Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

poniedziałek, 11 stycznia 2016

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 5-11 stycznia 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: informacje na temat programów NFOŚiGW, wywiad z Ministrem Energii Krzysztofem Tchórzewskim nt. przyszłości roli węgla w polskiej energetyce, o rozpoczęciu testów odbioru gazu ziemnego z terminalu LNG w Świnoujściu oraz wiele innych informacji z Polski i świata.1. NFOŚiGW - działania:

 • Dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2016 rok to mocne wejście w nową perspektywę dotyczącą wydatkowania unijnych pieniędzy. (Czytaj więcej)
 • Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej prawdopodobnie przystąpią do programu Ryś - programu dotyczącego dofinansowania termomodernizacji budynków jednorodzinnych. (Czytaj więcej)
 • Przewiduje się, że w drugim kwartale br. będzie ogłoszony konkurs na dofinansowanie działań, które zwiększają efektywność energetyczną budynków w ramach poddziałania 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. (Czytaj więcej)
 • WFOŚiGW ogłosił we Wrocławiu konkurs, w wyniku którego można  pozyskać dofinansowanie na usunięcie azbestu.
 • W Poznaniu rozpoczął się nabór wniosków do programu KAWKA. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Od 2 stycznia br. obowiązują nowe przepisy dotyczące wychwytywania dwutlenku węgla, a także jego składowania w formacji geologicznej. Przedsiębiorca chcący podjąć działalność w tym zakresie ma wiele obowiązków.
 • Central Europe Energy Partners (CEEP) podaje, że w ub. roku, UE stworzyła istotne fundamenty pod system prawny i regulacyjny, udało się jej także zrealizować wiele ważnych inwestycji, wzmacniając infrastrukturę przesyłową oraz eliminując „samotne wyspy” na energetycznej mapie Europy. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Spółdzielnia Nasza Energia z Zamościa wybuduje w Dębowcu i Horyszowie Polskim dwie pierwsze spółdzielcze biogazownie. Zapewnią one samowystarczalność energetyczną czterem gminom w woj. lubelskim. (Czytaj więcej)
 • Na rynku polskim łączna moc obecnych projektów farm fotowoltaicznych to około 140 MW. Budową elektrowni PV są zainteresowane między innymi PGE, ENERGA czy PGNiG Termika. (Czytaj więcej)
 • Nowa polityka energetyczna dla Polski – czas na rozwój biogazowni.
 • Według danych National Grid ub.r. w Wielkiej Brytanii był rekordowy pod względem wytworzonej energii wiatrowej w kraju. Pokryła ona 11 % zapotrzebowania na energię.
 • PKP PLK rozpoczęła testy instalacji PV na dworcach kolejowych.
 • IEO (Instytut Energetyki Odnawialnej) przedstawił wyniki przeprowadzonego badania, w którym uczestnicy rynku mogli wypowiedzieć się o ustawie o odnawialnych źródłach energii.
 • Kolejne rekordy rewolucji energetycznej  w Niemczech. W roku 2015 oddano do sieci nowe 32 TWh energii ze źródeł odnawialnych, czyli tyle ile dodano w Niemczech w latach 1994-2004. Poprzedni rekord z roku 2012 wynosił 20 TWh. (Czytaj więcej)
 • Szacuje się, że liczba zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych w Chinach w 2016 roku, podobnie jak w 2015 roku będzie na poziomie spektakularnym i nieosiągalnym dla żadnego innego kraju. (Czytaj więcej)

4. Węgiel i górnictwo:

Sytuacja węgla w Polsce jest bardzo trudna. Z jednej strony importujemy węgiel, są jednak tacy, którzy mówią że mamy nadprodukcję. Jak to jest? Chociaż Polska nie planuje w najbliższym czasie rezygnować z węgla, wiele państw na świecie systematycznie redukuje wydobycie tego surowca i zamyka elektrownie węglowe.

 • Rok 2016 będzie przełomowy dla energetyki. Najgorsze co się może zdarzyć to brak zmian: Konrad Świrski, profesor nadzwyczajny w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, prezes Transition Technologies.
 • Miks energetyczny węgla i odnawialnych źródeł energii byłby tańszy i bezpieczniejszy. Stwierdzenie to wyjaśnia Patrick Graichenem,  dyrektor niemieckiego Think Tanku Agora Energiewende.
 • Według wstępnych danych spółki Węglokoks Kraj, która w 2015 roku przejęła od Kompanii Węglowej dwie kopalnie, ubiegły rok zakończono na plusie.

5. Ropa naftowa:

 • Amerykanie ogłosili rekordowe zapasy ropy. Na początku stycznia wyruszył pierwszy tankowiec z ropą z USA i ma trafić do Włoch. W połowie grudnia ub.r. amerykański Kongres zniósł obowiązujący od lat 70-tych zakaz eksportu ropy poza kraje, które posiadają strefę wolnego handlu z USA. To może być zwiastun zmian na rynku europejskim. (Czytaj więcej)
 • Ciągle niska cena ropy naftowej i sytuacja na rynkach światowych może prognozować brak większych zmian w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Czytaj więcej). Możliwy konflikt na Bliskim Wschodzie (między Arabią Saudyjską, a Iranem) może jednak doprowadzić do zmiany tej sytuacji. Jaki może mieć ona wpływ na cenę surowca?

