Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 11 - 17 marca 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: UE przyjęła nowe przepisy dotyczące etykiet energetycznych dla urządzeń domowych, Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy o cenach prądu, ARE podała informacje dotyczące produkcji energii w polskim systemie elektroenergetycznym, w Chinach następuje konsolidacja górnictwa, globalny sektor PV pobił w 2018 roku zeszłoroczny rekord, przekraczając po raz pierwszy granicę 100 GW w uruchomionych elektrowniach oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Osoby, które chcą skorzystać z pomocy finansowej na zakup nowego źródła ciepła lub wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i termomodernizację domu w ramach Programu Czyste Powietrze i złożą swoje wnioski po 1 lipca 2019 roku muszą pamiętać, że koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej. (Czytaj więcej)

 • WFOŚiGW w Gdańsku poinformował o pierwszych efektach realizacji rządowego programu "Czyste Powietrze" na terenie województwa pomorskiego. Podano, że w grudniu 2018 roku podpisanych zostało 16 pierwszych umów z beneficjentami, natomiast w styczniu 35 kolejnych. Na konta beneficjentów programu "Czyste Powietrze" w woj. pomorskim trafiły już pierwsze pieniądze. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące etykiet energetycznych dla urządzeń domowych. Now etykiety będą obowiązywały od 1 marca 2021 r. Specjalna ogólnounijna kampania informacyjna skierowana do obywateli UE zostanie uruchomiona w 2021 roku. (Czytaj więcej)

 • Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której apeluje o wstrzymanie prac związanych z budową gazociągu Nord Stream 2. (Czytaj więcej)

 • Trwają dyskusje nt. ustawy z 9 listopada 2018 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Czy ustawa pomogła w rozwoju programu termomodernizacji? (Czytaj więcej)

 • Stan środowiska wodnego nie jest obojętny dla obywateli UE. W zakończonych 11 marca konsultacjach społecznych dotyczących Ramowej Dyrektywy Wodnej wzięło udział 375 386 Europejczyków. Czyni je to jednymi z największych w historii Unii Europejskiej. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy o cenach prądu. Rozporządzenie przede wszystkim zawiera formuły do określenia kwot rekompensat dla sprzedawców prądu za utrzymanie zeszłorocznych cen. (Czytaj więcej)

 • Parlament Europejski apeluje do KE i państw członkowskich o wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących jakości powietrza w sektorach transportu i rolnictwa. (Czytaj więcej)

 • Kilka informacji na temat korzyści środowiskowych i biznesowych, a także wdrożenia i utrzymywania w firmach Systemu ekozarządzania i auditu EMAS lub Systemu zarządzania Środowiskowego według ISO 14001. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) podsumował rozwój fotowoltaiki w Polsce. (Czytaj więcej)

 • Agencja Rynku Energii podała informacje dotyczące produkcji energii w polskim systemie elektroenergetycznym. OZE zmniejszyły produkcję w ujęciu rok do roku, ale zwiększyły w porównaniu do wcześniejszego miesiąca osiągając 2,41 TWh energii elektrycznej. (Czytaj więcej)

 • Jak podaje Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej „Polska PV”, łączna moc instalacji fotowoltaicznych pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym na koniec 2018 roku wyniosła niemal 490 MW, z czego około 150 MW zainstalowano w systemach małych i dużych, a około 340 MW w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. (Czytaj więcej)

 • Według europejskiego stowarzyszenia branży fotowoltaicznej SolarPower Europe, globalny sektor PV pobił w 2018 roku zeszłoroczny rekord (99,1 GW), przekraczając po raz pierwszy granicę 100 GW w uruchomionych elektrowniach (104,1 GW). (Czytaj więcej)

 • Rozwiązania w zakresie fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami wciąż należą do niszy na globalnym rynku PV. Firmy z UE wciąż są konkurencyjne w stosunku do chińskich firm. (Czytaj więcej)

 • Niemiecka grupa energetyczna E.ON rozbierze pierwsze morskie wiatraki, które powstały u wybrzeży Wielkiej Brytanii niemal 20 lat temu. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • W Unii Europejskiej trwa dyskusja nad polityką klimatyczną do 2050 r. (Czytaj więcej)

 • Uczestnicy Młodzieżowego Strajku Klimatycznego przeszli ulicami Warszawy i wielu innych miast w Polsce. Protest uczniów odbywał się w 82 krajach. Podziękowanie dla uczestników Młodzieżowego Strajku Klimatycznego skierował Minister środowiska Henryk Kowalczyk. (Czytaj więcej)

 • Jak wynika z raportu opublikowanego przez „European Heart Journal”, zanieczyszczenie powietrza w Europie może powodować dwukrotnie więcej zgonów rocznie, niż dotychczas szacowano. (Czytaj więcej)

