Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu EMPI "Zarządzanie Energią w przemyśle wg standardu EN ISO 50001"
  Okres realizacji: 18/01/2016 - 30/09/2017
  Koordynator projektu:

  Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., PL

  Partnerzy:

  Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., PL
  Norsk Energi, NOR

  Strona internetowa: http://empiproject.eu/index.php/pl/start/
  Cel projektu:

  Celem projektu jest popularyzacja standardu zarządzania energią EN ISO 50001 w Polsce, poprzez wdrożenie go w wybranych 9 przedsiębiorstwach i zademonstrowanie na ich przykładzie korzyści ekonomicznych i ekologicznych z nim związanych. W ramach projektu rozpowszechniana będzie wiedza na temat praktycznych aspektów stosowania systemów zarządzania energią w przemyśle. Norwescy i polscy eksperci przeprowadzą zarządców i personel techniczny przedsiębiorstw przez proces wdrażania standardu PN-EN ISO 50001. Przewidziano szkolenia, konsultacje techniczne i indywidualne doradztwo. W ramach projektu przeanalizowany zostanie obecny poziom zarządzania energią w wybranych przedsiębiorstwach, zebrane zostaną stosowne wymagania prawne, w przedsiębiorstwach pilotażowych przeprowadzone będą audyty energetyczne, opracowane zostaną plany energetyczne w oparciu o wskaźniki efektywności energetycznej.

  Koordynator w NAPE:

  Andrzej Rajkiewicz, empi@nape.pl