Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu Ecolabel
  Okres realizacji: 01/10/2013 - 30/09/2016
  Koordynator projektu:

  Carlos Martín - Portugues Montoliu

  Rola NAPE:

  Udział w pracach badawczo-rozwojowych Konsorcjum Projektu Ecolabel; walidacja metodologii Ecolabel na podstawie rzeczywistych przykładów, tzw. case-study.

  Partnerzy:
  • Bundesanstalt fuer Strassenwesen – BASt (Niemcy)
  • Fundacion CIRCE - Centro de Investigacion de Recursos y Consumos Energeticos (Hiszpania)
  • Chalmers Tekniska Hoegskola AB (Szwecja)
  • European Union Road Federation – ERF (Belgia)
  • Forum of European Highway Research Laboratories – FEHRL (Belgia)
  • Instituto Espanol del Cemento y sus Aplicaciones – IECA (Hiszpania)
  • Institut Francais des Sciences et Technologies des Transports, de l’Amenagement et des Reseaux – IFSTTAR (Francja)
  • Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek – TNO (Holandia)
  • Karayollari Genel Mudurlugu – KGM (Turcja)
  • Asociacion Española de Normalizacion y certificacion – AENOR (Hiszpania)
  • Investeko S.A. (Polska)
  • Narodowa Agencje Poszanowania Energii S.A. – NAPE (Polska)
  Strona internetowa: http://ecolabelproject.eu/
  Cel projektu:

  Opracowanie eko-etykiety, opartej na zharmonizowanej metodologii UE dla efektywnych ekonomicznie,  bezpieczniejszych  i  bardziej  ekologicznych  produktów drogowych i infrastruktury.

  Zakres prac:

  Opracowanie zharmonizowanej w obszarze UE metodologii oceny techniką LCE pod względem środowiskowym, technicznym i socjoekonomicznym dróg i elementów infrastruktury drogowej, zharmonizawanej w obszarze UE oraz opracowanie narzędzia (programu komputerowego) do wykonywania takich ocen, jego walidacja oraz opracowanie przewodnika - instrukcji prowadzenia ocen LCE metodologią Ecolabel.

  Ulotka dot. projektu

  Rezultaty projektu:

  Eko-etykieta oprata na technice LCE dla dróg i projektów infrastruktury drogowej.

  Koordynator w NAPE:

  Karol Nurzyński