Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu DATAMINE Ocena wskaźników energetycznych wykorzystywanych przy certyfikacji energetycznej budynków
  Okres realizacji: 1.01.2006 - 31.12.2008
  Koordynator projektu:

  Institut Wohnen und Umwelt GmbH

  Partnerzy:

  Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  Energy for Sustainable Development Ltd,  Wielka Brytania
  EBM-Consult BV, Holandia
  Politecnico di Torino – DENER, Włochy
  National Observatory of Athens, Grecja
  Vito nv Energietechnologie, Belgia
  Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency, Austria
  Slovenian Building and Civil Engineering Institute, Słowenia
  Ecofys S.L., Hiszpania
  Energy Action Ltd, Irlandia
  Sofia Energy Agency, Bułgaria

  Strona internetowa: http://www.meteo.noa.gr/datamine/
  Cel projektu:

  Wykorzystanie wdrażanej Dyrektywy EBPD i wystawianych świadectw jako źródła danych pozwalających na ocenę skuteczności przyjętych rozwiązań. Porównanie danych pochodzących z wystawianych świadectw pozwoliło na stworzenie bazy danych, zawierającej podstawowe informacje o budynkach, charakteryzujących je wskaźnikach co z kolei powinno umożliwić decydentom monitorowanie wdrożonej Dyrektywy, a w konsekwencji podejmowanie działań legislacyjnych wspierających jej oddziaływanie na rynek budowlany.

  Rezultaty projektu:

  • przegląd stosowanych przez różne kraje metod oceny energetycznej budynków
  • stworzenie jednolitego schematu zbierania danych dla różnych typów certyfikatów (budynki mieszkalne, niemieszkalne)
  • opracowanie metody monitorowania "jakości" energetycznej zasobów budowlanych
  • zaproponowanie jednolitego systemu zbierania danych i monitorowania efektów wdrożenia Dyrektywy na szczeblu krajowym oraz EU

  Głównym wynikiem projektu było stworzenie pierwszej bazy danych budynków dającej możliwość praktycznej analizy zebranych wyników, mogącej posłużyć do stworzenia spójnego systemu monitoringu efektów wdrożenia Dyrektywy EPD.

  Koordynator w NAPE:

  Małgorzata Popiołek, mpopiolek@nape.pl