Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 1 - 7 lipca 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: weszła w życie nowelizacja ustawy o cenach energii, podpisano pierwsze porozumienie w Polsce w programie StopSmog, od lipca gminy zaczną współpracować w ramach programu antysmogowego "Czyste powietrze", władze Warszawy przedstawiły założenia miejskiej strategii adaptacji do zmian klimatu, w Abu Dhabi uruchomiono największa na świecie komercyjną instalację PV, rośnie liczba samochodów elektrycznych w Unii Europejskiej oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • 1 lipca 2019 roku, z okazji 30. urodzin NFOŚiGW, przed siedzibą Funduszu, uruchomiono stację „Eko-Rowery NFOŚiGW”, funkcjonującą w warszawskim systemie rowerów miejskich Veturilo. (Czytaj więcej)

 • Na terenie Żyrardowa powstaną nowe, rekreacyjne tereny zielone o powierzchni 4,64 ha. NFOŚiGW przekaże na ten cel dotację w wysokości 8,2 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ma przyspieszyć proces eliminowania zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, m.in pyłami zawieszonymi PM 10 i PM 2,5 oraz benzopirenem. (Czytaj więcej)

 • Weszła w życie nowelizacja ustawy o cenach energii. Nowe przepisy utrzymują ubiegłoroczne ceny za energię dla odbiorców końcowych. Wyjątkiem są większe przedsiębiorstwa, które otrzymają podwyżki. (Czytaj więcej)

 • Rząd Polski przyjął projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. System obejmie około 300 przedsiębiorstw. Pierwsze rekompensaty za 2019 rok firmy dostaną jesienią 2020 roku. (Czytaj więcej)

 • Sejm uchwalił nowelizację Prawa energetycznego, która dotyczy zasad ustalania operatora na gazociągu jamalskim. Ustawa podaje, że jeżeli właściciel gazociągu i operator nie uzgodnią nowej umowy, Prezes URE wyda decyzję, która zastąpi umowę. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • W Abu Dhabi uruchomiono największa na świecie komercyjną instalację fotowoltaiczną, o mocy 1,177 GW. Instalacja składa się z 3,2 mln paneli PV, umieszczonych na powierzchni 8 km2. (Czytaj więcej)

 • W pierwszym kwartale 2019 roku odnawialne źródła energii w Szkocji wytworzyły energię w ilości, której wystarczyłoby do zaspokojenia w niemal 9/10 rocznego zapotrzebowania wszystkich szkockich gospodarstw domowych. (Czytaj więcej)

 • Według amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA) poziom energii wygenerowanej z węgla w USA w kwietniu 2019 roku był najniższy od 47 lat i jednocześnie po raz pierwszy niższy niż z OZE. (Czytaj więcej)

 • ML System, spółka będąca liderem polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), otrzymała patent na wynalazek pod nazwą "Fotoniczna szyba zespolona". (Czytaj więcej)

 • Firma Aberdeen Standard Investments (ASI) kupiła od Modus Group 49 farm fotowoltaicznych o mocy 45,4 MW, które znajdują się w Polsce. Wartości transakcji nie podano. Była to pierwsza transakcja ASI w polskim sektorze energetyki odnawialnej. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie z Raportem Globalnej Rady Energetyki Wiatrowej (GWEC), w latach 2017-2018 zainstalowano ponad 8 GW nowych mocy w offshorze, co stanowi 8 proc. mocy wszystkich nowych instalacji wiatrowych, które powstały w tym okresie. Szacuje się, że obecnie morskie elektrownie wiatrowe na całym świecie produkują łącznie 23 GW mocy, a do 2030 roku wartość ta wzrośnie do 190 GW. (Czytaj więcej)

 • W grupie Energa działa największa farma fotowoltaiczna w Polsce, o mocy 3,77 MW. Jest ona zlokalizowana w gminie Czernikowo i zajmuje obszar o powierzchni ok. 7,7 hektarów. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Gmina Skawina podpisała porozumienie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i otrzyma ponad 11,1 mln zł dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów na wymianę kotłów i pieców w 300 domach jednorodzinnych. Jest to pierwsze porozumienie w Polsce w programie StopSmog, w trybie znowelizowanej ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji. (Czytaj więcej)

 • Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, podkreślił że środki UE na Czyste powietrze nie zostały utracone. Dodał, że do tej pory chętni złożyli 63 tys. wniosków o dofinansowanie na 1 mld 400 mln zł. (Czytaj więcej)