 • Climate KIC (europejska inicjatywa, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska i powstrzymywaniem zmian klimatu) ogłosiła nowy konkurs. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2019 roku. (Czytaj więcej)

 • Władze stanu Nowy Meksyk w USA przyjęły prawo, zgodnie z którym nastąpi całkowite przejście na konsumpcję energii ze źródeł niewytwarzających emisji dwutlenku węgla do roku 2045. (Czytaj więcej)

 • Polska będzie współpracowała z Czechami w projektach związanych z ochroną powietrza. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • W Chinach następuje konsolidacja górnictwa. Celem jest najbardziej efektywna i wydajna praca kopalń. W związku z tym, małe i nieefektywne zakłady wydobywcze są sukcesywnie likwidowane. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Energii podało, że w latach 2019-2020 import węgla do Polski spadnie, a krajowa produkcja surowca wzrośnie. (Czytaj więcej)

 • JSW będzie informować o śladzie węglowym. W najbliższym czasie mają zostać sfinalizowane prace w tym zakresie. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Po raz pierwszy w 2019 roku, cena ropy naftowej w USA przekroczyła poziom 58 dolarów za baryłkę. (Czytaj więcej)

 • Z powodu przerw w dostawach energii elektrycznej w Wenezueli, doszło do załamania produkcji ropy na terytorium tego kraju. (Czytaj więcej)

 • W lutym w Chinach, import ropy naftowej wzrósł o ponad 21%. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Wydano kolejną decyzję dotyczącą rozbudowy gazoportu w Świnoujściu. (Czytaj więcej)

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo planuje, aby w 2023 roku dostawy gazu były oparte na „rynkach europejskich i LNG”. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Polska i USA rozmawiają o finansowaniu wspólnych projektów jądrowych. (Czytaj więcej)

 • Rosja podpisała umowę na budowę czterech nowych reaktorów jądrowych w Chinach. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Adam Dobrowolski, dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła Urzędu Regulacji Energetyki wyjaśnia jak działa ustawa o zamrożeniu cen energii. (Czytaj więcej)

 • Maria Andrzejewska z Centrum UNEP/GRID-Warszawa o wyzwaniach społecznej edukacji energetyczno-klimatycznej i założeniach oraz sensie zielonej transformacji. (Czytaj więcej)

 • Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan poparła propozycje regulacji dotyczących systemu aukcyjnego, które znalazły się w przygotowanej przez Ministerstwo Energii nowelizacji ustawy o OZE. Jednocześnie Lewiatan apeluje o niewdrażanie zmian, które ME przygotowało dla „starego” systemu wsparcia bazującego na zielonych certyfikatach. (Czytaj więcej)

 • Dr Andrzej Kassenberg, współzałożyciel Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE) i Fundacji Efektywności Energetycznej Polski opowiada o jednym z najważniejszych problemów jakim jest bardzo niska jakość powietrza, tzw. smog. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Urząd Regulacji Energetyki opublikował informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach odnawialnych źródeł energii, w tym przez prosumentów. Z informacji Urzędu wynika, że łącznie w Polsce funkcjonuje ponad 55,5 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy prawie 353,5 MW. (Czytaj więcej)

 • Według prezesa spółki ElectroMobility Poland, Piotra Zaremby, przed 2023 rokiem ruszy produkcja polskich samochodów elektrycznych. (Czytaj więcej)

 • Dzięki unijnym dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w domach mieszkańców i na budynkach publicznych kolejnych gmin na Mazowszu pojawiają się odnawialne źródła energii. W najbliższym czasie trafi ponad 218 mln zł na kolejne dotacje na OZE. (Czytaj więcej)

 • Odbyły się pierwsze obrady zespołu roboczego do spraw kogeneracji i integracji systemów ciepłowniczych oraz wykorzystania środków między innymi w ramach działania 1.7 Programu Infrastrukutra i Środowisko 2014-2020. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Potentat ubezpieczeniowy MunichRe wdraża, jako pierwszy na świecie, długookresowe gwarancje ubezpieczenia określonych parametrów magazynów energii, które mogą chronić inwestora nawet, gdy producent magazynu zniknie z rynku. Przewiduje się, że produkt ten znacząco ułatwi producentom magazynów zwiększenie sprzedaży, czyniąc energię odnawialną bardziej dostępną. (Czytaj więcej)

 • Jednym z kluczowych warunków popularyzacji samochodów elektrycznych jest zapewnienie dostępu do infrastruktury ładowania. Dlatego też koncerny motoryzacyjne coraz więcej inwestują w elektromobilność. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.