Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 11 - 17 lutego 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Rada Unii Europejskiej opublikowała treść rewizji dyrektywy gazowej, udział OZE w zużyciu energii w Polsce jest najniższy od kilku lat, powoli wzrasta cena gazu dla przemysłu, w Katowicach otwarto pierwszy w Polsce biurowiec plus-energetyczny, od 2021 roku zaczną obowiązywać zmiany w systemie EU ETS oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW wsparł finansowo 26 kolejnych projektów wodno-kanalizacyjnych w różnych regionach Polski, przeznaczając na ten cel ponad 151 mln zł. (Czytaj więcej)

 • Wzrasta zainteresowanie programem Sokół, dotyczącego wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • 11 lutego weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która umożliwia sfinansowanie nawet 100 proc. kosztów związanych z ociepleniem i wymianą źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Ustawa zakłada, że w pierwszej kolejności wsparcie zostanie skierowane do miejscowości posiadających poniżej 100 tys. mieszkańców, które często mają najbardziej zanieczyszczone powietrze. (Czytaj więcej)

 • Rada Unii Europejskiej opublikowała treść rewizji dyrektywy gazowej wynegocjowanej przez instytucje unijne w trilogu z Parlamentem Europejskim. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Energii rozpoczyna proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (NFT). 25 lutego 2019 roku upływa termin zgłaszania uwag. Dokument zakłada dopłaty do zakupu osobowego samochodu elektrycznego, autobusu elektrycznego czy instalacji ładowania. (Czytaj więcej)

 • Według minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz, jeszcze w lutym zostanie zwołany zespół ds. energii prosumenckiej, który przedstawi wykaz regulacji niezbędnych do realizacji programu Energia Plus. (Czytaj więcej)

 • Jest szansa na doprecyzowanie kwestii tzw. bilansowania międzyfazowego. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Według danych unijnej agencji statystycznej Eurostat, udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii w Polsce jest najniższy od kilku lat. Tym samym Polska oddala się od realizacji zobowiązania na rok 2020 w zakresie udziału OZE w krajowym miksie energetycznym. (Czytaj więcej)

 • Według prognozy koncernu BP, którą zawarto w swoim corocznym BP Annual Energy Outlook, do 2040 roku odnawialne źródła energii będą głównym źródłem energii na świecie. (Czytaj więcej)

 • Na Litwie na dachach fabryki firmy Retal Europe uruchomiono największą dachową instalację fotowoltaiczną w krajach bałtyckich. Jej moc wynosi 1,389 MW. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Energii analizuje potencjalne scenariusze rozwoju odnawialnych źródeł energii w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Rosnące ceny energii sprawiają, że dobrze zaprojektowana instalacja OZE może być dla firmy źródłem widocznych oszczędności. (Czytaj więcej)

 • Wkrótce dobiega końca okres ważności pierwszych, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego certyfikatów dla instalatorów odnawialnych źródeł energii. Jakie są ogólne zasady obowiązujące przy procesie certyfikacji OZE? (Czytaj więcej)

 • Na Ukrainie uruchomiono linie do produkcji modułów fotowoltaicznych, która jest w stanie wyprodukować 200 MW w skali roku. (Czytaj więcej)

 • Fińskie Centrum Badań Technicznych opracowało zrównoważone rozwiązanie, które przetwarza odpady z biomasy z leśnictwa na energię cieplną, biopaliwo i chemikalia. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Zgodnie z wypowiedzią Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Pawła Ciećkiego, w Polsce powinno się dążyć do bardziej restrykcyjnych poziomów informowania o smogu, tak jak w innych państwach europejskich. (Czytaj więcej)

 • W 2019 roku na walkę ze smogiem w Warszawie zostanie przeznaczone 30 mln zł. W 2020 roku kwota ma być dwa razy wyższa, a w kolejnych dwóch latach wyniesie łącznie 210 mln zł. Koordynacją działań antysmogowych w warszawskim magistracie zajmie się nowo powołane Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. (Czytaj więcej)

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta przeprowadził drugą już kontrolę dostępnych na rynku masek antysmogowych. Według UOKiK, prawie połowa z nich nie przeszła testów i nie chroni odpowiednio przed zanieczyszczeniami. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Już 70 z 90 bloków węglowych pracujących w polskich elektrowniach przekroczyło planowany czas eksploatacji. Łączny czas napraw awaryjnych w polskich elektrowniach przekracza już 27 tys. godzin rocznie. Jednocześnie trzeba zauważyć, że system energetyczny wymaga od wytwórców coraz większej elastyczności. Wszystko to sprawia, że potrzebne są pilne decyzje o modernizacjach i wykorzystanie nowych technologii, aby uniknąć problemów z bilansowaniem. (Czytaj więcej)
 • Według ekonomisty Kuby Gogolewskiego z Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”, Polski nie stać na utrzymanie węgla. Jak podaje, koszty zdrowotne wytwarzania energii z węgla przekraczają zdecydowanie przychody tego sektora. (Czytaj więcej)
 • Przedstawiciele rządów Polski i Japonii podpisali memorandum o współpracy w obszarze technologii “czystego węgla”. Oba kraje zamierzają jeszcze przez dekady korzystać z węgla, a celem współpracy ma być rozwój metod, które pozwolą obniżyć emisję CO2. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Na początku tygodnia cena ropy osiągnęła wartość najniższą od dwóch tygodni. (Czytaj więcej)

