Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 11 - 17 czerwca 2018. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: Komisja, PE i Rada UE uzgodniły nowe cele OZE na rok 2030 i wynosi on 32 proc., W Turcji uruchomiono Gazociąg Transanatolijski (TANAP), stanowiący część Południowego Korytarza Gazowego, mija 60 lat badań jądrowych w Polsce, w 2016 roku Francja produkowała prawie 48 proc. europejskiej energii jądrowej, wciąż wzrasta liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW dofinansuje cztery projekty zaawansowanych modernizacji instalacji wodno-ściekowych. Inwestycje przeprowadzą Oborniki w woj. wielkopolskim, Wolbrom w woj. małopolskim, Lubliniec w woj. śląskim oraz Kożuchów w woj. lubuskim. (Czytaj więcej)

 • Do 27 lipca 2018 roku trwa czwarty nabór wniosków o unijne dofinansowanie działań z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. (Czytaj więcej)

 • 20 czerwca odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące tworzenia projektów oraz aplikowania o środki w ramach Programu LIFE w Podprogramie działań na rzecz klimatu, w naborze 2018. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Komisja, PE i Rada UE uzgodniły nowe cele OZE na rok 2030 i wynosi on 32 proc. (Czytaj więcej)

 • W Brukseli przyjęto zasady funkcjonowania unijnego rynku energetycznego po roku 2020. (Czytaj więcej)

 • Sejm uchwalił nowelizację prawa górniczego i geologicznego. Wprowadza ona nowy rodzaj ubiegania się o koncesje węglowodorowe oraz umożliwia przedłużanie koncesji na wydobycie węgla kamiennego, czy brunatnego. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • DNV GL, który prowadzi testy modułów fotowoltaicznych od 2014 roku opublikował wyniki za ostatni rok. Najlepszy wynik uzyskał chiński producent Trina Solar. Moduły były sprawdzane pod kątem wahań temperatury, wilgoci, obciążeń mechanicznych i potencjalnej degradacji, czyli spadku uzysków energii pod wpływem starzenia się modułów i pogarszania się ich parametrów. (Czytaj więcej)

 • Europejski Bank Inwestycyjny pracuje nad programem, którego celem będzie przyznanie preferencyjnego finansowania dla farm fotowoltaicznych. Z finansowania będą mogły skorzystać polskie instalacje, które otrzymały gwarancję sprzedaży energii w systemie aukcyjnym. (Czytaj więcej)

 • W Gujanie Francuskiej powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 55 MW i połączona z wodorowym magazynem energii o pojemności 140 MWh. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Jak podał w swoim oświadczeniu premier Polski Mateusz Morawiecki, po 1990 roku to Polska w największym stopniu zredukowała emisję dwutlenku węgla. (Czytaj więcej)

 • Piotr Woźny został wiceprezesem NFOŚiGW i będzie odpowiedzialny za program termomodernizacji. (Czytaj więcej)

 • Według raportu Koalicji Klimatycznej i Heal Polska, w związku ze zmianami klimatu nastąpi wzrost śmiertelności. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Maj był miesiącem, w którym ponownie wzrastały ceny na międzynarodowych rynkach węgla. Największą cenę węgiel osiągnął w obszarze Azji-Pacyfiku i było to ponad 100 dolarów za tonę węgla energetycznego. (Czytaj więcej)

 • Na początku lipca nastąpi połączenie Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK). (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Ceny ropy nie zmieniają się czekając na szczyt OPEC+, na którym najwięksi producenci surowca prawdopodobnie podejmą decyzje o zwiększeniu wydobycia surowca. (Czytaj więcej)

 • Irak jest przeciwny, aby zwiększać produkcję ropy naftowej. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • W Turcji uruchomiono Gazociąg Transanatolijski (TANAP), stanowiący część Południowego Korytarza Gazowego. Dzięki niemu nastąpi dywersyfikacja dostaw i ograniczenie zależności surowcowej od Rosji. (Czytaj więcej)

 • Oficjalne rozpoczęto budowy gazociągu fińsko-estońskiego. (Czytaj więcej)