 • Minister dodał również, że od lipca gminy zaczną współpracować w ramach programu antysmogowego "Czyste powietrze". Zgłosiło się już ponad tysiąc samorządów. (Czytaj więcej)

 • Jak powiedział Piotr Woźny, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze, trwają prace analityczne nad możliwością zaangażowania banków komercyjnych w realizację programu Czyste Powietrze. (Czytaj więcej)

 • Naukowcy z World Weather Attribution opublikowali specjalny raport, w którym stwierdzono, że zmiany klimatyczne wywołane przez człowieka spowodowały zeszło miesięczną falę upałów, w której południowa Francja zanotowała rekordową temperaturę w swojej historii, wynoszącą 45,9 stopni Celsjusza, czyli o 4 st. C więcej, niż w przypadku gdybyśmy nie doświadczali zjawiska globalnego ocieplenia. (Czytaj więcej)

 • Jak informuje pismo "Atmospheric Chemistry and Physics" samoloty szkodzą klimatowi bardziej, niż się wydawało. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Inspekcja Handlowa od końca 2018 roku skontrolowała 453 przedsiębiorców prowadzących składy węgla, 46 ze skontrolowanych firm nie przestrzegała regulacji dot. świadectw jakości. Jak podkreślił Urząd, 453 przedsiębiorców to jedna czwarta tych, którzy zostali zidentyfikowani jako prowadzący składy węgla. (Czytaj więcej)

 • Jak podaje Agencja Rozwoju Przemysłu, w maju 2019 roku, w stosunku do kwietnia, spadły ceny węgla kamiennego dla energetyki o 1,7 proc. natomiast o 3,9 proc. wzrosły ceny dla ciepłownictwa. (Czytaj więcej)

 • Według danych Wyższego Urzędu Górniczego, łączne zatrudnienie na 31 grudnia 2018 roku wyniosło w górnictwie łącznie 180 422 pracowników. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Od początku lipca dostawy ropy naftowej do Polski rurociągiem "Przyjaźń" odbywają się trzema nitkami magistrali. W pierwszej połowie miesiąca, tłoczenie surowca będzie odbywać się ze zmniejszoną wydajnością, w drugiej połowie można spodziewać się jej zwiększenia. (Czytaj więcej)

 • OPEC i inni producenci ropy, w tym Rosja, podpisały deklarację o "stałej współpracy" w formacie OPEC+. (Czytaj więcej)

 • Na Ukrainę przypłynął pierwszy w historii tankowiec z amerykańską ropą naftową na pokładzie. Następny transport surowca z USA dotrze w sierpniu. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Według prognoz, w 2030 roku Gaz - System będzie rocznie przesyłał nawet do 26 mld m3 gazu. Spółka chce przyłączać do sieci nowych odbiorców, ale zastrzega, że wymaga to wcześniejszych działań ze strony zainteresowanych, bo proces przyłączenia może trwać nawet 5 lat. W rekordowym 2017 roku Gaz - System przesłał 19,7 mld m3 gazu. (Czytaj więcej)

 • Zakończono budowę gazociągu TANAP, będącego częścią Południowego Korytarza Gazowego. Ma on na celu transport do Europy azerskiego surowca z pominięciem Rosji. (Czytaj więcej)

 • W tym roku do gazoportu w Świnoujściu przypłynęło 16 statków ze skroplonym gazem LNG, a od początku dostaw już 63. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Według nowego raportu belgijskiego operatora sieci energetycznych Elia, Belgia będzie potrzebować więcej zdolności wytwórczych niż wcześniej przewidywano, aby poradzić sobie z planowaną rezygnacją z energetyki jądrowej i nie jest jeszcze przygotowana na jakikolwiek scenariusz. (Czytaj więcej)

 • W Australii maleje poparcie dla energetyki jądrowej. Wielu ekspertów i komentatorów, którzy niegdyś popierali energetykę jądrową dziś ocenia, że z powodów finansowych znacznie lepiej jest inwestować w źródła odnawialne. (Czytaj więcej)

 • Pływająca elektrownia jądrowa Akademik Łomonosow przeszła wszystkie testy i została oficjalnie oddana do eksploatacji. Elektrownia będzie eksploatowana na Arktyce. Elektrownia składa się z dwóch bloków jądrowych KLT-40S o mocy 35 MW każdy. Jego budowa została rozpoczęta w 2015 roku na zamówienie rosyjskiej firmy Rosatom. O zakończeniu pracy konstrukcyjnych Rosatom poinformował już w listopadzie 2018 roku. Dopiero w lipcu 2019 roku zakończone zostały jednak ostatnie prace, załadowano paliwo jądrowe i przeprowadzono wszystkie testy. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Bogdan Ślęk, public & government affairs director CEE w firmie oświetleniowej Signify nt. przepisów Unii Europejskiej dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii i energetycznych zmian, które zrewolucjonizują nowe i zmodernizują stare budynki. (Czytaj więcej)