 • W ostatnim tygodniu jednak cena ropy naftowej w USA zdrożała najmocniej od miesiąca. Państwa koalicji OPEC+ zmniejszają produkcję surowca, a Arabia Saudyjska wstrzymała produkcję ropy na polu Safaniyah. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Powoli wzrasta cena gazu dla przemysłu. (Czytaj więcej)

 • W Bułgarii wstrzymano przetarg na budowę przedłużenia gazociągu Turecki Potok na bułgarskim terytorium. (Czytaj więcej)

 • Według oceny ukraińskiej wiceminister spraw zagranicznych ds. integracji europejskiej Ołeny Zerkal, porozumienie w sprawie dyrektywy gazowej jest korzystne dla Ukrainy. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Wiceprezydent USA MIke Pence, odbył trzydniową wizytę w Polsce. Podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiano m.in. nt. znaczenia bezpieczeństwa gospodarczego i polsko-amerykańskiego dialogu w dziedzinie energii, w tym o energetyce jądrowej. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Piotr Stępiński, redaktor BiznesAlert.pl o wyzwaniach dla sieci ciepłowniczych w okresie mrozów. (Czytaj więcej)

 • Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych nt. dopłat do samochodów elektrycznych jako szansie zrównania ich cen z samochodami konwencjonalnymi. (Czytaj więcej)

 • Arnold Rabiega, prezes Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej nt. energetyki rozproszonej. (Czytaj więcej)

 • Piotr Kuczera, prezydent Rybnika o problemie ze smogiem i konieczności obowiązkowego podłączania budynków do sieci cieplnej, a także inwestowaniu w transport publiczny. (Czytaj więcej)

 • Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji ds. Badań Naukowych, Przemysłu i Energii w Parlamencie Europejskim nt. dyrektywy gazowej. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • W Katowicach otwarto pierwszy w Polsce biurowiec plus-energetyczny. Budynek jest plus-energetyczny w obszarze wentylacji, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Oznacza to, że wyprodukuje on więcej energii cieplnej, dodatkowo w skojarzeniu z energią elektryczną, niż wynosi jego roczne zapotrzebowanie na cele grzewcze. (Czytaj więcej)

 • W Polsce w 2018 roku przybyło 620 samochodów elektrycznych. Jak wyglądamy na tle innych europejskich krajów? (Czytaj więcej)

 • Grupa Energa zakończyła modernizację 100-letniej elektrowni wodnej w woj. zachodniopomorskim. Modernizacja pozwoli zwiększyć produkcję energii o 20 proc. i podniesie udziału energii OZE w miksie wytwórczym Energi. (Czytaj więcej)

 • Dziennikarze WysokieNapiecie.pl policzyli, na przykładzie schroniska dla bezdomnych i ekskluzywnego biurowca, czy opłaca się wymiana sprzętu na energooszczędny. (Czytaj więcej)

 • Forum Energii przygotowało raport, w którym opowiada o elastyczności systemu elektroenergetycznego i jak ją poprawić. (Czytaj więcej)

 • Rozpoczęto budowę największego w kraju bateryjnego magazynu energii elektrycznej o mocy 6 MW i pojemności 27 MWh. Inwestycja jest zlokalizowana w pobliżu farmy wiatrowej Bystra koło Pruszcza Gdańskiego. (Czytaj więcej)

 • Rozpoczął się nabór wniosków na unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, poddziałanie 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowy – ZIT AW". (Czytaj więcej)

 • Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, przypomniała, że 11 lutego weszły w życie przepisy, które pozwolą uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. W marcu zostanie ogłoszony nabór do programu termomodernizacyjnego. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Od 2021 roku zaczną obowiązywać zmiany w systemie EU ETS. Pula aukcyjna i liczba bezpłatnych uprawnień do emisji zostaną na podobnym poziomie procentowym jak obecnie, ale zaczną działać nowe mechanizmy wsparcia: Fundusz Innowacyjny i Modernizacyjny. (Czytaj więcej)
 • W największej brytyjskiej elektrowni rozpoczęto wychwytywanie dwutlenku węgla produkowanego przy spalaniu biomasy. Według właścicieli jest to pierwsza na świecie tego rodzaju instalacja. (Czytaj więcej)
 • Koncern Shell przejmie największego europejskiego producenta domowych magazynów energii, a także twórcę największej europejskiej, prosumenckiej wirtualnej elektrowni, niemiecką firmę Sonnen. (Czytaj więcej)
 • Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) Parlamentu Europejskiego planuje przekierować fundusze, które były kierowane dotąd na budowę przestarzałych technologicznie instalacji na działania prowadzące do zapobiegania powstawaniu odpadów i rozwój recyklingu. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.