Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 1 - 7 kwietnia 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: Resort środowiska zaproponował obniżenie poziomów informowania i alarmowania o smogu w Polsce, po raz pierwszy od listopada 2018 roku cena za baryłkę ropy przekroczyła 70 USD, opublikowano ranking największych unijnych emitentów gazów cieplarnianych za 2018 rok, w Chinach została uruchomiona największa na świecie pływająca elektrownia fotowoltaiczna oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • 30 marca rozpoczął się nabór wniosków w konkursie z poddziałania 1.1.1 z Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". Dofinansowanie można przeznaczyć na projekty z zakresu wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Nabór będzie prowadzony do 28 maja br. Wsparcie kierowane jest na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (powyżej 5 MWt), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWt) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWt). Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu. (Czytaj więcej)

 • W siedzibie NFOŚiGW odbyła się konferencja pn. „Ciepłownictwo powiatowe podstawą samowystarczalności energetycznej”. Podczas wydarzenia zaprezentowano m.in. dwa nowe programy priorytetowe Narodowego Funduszu: Ciepłownictwo powiatowe i Energia Plus. (Czytaj więcej)

 • 12 kwietnia i 26 kwietnia 2019 roku w siedzibie NFOŚiGW odbędzie się szkolenie dla wnioskodawców działania 2.2 POIiŚ Gospodarka odpadami komunalnymi. (Czytaj więcej)

 • 17 kwietnia odbędzie się Dzień Informacyjny LIFE 2019. Celem wydarzenia jest inauguracja na poziomie krajowym tegorocznego naboru wniosków do Programu LIFE, a także  przedstawienie oferty dofinansowania jakie umożliwia program, oraz ogólnych zasad ubiegania się o dofinansowania w naborze 2019. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Komisja ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przegłosowała projekt rewizji dyrektywy gazowej, która może wpłynąć na opóźnienie budowy gazociągu Nord Stream 2. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Energii planuje jak najszybciej wydać rozporządzenie do ustawy o cenach energii elektrycznej. Obecnie trwają konsultacje w tej sprawie ze spółkami energetycznymi. (Czytaj więcej)

 • Prawnicy wyjaśniają dla kogo program “Czyste Powietrze”. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Energii przekazało do konsultacji publicznych projekt zmiany ustawy o biopaliwach. W projekcie znajdują się ustalenia poziomów Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli średniego udziału biopaliw w zużyciu paliw na potrzeby transportu, na lata 2020-2022. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Jak wynika z raportu „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na terenach wiejskich” przygotowanego przez Institute for Security, Energy and Climate Studies (ISECS) Polska na zlecenie Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP), mieszkańcy obszarów wiejskich potrzebują impulsu finansowego, aby zmienić sposób pozyskiwania ciepła, zrezygnować z ogrzewania swoich domów mułem węglowym czy ekogroszkiem i przejść na źródła zeroemisyjne. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie z najnowszym raportem Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), w 2018 roku utrzymał się 10-letni trend wzrostu mocy wytwórczych w sektorze energetyki odnawialnej. Dzięki temu już jedna trzecia światowych mocy wytwórczych pochodzi z odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)

 • W Chinach została uruchomiona największa na świecie pływająca elektrownia fotowoltaiczna, której moc liczy 70 MW i w której panele fotowoltaiczne umieszczono na 13 oddzielnych platformach, na powierzchni 140 hektarów. (Czytaj więcej)

 • Modelowanie przejścia na 100% odnawialne źródła energii. (Czytaj więcej)

 • Maleją ceny energii z fotowoltaiki. Według wyliczeń Bloomberga, koszt produkcji energii słonecznej z uruchamianych w pierwszych miesiącach 2019 roku elektrowni fotowoltaicznych wyniesie przeciętnie 57 USD/MWh. Energia z PV w wielu miejscach na świecie jest już jednak kontraktowana po dużo niższych cenach. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Obecnie w Polsce alarm smogowy ogłaszany jest po przekroczeniu średniodobowej wartości 300 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10 (rozporządzenie Ministra Środowiska z 2012 r.). Resort środowiska zaproponował obniżenie poziomów informowania i alarmowania, które wynosić będą odpowiednio 250 i 150 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska opublikowała raport związany z wdrażaniem polityki ochrony środowiska w poszczególnych krajach UE. Wynika z niego, że jednym z największych problemów państw członkowskich, jest jakość powietrza. KE wskazuje w raporcie na pozytywne trendy w Polsce w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz na znaczne postępy w planowaniu infrastruktury gospodarowania odpadami i we wdrażaniu przepisów dotyczących segregacji odpadów z gospodarstw domowych. (Czytaj więcej)

 • Firma konsultingowa Sandbag opublikowała ranking największych unijnych emitentów gazów cieplarnianych za 2018 rok. Pozycję lidera, jak rok wcześniej, zajęła należąca do PGE elektrownia w Bełchatowie, która w 2018 roku wyemitowała 38,3 Mt CO2 – o 2 proc. więcej niż w roku 2017. Kolejne miejsca – od 2. do 9., z wyjątkiem miejsca 8., zajęły elektrownie niemieckie. (Czytaj więcej)

 • Niemiecka minister środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa reaktorów jądrowych Svenja Schulze poinformowała o pierwszym od 5 lat spadku emisji dwutlenku węgla w Niemczech. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Mer stolicy Finlandii Jan Vapaavuori oświadczył, że przekaże nagrodę miliona euro dla osoby, która wymyśli rozwiązanie zastąpienia węgla dla celów grzewczych w Helsinkach. Od 2029 roku w Finlandii będzie obowiązywał zakaz użycia węgla w energetyce. (Czytaj więcej)

