Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 11 - 17 listopada 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: NFOŚiGW szykuje preferencyjne pożyczki dla spółdzielni mieszkaniowych na fotowoltaikę, ME przekazało do ponownych konsultacji zmieniony projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, w Polsce jest już prawie 1100 MW mocy w PV, znana już jest procedura ubiegania się o dofinansowanie na zakup samochodu elektrycznego w Polsce, koszt wydobycia ropy naftowej w Rosji należy do najwyższych na świecie oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Piotr Woźny zapowiada kolejny etap rewolucji prosumenckiej. NFOŚiGW szykuje preferencyjne pożyczki dla spółdzielni mieszkaniowych na fotowoltaikę. W planie są też kolejne zmiany w ustawie o OZE, które mogą uatrakcyjnić korzystanie z instalacji fotowoltaicznych przez takie podmioty. (Czytaj więcej)

 • Termomodernizacja wraz z montażem paneli PV na budynku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przyczyni się do obniżenia emisji CO2 o ponad 1 tys. ton rocznie. Ekoinwestycja pozwoli też dużo zaoszczędzić – co roku ok. 800 tys. zł na zużyciu energii cieplnej i prawie 350 tys. zł na elektrycznej. Przedsięwzięcie wesprze unijna dotacja. (Czytaj więcej)

 • Inauguracja projektu „Laboratorium Pyrzyce”. Wypracowanie w Pyrzycach modelowego programu wykorzystania zasobów geotermalnych jako narzędzia wsparcia lokalnej społeczności w walce z niską emisją jest celem porozumienia zawartego między NFOŚiGW, spółką Geotermia Pyrzyce, gminą Pyrzyce, WFOŚiGW w Szczecinie oraz Pełnomocnikiem Premiera ds. programu „Czyste Powietrze”. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Ministerstwo Energii przekazało do ponownych konsultacji zmieniony projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Koszt transformacji w sektorze elektroenergetycznym oszacowano na 140 mld euro, a redukcje emisji - na 45 proc. Jak poinformowało ME, najważniejsze zmiany to wskazanie, że cel udziału OZE na 2030 r. - zamiast 21 proc., jak w poprzedniej wersji projektu PEP - może zawrzeć się w przedziale 21-23 proc. Wyższy cel może być osiągnięty pod warunkiem zabezpieczenia dodatkowych środków unijnych. Udział węgla w produkcji energii elektrycznej w 2030 r. może wynieść w granicach 56-60 proc., w zależności od środków, wskazanych w celu OZE. Na 2040 r. nie ma wskazanych sztywnych celów, ale prognozy. Prognozuje się 28,5 proc. udziału OZE i 10 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Projekt PEP został uzupełniony o pełną Ocenę Oddziaływania na Środowisko. Przedstawiono również prognozy bilansu paliwowo-energetycznego dla całej gospodarki, a także ocenę poprzedniej polityki energetycznej. (Czytaj więcej)

 • W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie umożliwiające uruchomienie naboru wniosków dla osób chcących pozyskać dopłatę na zakup samochodu elektrycznego. Znana już jest procedura ubiegania się o dofinansowanie. (Czytaj więcej)

 • Przedstawiciele PE i państw UE porozumieli się w sprawie nowego systemu etykietowania opon samochodowych. (Czytaj więcej)

 • Michał Kurtyka, były wiceminister energii, środowiska, pełnomocnik rządu ds. prezydencji COP 24 został powołany na ministra klimatu. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały, że według stanu na początek listopada zainstalowana moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wzrosła do 1099 MW w porównaniu do mocy 1007,2 MW osiągniętej na początku października. (Czytaj więcej)

 • Mimo pewnego spowolnienia w inwestycjach na największym rynku fotowoltaicznym świata, czyli w Chinach, który w minionych latach odpowiadał za około połowę instalowanych mocy w fotowoltaice, w tym roku globalny rynek fotowoltaiczny nie powinien odnotować spowolnienia, co wynika z rosnącej dywersyfikacji geograficznej jeśli chodzi o podejmowane inwestycje. Jak ta sytuacja wpływa na aktualne ceny paneli fotowoltaicznych? (Czytaj więcej)

 • Najstarszy system fotowoltaiczny, który podłączono do sieci w Europie, działa od 1982 roku w Szwajcarii. Wchodzące w jego skład moduły są co jakiś czas badane pod kątem powstałych uszkodzeń i osiąganych uzysków energii. Jak wyglądała ich wydajność po 35 latach eksploatacji? (Czytaj więcej)

 • Pracownicy Scatec Solar ustanowili rekord świata realizując projekt budowy farmy fotowoltaicznej Guanizuil IIA w Argentynie. Zainstalowali 54 090 modułów słonecznych w mniej niż 12 godzin. Odpowiada to około 17,5 MW całkowitej mocy elektrowni słonecznej 117 MW. Rekord był wynikiem tzw.„dnia wyzwania instalacji modułu”. (Czytaj więcej)