 • Mariusz Samordak, dyrektor sektora energetycznego w departamencie projektów sektorowych w Banku Gospodarstwa Krajowego nt. tego, że BGK nie wyklucza zaangażowania w finansowanie morskiej energetyki wiatrowej. (Czytaj więcej)

 • Lidia Wojtal, ekspertka w unijnych i globalnych negocjacjach klimatycznych nt. polityki klimatycznej i negocjacji klimatycznych. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • 6 mln zł unijnego dofinansowania otrzymał projekt trzech wielkopolskich gmin: Suchy Las, Rokietnica i Puszczykowo, umożliwiający ich mieszkańcom pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Na budynkach mieszkalnych pojawią się panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. (Czytaj więcej)

 • Władze Warszawy przedstawiły założenia miejskiej strategii adaptacji do zmian klimatu zawarte w dokumencie: "Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050”. Jednocześnie zapowiedziano inwestycje w instalacje fotowoltaiczne, które mają zasilić miejskie budynki. (Czytaj więcej)

 • Zespół Instytutu Energetyki Odnawialnej opracował kolejną prognozę cen energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym, łącznie z szacunkami kosztów dla różnych grup odbiorców. Model opracowany przez IEO opiera się na założeniach najnowszego projektu rządowego dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2040 r." oraz projektu "Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu" (KPEiK) ze stycznia 2019 roku. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Energii szacuje, że rekompensaty za energię elektryczną za cały rok 2019 pochłoną 4,2-4,3 mld zł. (Czytaj więcej)

 • Urząd Regulacji Energetyki podał średnią cenę energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za pierwszy kwartał 2019 roku i wyniosła ona 241,81 zł/MWh. W porównaniu do ceny z wcześniejszego kwartału była wyższa o ponad 36 zł/MWh, a w porównaniu do średniej ceny za cały 2018 rok wzrosła nawet o 47,5 zł/MWh. (Czytaj więcej)

 • Na budynku resortu przedsiębiorczości pojawią się panele fotowoltaiczne o mocy 150 kW. Mimo, że całkowita moc planowanego systemu PV znacznie przekracza maksymalną, przewidzianą w prawie moc mikroinstalacji, ministerstwo będzie mogło rozliczać się jako prosument. Mimo wyższej mocy, fotowoltaiczna inwestycja w MPiT zostanie zrealizowana w uproszczonym trybie, z którego mogą korzystać inwestorzy podłączający do sieci mikroinstalacje OZE o mocy do 50 kW, a także będzie mogła skorzystać z przysługującego prosumentom systemu rozliczeń w postaci opustów. Umożliwi to zrealizowanie formalnie trzech mikroinstalacji, każda o mocy 50 kW i każda wykonana na osobnym przyłączu. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Jerzy Buzek pokieruje w Parlamencie Europejskim przez kolejną pięcioletnią kadencję Europejskim Forum Energii (EEF). W jego pracach udział biorą kluczowi europosłowie oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, państw członkowskich, sektora energetycznego i przemysłu energochłonnego. (Czytaj więcej)

 • Analiza reformy rynku energii elektrycznej Ukrainy. (Czytaj więcej)

 • Niemieccy prosumenci przez kilka lat korzystali z krajowego systemu dopłat do zakupu magazynów energii. Teraz nowy program dopłat do takich urządzeń wprowadzą władze Berlina. (Czytaj więcej)

 • Ponad 300000 elektrycznych samochodów osobowych sprzedano w Unii Europejskiej w 2018 roku. W Polsce pod koniec marca 2019 roku było zarejestrowanych 4987 takich aut, z czego 3163 to samochody w pełni elektryczne. (Czytaj więcej)

 • W Chile, które posiada trzykrotnie większy zainstalowany potencjał fotowoltaiki od Polski, nastąpiło całkowite zaćmienie Słońca. Jak poradziły sobie z nim instalacje PV? (Czytaj więcej)

 • Ponad 500 miejscowości na Białorusi zostało bez energii po nawałnicach, którym towarzyszył grad i silny wiatr. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.