  a) dane statystyczne dotyczące charakterystyki budynku, technologii HVAC i ich udziału w rynku polskim (ogrzewanie, wentylacja, chłodzenie, OZE), standardu energetycznego budynków, remontów, kosztów technologii i modernizacji, cen energii itp. Dane zostaną podane w w taki sam sposób, jak w przypadku innych wybranych krajów UE w przypadku projektu dotyczącego rynku budowlanego.

  b) wyniki ankietowe dotyczące mechanizmów rynkowych, barier i czynników prowadzących do głębokiego remontu w Polsce z perspektywy różnych zainteresowanych stron.

  c) ekspertyzy, wsparcia i przeglądu wyników uzyskanych za pomocą podejścia do modelu zasobów budowlanych stworzonego przez innych partnerów projektu BMB.

  Wszystkie informacje pomogą lepiej zrozumieć polski rynek mieszkaniowy, jego charakterystykę, potencjał technologiczny i renowacyjny w stosunku do innych krajów UE. NAPE jest lokalnym ekspertem w zakresie budowania efektywności energetycznej, audytu energetycznego, certyfikacji budynków o szerokiej krajowej i międzynarodowej sieci, dostarczone dane będą wiarygodne, wiarygodne i kompleksowe.

  Koordynator w NAPE:

  Andrzej Wiszniewski, awiszniewski@nape.pl