 • Wyzwania dla polskiej branży biogazu w 2020 roku. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Polska może jako jedyne państwo w UE nie spełnić wszystkich trzech celów pakietu energetyczno-klimatycznego w 2020 roku. (Czytaj więcej)

 • Według najnowszych statystyk ekointerwencji w Małopolsce, coraz więcej osób zgłasza podejrzenie o spalanie nieprawidłowych substancji przez sąsiadów. (Czytaj więcej)

 • Międzynarodowa Agencja Energii, w opublikowanej analizie „World Energy Outlook 2019”, zwraca uwagę na pogłębiające się dysproporcje i wyjaśnia wpływ decyzji podejmowanych dzisiaj na systemy energetyczne w niedalekiej przyszłości. Autorzy opracowania proponują scenariusze, które umożliwią światu osiągnięcie celów w zakresie klimatu, dostępu do energii, jakości powietrza przy jednoczesnym skupieniu się na niezawodności i przystępności energii dla rosnącej populacji ludzi. (Czytaj więcej)

 • Z powodu globalnych zmian klimatu trzeba się liczyć z tym, że powodzie w miastach będą coraz częstsze. Jak miasta mogą chronić się przed powodziami spowodowanymi przez gwałtowne opady? (Czytaj więcej)

 • W czasie tegorocznego sezonu roztopów czapa polarna na biegunie północnym topiła się z dużą intensywnością. Ostatecznie jednak, ze względu na warunki pogodowe, nie doszło do pobicia rekordu z 2012 roku, a obecny rok uplasował się na drugim miejscu, ex aequo z latami 2007 i 2016. Arktyczne lato charakteryzowało się stale utrzymującym się wyżem barycznym, co w praktyce oznacza niewielkie zachmurzenie i tym samym wysokie nasłonecznienie. Jednocześnie pogoda była bardzo spokojna, nie było też typowych dla sierpnia sztormów. (Czytaj więcej)

 • Kolumbijskiej miasto Medelin szykuje się na fale upałów tworząc 30 zacienionych “zielonych korytarzy” dla pieszych i rowerzystów. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Odsetek gospodarstw domowych używających węgla do ogrzewania sukcesywnie spada i w ostatnim sezonie wyniósł 32 proc. Według ankiety firmy Kantar, w sezonie grzewczym 2018/2019 Polacy wydali na ten cel średnio 2804 zł, o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Według badań koszty ogrzewania węglem stanowią przeciętnie ok. 11 proc. dochodów gospodarstw domowych. Wyniki opartego na ankiecie raportu dotyczącego wydatków na zakup węgla przesłała Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla, skupiająca ponad sto podmiotów dysponujących ponad 350 składami węgla w całej Polsce. Według badań 34 proc. korzystających z ogrzewania węglem gospodarstw domowych wydaje co najmniej 10 proc. swoich dochodów na zakup tego surowca. To ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych, czyli około 4,5 miliona osób. (Czytaj więcej)

 • Dywersyfikacja w górnictwie. Jeszcze trochę i nie poznamy spółek węglowych. Producenci węgla wchodzą odważnie w nowe obszary, jak fotowoltaika. A Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza produkować wodór. Spółki myślą też m.in. o zgazowaniu węgla, które według ekspertów może być technologią mającą największą przyszłość, jeśli chodzi o nowe zastosowanie węgla. Głównie poprzez produkcję gazu syntezowego i surowców chemicznych. Inny istotny dla producentów węgla obszar to zagospodarowanie metanu. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Według danych opublikowanych przez Saudi Aramco, koszt wydobycia ropy naftowej w Rosji należy do najwyższych na świecie. (Czytaj więcej)

 • Naftoport, spółka z grupy PERN, przeładowała od początku roku ponad 15 mln ton ropy i paliw. Tym samym firma przebiła dwunastomiesięczny rekord z 2018 roku. Takie obroty są efektem m.in. dywersyfikowania dostaw ropy naftowej przez polskie rafinerie i zwiększonego importu surowca drogą morską, który miał miejsce w połowie roku w związku z kryzysem spowodowanym zanieczyszczoną ropą z Rosji. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Europejski Bank Inwestycyjny podjął decyzję o zaprzestaniu finansowania inwestycji związanych z gazem ziemnym z końcem 2021 r. Oznacza to, że bank nie będzie w ogóle finansował inwestycji związanych z paliwami kopalnymi; kilka lat temu wycofał się z kredytowania inwestycji związanych z węglem. (Czytaj więcej)

 • Trudno sobie będzie poradzić w wielu krajach bez gazu. Nawet w Niemczech będzie bardzo trudno - tak Jerzy Buzek odniósł się do propozycji Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), by zaprzestać kredytowania inwestycji związanych z gazem ziemnym. (Czytaj więcej)

