Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 4-10 kwietnia 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: spekulacje na temat nowej Ustawy OZE, informacje nt. nowo powstałego Porozumienia Branży Fotowoltaicznej, raport dotyczący rekordowych inwestycji w OZE, o rozpoczęciu działalności Terminalu Naftowego PERN w Gdańsku, o rekordowo niskich cenach gazu, o tym co stanie się, jeśli Polska nie osiągnie celu OZE na 2020 r. o tym w jakim stopniu termomodernizacja budynków w Polsce może zmniejszyć generacją szkodliwych substancji do powietrza oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Materiały z I szkolenia NFOŚiGW skierowanego do wnioskodawców Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. (Czytaj więcej)
 • Już 14 kwietnia odbędzie się II szkolenie w powyżej tematyce.  (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Rozpatrywano wniosek o minimalną odległość 2 km między instalacjami biogazowymi, a domami. (Czytaj więcej)
 • Wciąż trwają spory o projekt Ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe. (Czytaj więcej)
 • W Wielkiej Brytanii obniżono taryfy gwarantowane. Przewiduje się, że zamiana ta może mieć bardzo negatywne skutki dla całej branży PV w kraju. (Czytaj więcej)
 • Jak będzie wyglądała znowelizowana wersji ustawy o OZE? Przewiduje się, że najbardziej stracą wiatraki, a najwięcej zyska współspalanie.  (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Nowo powstałe Porozumienie Branży Fotowoltaicznej przesłało do Ministerstwa Energii pismo, w którym zawarto cele porozumienia, propozycje wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznych, a także sugestie jakie należy podjąć działania w kwestii PV. Porozumienie powstało w celu znalezienie kompromisu pomiędzy trzema zainteresowanymi stronami: prosumentami, Ministerstwem Energii oraz branżą PV. (Czytaj więcej)
 • Do Ministerstwa Energii przesłana prawie 1000 petycji, w których głownie rolnicy z całej Polski wyrazili swoje poprawie dla rozwoju fotowoltaiki w kraju. (Czytaj więcej)
 • Międzynarodowy koncern ABB zajmie się budową największego na świecie połączenia dla morskiej farmy wiatrowej Hornsea Project One, której moc sięga 1,2 GW. (Czytaj więcej)
 • Urząd Regulacji Energetyki (URE) zaktualizował mapę rozmieszczenia OZE, zarówno na poziomie kraju, województwa, jak i powiatu. (Czytaj więcej)
 • Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) przygotowała specjalną analizę, w której przedstawione są dane dotyczące wykorzystywania energii pochodzącej z produkcji z paneli PV, na własne potrzeby użytkownika. Jakie są rezultaty? (Czytaj więcej)
 • Narodowa Rada Rozwoju chce zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w rolnictwie. (Czytaj więcej)
 • Dubaj chce zostać miastem, które będzie charakteryzowało się najmniejszą emisją dwutlenku węgla na świecie – a wszystko do 2050 roku. (Czytaj więcej)
 • Według raportu wykonanego z pomocą ONZ i Bloomberg New Energy Finance rok 2015 był rekordowym jeśli chodzi o inwestycje w sektorze OZE. sięgnęły rekordowej wartości, Wartość inwestycji przewyższyła dwukrotnie wartość inwestycji w innych sektorach: energetyki gazowej i węglowej. Szczególnie widoczny wzrost zauważa się w krajach rozwijających się. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • 21 małopolskich organizacji pozarządowych zgłosiło do władz regionu swój apel o szybkie podjęcie uchwały antysmogowej dla całego województwa Małopolskiego. (Czytaj więcej)
 • Minister Środowiska Jan Szyszko powiedział, że jednym z rozwiązań ograniczenia niskiej emisji powinno być zastosowanie geotermii w dużych aglomeracjach Polski, natomiast na terenach wiejskich: biomasy. (Czytaj więcej)
 • Według danych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) zdolność generowania energii ze źródeł odnawialnych na świecie wzrosła w ubiegłym roku o 8,3% i wynosiła 1985 GW. To najszybszy roczny wzrost w historii. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Jak podał wiceminister resortu energii Grzegorz Tobiszowski za około 6 miesięcy zostaną przedstawione założenia polityki energetycznej państwa do 2050 r. Wszystko wskazuje na to, że w planie tym podstawą polskiej energetyki będzie wciąż węgiel. (Czytaj więcej)