6. Gaz:

 • 7 stycznia operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Polskie LNG S.A oraz PGNiG SA rozpoczęły testy odbioru gazu ziemnego z Terminalu LNG w Świnoujściu do krajowego systemu przesyłowego. (Czytaj więcej)

7. Wywiad z Ministrem Energii Krzysztofem Tchórzewskim nt. przyszłości roli węgla w polskiej energetyce.

 

8. Pozostałe informacje z kraju:

 • W tym tygodniu Polskę ma odwiedzić unijny komisarz ds. działań klimatycznych i energii Miguel Arias Canete, który ma rozmawiać z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim między innymi nt. unii energetycznej, systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych czy o ustaleniach podczas paryskiego szczytu klimatycznego. (Czytaj więcej)
 • Podczas ostatnich mrozów w kraju szczytowe zapotrzebowanie na moc elektryczną sięgnęło 25 000 MW. Dodatkowo stan wód w rzekach obniżył się co skutkowało znaczącymi ubytkami mocy w systemie elektroenergetyczym. (Czytaj więcej)
 • W elektrociepłowni we Włocławku PKN Orlen uruchomił blok gazowo-parowy o mocy 463 MWe. (Czytaj więcej)
 • W 2016 roku na stacjach Orlenu zostaną zainstalowane ładowarki Supercharger dzięki którym będzie można naładować samochody Tesli. (Czytaj więcej)
 • Opublikowano raport pt.” Jakość powietrza w Polsce w latach 2013-2014 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”. Znajdują się w nim między informacje nt. stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce pyłem PM10 i PM2.5. Można również sprawdzić, w których miastach oddycha się „najgorzej”, a w których „najlepiej”.
 • Przed systemem energetycznym w Polsce stoi wiele wyzwań. Potrzebne są między innymi nowe moce wytwórcze, optymalne zarządzenie popytem. Bardzo ważne jest również wsparcie integracji źródeł OZE, a także wykorzystanie rozporoszonych magazynów energii i inteligentnych sieci energetycznych. Forum Analiz Energetycznych opracowało raport pt. „Elementy nowej organizacji rynku energii w Polsce”, który odnosi się do tych problemów.
 • Odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu z reprezentantami najważniejszych organizacji w sektorze przemysłowym w Polsce. Podczas spotkania rozmawiano nt. polityki klimatycznej i wyzwaniach dla polskiej elektroenergetyki i przemysłu energochłonnego.
 • Polska firma Bioelektra Group opracowała rewolucyjną technologię sortowania śmieci. W tym roku firma planuje podbić nie tylko Polski rynek, ale także Niemiecki i Arabii Saudyjskiej.
 • Polska jest największym producentem trolejbusów w Europie. Jeżdżą one w ponad 150 miastach, z czego w Polsce tylko w trzech. Historia i tradycja trolejbusa – niezwykle ekologicznego środka transportu – na ziemiach polskich jest bardzo ciekawa i warto się z nią zapoznać.
 • Oficjalnie zaprezentowano 40 nowoczesnych autobusów hybrydowych, które od początku roku jeżdżą po Częstochowie. System napędowy łączy technologię napędzania gazem sprężonym CNG z energią elektryczną, odzyskiwaną z hamowania dzięki "superkondensatorom" na dachu. Zakłada się, że rozwiązanie to pozwoli zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o około 850 ton rocznie. (Czytaj więcej)
 • Czy w Polsce powstanie największa inwestycja hydrotechniczna rozpoczęta prawie 100 lat temu? Być może niedługo ruszy budowa nowego progu na Wiśle.

 

9. Pozostałe informacje ze świata:

 • Jak podaje Bloomberg, za sprawą rozwoju odnawialnych źródeł energii średnie bieżące ceny energii na rynku hurtowym w 2015 r. były najniższe od 2004 r.
 • Według najnowszych danych brytyjskiego regulatora Ofgem, Szkocja, kraj o jednych z gorszych warunków nasłonecznienia w Europie, instaluje coraz więcej instalacji fotowoltaicznych. Obecnie mają ich około 179 MWe – 5 lat temu były to 2 MWe.
 • W związku z coraz większymi problemami zanieczyszczenia powietrza w Pekinie, władze postanowiły zamknąć 2,5 małych firm, które emitowały największą ilość szkodliwych substancji do atmosfery. (Czytaj więcej)
 • Projekt badawczy: HP4NZEB – Heat Pump Concepts for Nearly Zero Energy Buildings, przeprowadzony  w Finlandii pokazał, że zastosowanie pomp ciepła w budynku o niemal zerowym zużyciu energii może być bardziej opłacalne niż korzystanie z sieci ciepłowniczej.

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.