 • Według danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) w lutym 2019 roku w Polsce spadło wydobycie i sprzedaż węgla. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Po raz pierwszy od listopada 2018 roku cena za baryłkę ropy przekroczyła 70 USD. Analitycy podają, że za wzrost cen odpowiada ograniczenie produkcji przez państwa OPEC, kryzys w Wenezueli i groźba kolejnych sankcji na Iran. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Gazprom poinformował, że budowa rurociągu Nord Stream 2 osiągnęła 37% zaawansowania. (Czytaj więcej)

 • Polska importuje coraz więcej LNG. PGNiG S.A. zaimportowała do Polski ok. 543 00 ton LNG w pierwszym kwartale 2019 r. z czego ok. 200 000 ton LNG pochodziło z USA. (Czytaj więcej)

 • Tomasz Stępień, prezes Gaz-Systemu poinformował, że firma jest zdeterminowana, aby zrealizować inwestycję Baltic Pipe zgodnie z harmonogramem. (Czytaj więcej)

 • Terminal LNG w Świnoujściu jest rozbudowywany również pod kątem rynku small scale LNG. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Podaje się, że budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest pewna na 90 procent. Obecnie trwają w tej sprawie rozmowy z partnerami zagranicznymi. (Czytaj więcej)

 • Minister Energii Krzysztof Tchórzewski informuje, że Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z USA, ale też innymi, o budowie elektrowni jądrowej i jej finansowania. Oprócz zaangażowania technologicznego Polska oczekuje także zaangażowania kapitałowego. (Czytaj więcej)

 • Białoruś szykuje się do uruchomienia pierwszego bloku elektrowni jądrowej w Ostrowcu. Rozpoczynają się pierwsze testy technologiczne elementów reaktora. (Czytaj więcej)

 • W 2018 roku elektrownie jądrowe w USA osiągnęły rekordowy wynik generacji energii elektrycznej. Według danych opublikowanych przez Energy Information Administration (EIA) produkcja energii elektrycznej w amerykańskich elektrowniach jądrowych w roku 2018 wyniosła 807,1 TWh, przekraczając tym samym dotychczasowy rekord 807,0 TWh, zanotowany w roku 2010. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Poseł Zbigniew Gryglas o planie 1000 wiatraków na polskim wybrzeżu. (Czytaj więcej)

 • Paweł Przybylski, prezes zarządu Siemens Gamesa Renewable Energy w Polsce, o energetyce odnawialnej jako szansie dla Polski. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Urząd Regulacji Energetyki poddał analizie sytuację w zakresie przyszłego zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym oraz zdolności krajowej energetyki do jego zaspokojenia. Wyniki wskazują, że już w tym roku mogą wystąpić istotne trudności z zapewnieniem bilansu mocy w okresie letnio-jesiennym. (Czytaj więcej)

 • Przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, której uchwalenie jest konieczne, aby uruchomić tegoroczne aukcje, nie został jeszcze przyjęty przez rząd. Mimo tego, resort energii podtrzymuje wcześniejsze zapowiedzi co do zaplanowanych na ten rok kolejnych aukcji dla OZE. (Czytaj więcej)

 • Kto chce wybudować w Polsce 20 potężnych magazynów energii? Olbrzymie magazyny energii o mocy 5 GW zgłosił do rynku mocy na 2024 rok światowy potentat elektrotechniczny. To więcej niż pozostałe planowane elektrownie razem wzięte. Kilka dni temu Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały wyniki tzw. certyfikacji ogólnej do rynku mocy. Taka procedura pozwala operatorowi poznać plany firm zamierzających wybudować nowe elektrownie oraz wstępnie ocenić ich realność. (Czytaj więcej)

 • Urząd Regulacji Energetyki zapewnia o terminowym wydawaniu zielonych certyfikatów. W odpowiedzi na artykuł opublikowany w ubiegłym tygodniu w portalu Gramwzielone.pl na temat możliwych opóźnień w wydawaniu zielonych certyfikatów, URE potwierdza w stanowisku wysłanym do redakcji portalu, że nie notuje w tym zakresie zwłoki. (Czytaj więcej)

 • Urząd Regulacji Energetyki podał średnie ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym za ostatni kwartał i cały 2018 rok. Cena roczna była o ponad 30 zł/MWh wyższa od średniej ceny za rok 2017. (Czytaj więcej)

 • Podsumowanie działalności TGE w marcu 2019 roku. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Unijni kontrolerzy z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego ostrzegli, że pod względem zdolności produkcji akumulatorów Unia Europejska pozostaje w tyle za międzynarodową konkurencją. Unia Europejska  może nie osiągnąć wyznaczonych na 2025 rok celów powołanego w 2018 roku przez Komisję Europejską unijnego sojuszu na rzecz baterii – tzw. European Battery Alliance. (Czytaj więcej)

 • Chiny chcą wykorzystać recykling, aby zmniejszyć koszty produkcji baterii EV. (Czytaj więcej)

 • Według ekspertów Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), popyt na ropę i gaz na świecie będzie rósł do lat trzydziestych. (Czytaj więcej)

 • W niedzielę 7 kwietnia w Sudanie nastąpił całkowity blackout. Nie podano oficjalnych informacji, co jest przyczyną zaniku zasilania. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.