 • W Finlandii rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy gazociągu Nord Stream 2. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Ministerstwo Energii opublikowało streszczenie Raportu pt. “Całkowity koszt zapewnienia energii elektrycznej” („The Full Costs of Electricity Provision”), który w kwietniu 2018 roku został opublikowany przez Agencję Energii Jądrowej OECD. Raport zawiera obszerną analizę kosztów energii elektrycznej z uwzględnieniem nie tylko kosztów budowy i eksploatacji samej elektrowni, ale także kosztów sieciowych wynikających z funkcjonowania elektrowni w systemie elektroenergetycznym, czy utrzymania rezerw zabezpieczających ciągłość dostaw oraz kosztów zdrowotnych i środowiskowych. (Czytaj więcej) http://biznesalert.pl/raport-energetyka-atom-koszty-oecd/
  Wybór miejsca, gdzie zostanie wybudowana Polska elektrownia jądrowa zostanie dokonany po zakończeniu badań lokalizacyjnych i środowiskowych, a one potrwają do 2019 roku. (Czytaj więcej)

 • Mija 60 lat badań jądrowych w Polsce. 14 czerwca 1958 r. został uruchomiony pierwszy w Polsce reaktor jądrowy. Reaktor EWA (Eksperymentalny, Wodny, Atomowy) znajdujący się w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, zakończył eksploatację 24 lutego 1995 roku. (Czytaj więcej)

 • Według danych Eurostatu, w 2016 roku Francja produkowała prawie 48 proc. europejskiej energii jądrowej. W tym czasie energią jądrowa stanowiła 25,8 proc. całej produkcji energii w Unii Europejskiej. (Czytaj więcej)

 • W reaktorze jądrowym EPR w elektrowni Taishan w Chinach została przeprowadzona pierwsza nuklearna reakcja łańcuchowa. Blok Taishan 1 zostanie podłączony do sieci jeszcze w 2018 roku. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Henryk Kaliś, przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) oraz Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPiOE) o tym dlaczego polskie duże firmy będą potrzebowały systemu rekompensat przy zakupie energii elektrycznej. (Czytaj więcej)

 • Prof. dr hab. inż. Konrad Świrski z Politechniki Warszawskiej oraz prezes firmy Transition Technologies o nowych unijnych celach OZE. (Czytaj więcej)

 • Peter Carlsson, szef firmy Northvolt produkującej baterie na potrzeby elektromobilności o tym dlaczego rezygnacja z silników spalinowych przez zwiększenie zapotrzebowania na węgiel stworzy dodatkowy problem. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Jak wynika z raportu „Domy ubóstwa. Warunki mieszkaniowe osób ubogich” przygotowanego przez Krakowski Alarm Smogowy i firmę doradczą PwC, aż 90 proc. najuboższych rodzin ogrzewa się węglem i drewnem. (Czytaj więcej)

 • Budowa linii najwyższych napięć między aglomeracją warszawską a Siedlcami, która jest kluczowa ze względu na bezpieczeństwo energetyczne Warszawy i Mazowsza otrzymała decyzję środowiskową. (Czytaj więcej)

 • Na Śląsku będzie zainwestowane ponad miliard złotych w odnawialne źródła energii. (Czytaj więcej)

 • Wciąż wzrasta liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce. W kwietniu 2018 roku zmiany sprzedawcy dokonało 5 257 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G). (Czytaj więcej)

 • Jak podało Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) na polskim rynku rośnie oferta aut elektrycznych. (Czytaj więcej)

 • Według najnowszych dane PSE, w maju 2018 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce była mniejsza niż w maju ubiegłego roku o 3,78 proc., a jej zużycie było takie samo jak przed rokiem. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • 2,35 mln mieszkańców Krymu pozbawionych energii po awarii w podstacji Tamań w Kraju Krasnodarskim, zaczęło ją ponownie otrzymywać. (Czytaj więcej)
 • Brytyjskie firmy Thrive Renewables i Aura Power utworzyły joint venture, w ramach którego zaoferują brytyjskiemu biznesowi bateryjne magazyny energii. Model biznesowy zakłada, że klienci nie będą ponosić w związku z instalacją magazynów energii żadnych, początkowych kosztów. Po zainstalowaniu magazynu energii, w.w. firmy będą w danej firmie będą zarządzać jego pracą, otrzymując określoną część wygenerowanych dzięki niemu zysków. (Czytaj więcej)
 • Firma Samsung zadeklarowała, że chce od 2020 roku korzystać wyłącznie z energii odnawialnej. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.