Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 10 - 16 kwietnia 2017. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: o dofinansowaniach na termomodernizację, możliwe taryfy gwarantowane dla małych OZE, nowy rekord sprawności ogniwa z wykorzystaniem perowskitu, elektrownia jądrowa może powstać w Polsce do 2030 roku, współpraca Polski z Chinami w zakresie elektrycznego transportu, Rząd Ukrainy przedłużył stan wyjątkowy w sektorze energetycznym oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Już 24 kwietnia w siedzibie NFOŚIGW w Warszawie odbędzie się szkolenie poświęcone możliwościom otrzymania dofinansowania inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. (Czytaj więcej)
 • Już 820 mln zł z unijnych funduszów rozdzielono w ramach 130 umów o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. (Czytaj więcej)
 • Ruszają dotacje w ramach programu priorytetowego Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Jak poinformował Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii jeszcze w tym roku powinna być gotowa ustawa o rynku mocy. (Czytaj więcej)
 • Ministerstwo Energii rozważa, aby wprowadzić taryfy gwarantowane dla małych OZE. Na czym miałoby to polegać i które technologie mogłyby liczyć na wsparcie? (Czytaj więcej)
 • Czy uchwała antysmogowa woj. śląskiego będzie skuteczna? (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 stycznia 2017 roku w Polsce funkcjonowało 95 biogazowni rolniczych, a ich łączna moc elektryczna wynosiła 103 MW, oraz 206 biogazowni w innych technologiach, o łącznej mocy 130 MW. (Czytaj więcej)
 • W Australian National University stworzono ogniwa perowskitowe o rekordowej sprawności 26 proc. Jest to ogniwo hybrydowe, łączące ogniwo perowskitowe z tradycyjnym krzemowym. (Czytaj więcej)
 • Jak podało Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej WindEurope, Polska zajęła drugie miejsce w Europie pod względem produkcji energii elektrycznej przez farmy wiatrowe, pokrywając 15,2% krajowego zużycia. (Czytaj więcej)
 • Ceny błękitnych certyfikatów za energię z biogazu wciąż rosną. (Czytaj więcej)
 • Pod Londynem jeżdżą już samochody zasilane wodorem wyprodukowanym z wiatru. (Czytaj więcej)
 • Jeszcze w tym roku ma być ukończona budowa dużej elektrowni wodnej w Rosji, o mocy 320 MW. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • W Ministerstwie Środowiska rozmawiano nt. organizacji szczytu klimatycznego w Polsce w 2018 roku. Wśród kandydatów do organizacji wydarzenia są Katowice i Gdańsk. (Czytaj więcej)
 • Jak wynika z najnowszego raportu amerykańskiego ośrodka analiz IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis) Chiny chcą zostać światowym liderem w obszarze czystych technologii. (Czytaj więcej)
 • Czy w związku z europejską reformą rynku C02, Polska otrzyma więcej na modernizacje energetyczne niż wcześniej zapowiedziano? (Czytaj więcej)
 • Jeszcze w tym roku w Krakowie pojawią się tablice informujące o aktualnym stanie powietrza. (Czytaj więcej)
 • W Krakowie, w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku już przez 53 dni zostały przekroczone dopuszczalne, dobowe normy zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10. W tym czasie już 18 krotnie wprowadzono z tego powodu darmową komunikację. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Polska Grupa Górnicza (PGG), zamierza uruchomić dodatkowe ściany wydobywcze, aby sprostać rynkowym potrzebom. (Czytaj więcej)
 • Eksperci firmy General Electric opowiadali o wyzwaniach jakie stoją przed nowymi blokami węglowymi w Polsce. (Czytaj więcej)
 • Już za 6 lat Czesi zamkną ostatnie w kraju kopalnie węgla. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Nie wszystkie państwa z porozumienia naftowego są przekonane, aby przedłużyć o następne 6 miesięcy ograniczenie wydobycia surowca. (Czytaj więcej)
 • Zgodnie z prognozą Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) w 2017 roku nastąpi zmniejszenie światowego wzrostu zapotrzebowania na ropę naftową. (Czytaj więcej)
 • Rosja wyraziłą swoje niezadowolenie w związku z porozumieniem OPEC. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Jak ocenił wicepremier Mateusz Morawiecki, Amerykanie, podobnie jak Polacy, wyrażają obawy związane z budową gazociągu Nord Stream 2. (Czytaj więcej)
 • Czy budowa gazociągu Nord Stream 2 jest nieunikniona? Pojawiają się informacje, że w drugim kwartale 2018 roku nastąpi rozpoczęcie jego budowy. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że jeśli zostanie podjęta decyzja o budowie elektrowni jądrowej, to może ona powstać do 2030 roku. Czasuje się, że koszt bloku o mocy 1200 MW wyniesie około 24 mld zł. (Czytaj więcej)
 • Jednymi z kandydatów do pomocy w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej może być Korea Południowa. (Czytaj więcej)
 • Zgodnie z czeskimi założeniami, do 2040 roku energia jądrowa ma być głównym źródłem energii w kraju. (Czytaj więcej)
 • Chiny planują zbudować lotniskowiec o napędzie atomowym. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Andrzej Kaczmarek, prezes PSE Inwestycje nt. nowej strategii PSE oraz zmianach na polskim rynku energii elektrycznej.  (Czytaj więcej)
 • Rafał Zasuń z WysokieNapiecie.pl nt. strategii dla górnictwa oraz pomyśle połączenia jej ze strategią dla energetyki. (Czytaj więcej)
 • Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej nt. monopolu w polskiej energetyce. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Jak informuje Reuters, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zmniejsza finansowanie na inwestycje w odnawialne źródła energii w Polsce. Obecnie nie finansuje nowych projektów na polskim rynku OZE. (Czytaj więcej)
 • W Polsce wzrasta liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych. W 2016 roku zarejestrowano 556 aut z napędem elektrycznym lub hybrydowym plug-in, a to oznacza liczbę większą o 65 proc. niż rok wcześniej. (Czytaj więcej)
 • Przedstawiciele Ministerstwa Energii podpisali z przedstawicielami rządu chińskiego porozumienie o współpracy z obszaru elektrycznego transportu. (Czytaj więcej)
 • W I kwartale 2017 roku Polska była eksporterem netto energii elektrycznej. (Czytaj więcej)
 • Powstała Polska Izba Małej Energetyki Odnawialnej, która będzie skupiać i reprezentować branżę odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Vestas, będący największym na świecie producentem elektrowni wiatrowych, zaczyna interesować się magazynowaniem energii. (Czytaj więcej)

 • Na Ukrainie przedłużono stan wyjątkowy w sektorze energetycznym. (Czytaj więcej)

 • Pod kanałem La Manche może powstać energetyczny “tunel”. A wszystko wtedy, gdy Wielką Brytanię przestanie obowiązywać unijna polityka energetyczna. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.