 • W Szkocji zamknięto ostatnią elektrownię węglową. (Czytaj więcej)
 • Ciężka sytuacja polskiego górnictwa. Czy spółki węglowe przetrwają  ten ciężki okres? (Czytaj więcej)
 • Pomimo tego, że pojawiły się drobne modyfikacje biznesplanu nowej Kompanii Węglowej to sytuacja wciąż nie jest dobra. Banki są gotowe do pomocy, ale tylko wtedy gdy zostaną wprowadzona bardziej restrykcyjne cięcia kosztów. (Czytaj więcej)
 • Blisko bankructwa znalazł się Peabody Energy - największy na świecie prywatny koncern węglowy. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • W USA zawiązała się koalicja, w której skład wchodzą prokuratorzy generalni z 20 stanów. Chcą oni walczyć ze zmianami klimatu. Czy to oznacza problemy dla największych na świecie koncernów paliwowych? (Czytaj więcej)
 • Rok 2015 był rekordowym dla Polski jeśli chodzi o import i przerób ropy w Polsce. (Czytaj więcej)
 • W zeszłym tygodniu w Gdańsku swoją działalność rozpoczął Terminal Naftowy PERN. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Drugi rok z rzędu w Polsce odnotowano wzrost globalnej konsumpcji gazu płynnego LPG.  (Czytaj więcej)
 • Gazprom eksportuje coraz więcej gazu do krajów UE. (Czytaj więcej)
 • Stany Zjednoczone są krajem, który może pomóc Europie, w tym Polsce, we wzmacnianiu i dywersyfikacji europejskich rynków energii. (Czytaj więcej)
 • Trudna sytuacja na rynku ropy naftowej wpływa na ceny gazu, które są obecnie rekordowo niskie. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Trzy polskie instytucje naukowe otrzymały wsparcie finansowe od Komisji Europejskiej na projekty związane z rozwojem energetyki jądrowej w obszarach regionu bałtyckiego i wyszehradzkiego. (Czytaj więcej)
 • Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w Szczycie Bezpieczeństwa Nuklearnego w Waszyngtonie. Podkreślił on, że bardzo ważna jest jedność w walce z terroryzmem oraz zapewnianie bezpieczeństwa na świecie.  (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Czym jest nowo powstałe Porozumienie Branży Fotowoltaicznej? o genezie i celach Wywiad z panem Bogdanem Szymańskim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. (Czytaj więcej)
 • Dlaczego silnik elektryczny jest lepszy od spalinowego? Jakie przeszkody należy wyeliminować, aby silniki elektryczne stały się podstawowym napędem? Na pytania odpowiedzi udziela Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. (Czytaj więcej)
 • Co stanie się, jeśli Polska nie osiągnie celu OZE na 2020 r. Na to i wiele innych pytań powiązanych odpowiada Ruta Baltause z dyrekcji generalnej ds. zmian klimatu i energii w Komisji Europejskiej. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • W jakim stopniu termomodernizacja budynków w Polsce może zmniejszyć generacją szkodliwych substancji do powietrza? (Czytaj więcej)
 • Towarowa Giełda Energii rozszerzyła możliwość raportowania transakcji OTC w ramach usługi RRM TGE. Zadanie to jest konieczne ze względu na wymagania unijne zawarte w rozporządzeniu REMIT. (Czytaj więcej)
 • Międzynarodowe konsorcjum firm, w którym swój udział ma również Mostostal Warszawa, pracuje nad jednym z najbardziej wydajnych na świecie sezonowych magazynów ciepła. (Czytaj więcej)
 • W polskiej kopalni Ziemowit powstała pilotażowa, bardzo innowacyjna instalacja oczyszczania wód kopalnianych z naturalnych nuklidów promieniotwórczych. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Jakie są cztery podstawowe priorytety powrotu Europy na tory efektywności energetycznej, które wyznaczyła dyrektywa EBPD? (Czytaj więcej)
 • Francja chce, aby w wyłączanej w tym roku elektrowni jądrowej Fessenheim powstała fabryka Tesli. (Czytaj więcej)
 • Na jednej z japońskich stacji kolejowych zostanie zainstalowany bardzo innowacyjny projekt hybrydowy: system fotowoltaiczno-wodorowy off grid. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.