 • Zarząd PGNIG poinformował, że 15 listopada przekazał Gazpromowi oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Polski - znanego jako kontrakt jamalski - z dniem 31 grudnia 2022 roku. Zgodnie z zapisami Kontraktu, strony umowy zobowiązane są do złożenia deklaracji dotyczącej dalszej współpracy po 2022 roku na trzy lata przed przewidzianym zakończeniem jego obowiązywania w dniu 31 grudnia 2022 r. (Czytaj więcej)

 • Magazyny gazu są niemal pełne. Na Europę padł strach. Europa szykuje się na kryzys gazowy; nie wiemy, co się zdarzy w styczniu, ale będziemy do tego dobrze przygotowani - oznajmił Maciej Woźniak, wiceprezes ds. handlowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Jak dodał, nigdy w historii magazyny gazu w regionie nie były tak pełne. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • W związku z wyłączeniem po trzęsieniu ziemi trzech bloków elektrowni jądrowej Cruas-Meysse, EDF kolejny raz w tym roku zmniejszył prognozę produkcji energii z tego typu źródeł. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Dr n. med. Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego o smogu z medycznego punktu widzenia. (Czytaj więcej)

 • Aleksander Śniegocki z WiseEuropa: Droga przemysłu do neutralności klimatycznej? Oto lista konkretnych propozycji. (Czytaj więcej)

 • Minister klimatu Michał Kurtyka, o tym, że człowiek nie może unikać odpowiedzialności za naszą planetę. (Czytaj więcej)

 • Jacek Szymczak, prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, o tym, że ciepłownie muszą poprawić efektywność energetyczną. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs skierowany do branży urządzeń grzewczych. Agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego na wsparcie rozwoju technologii niskoemisyjnych przeznaczyła 200 mln zł ze środków Programu Inteligentny Rozwój. Wnioski w konkursie można składać od 9 grudnia. (Czytaj więcej)

 • Jak zapewniają Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które odpowiadają za przeprowadzenie aukcji dla rynku mocy, aukcja testowa pozwoli na zapoznanie uczestników rynku mocy z funkcjonalnościami umożliwiającymi udział w nadchodzącej aukcji głównej. Dopuszczenie do udziału w aukcji testowej poprzedzone będzie testowymi procesami certyfikacji, które odbędą się w dniach 18 i 19 listopada. (Czytaj więcej)

 • Średnia cena zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii w ubiegłym miesiącu była najwyższa od stycznia, a certyfikaty podczas pierwszych notowań w tym miesiącu jeszcze podrożały. Pierwszy raz od kilku miesięcy udało się wyraźnie zmniejszyć rynkową nadpodaż, która jednak i tak nadal pozostaje na bardzo wysokim poziomie. (Czytaj więcej)

 • Forum Energii publikuje nowe opracowanie "Jak porozumieć się z Brukselą w sprawie czystego ciepła", w którym rekomenduje konkretne działania dla polskiego rządu, wspierające pozyskanie środków w nowej perspektywie UE. (Czytaj więcej)

 • Listopadowa projekcja NBP zakłada, że ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosną w przyszłym roku i w roku 2021 o 8 proc. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii szuka wykonawcy, który przeprowadzenie audytu działań organów administracji państwowej oraz wybranych państwowych osób prawnych w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami z sektora komunalno-bytowego. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Elektrorecykling w Polsce i Europie – branża widzi niespójności w regulacjach prawnych. Europejczycy posiadają ok. 8 mld sztuk AGD, o wadze ok. 67 mln ton, w której znajduje się ok. 4 mln ton miedzi i 2 mln ton aluminium. Każdy z nas rocznie produkuje ok. 15, 6 kg elektroodpadów, z czego tylko 7 kg jest zbieranych i przetwarzanych. Takie dane przywołuje raport „Gospodarka elektroodpadami. Wyzwania na lata 2019-2023” przygotowany przez ElektroEko SA, APPiA Polska i Związek Cyfrowa Polska. Z kolei Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że rokrocznie na całym świecie jest generowane średnio 50 mln ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), a wartość surowców, które te odpady zawierają wynosi przeszło 48 mld EUR. Ta kwota pokazuje, jak ogromny jest potencjał tkwiący w gospodarce odpadami zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Tymczasem potencjał ten jest niewykorzystany, bo tylko 20 proc. ZSEE trafia do właściwego systemu. (Czytaj więcej)

 • W graniczącym z Polską landzie Saksonia powstał kolejny bateryjny magazyn energii, którego zadaniem jest stabilizowanie sieci energetycznej w ramach tzw. regulacji pierwotnej. Instalacja o mocy 16,4 MW i pojemności 25 MWh to jedna z największych instalacji tego rodzaju, która do tej pory powstała w Niemczech. (Czytaj więcej)

 • Jak zapowiedział Elon Musk, europejska GigaFabryka (GigaFactory) Tesli zostanie zbudowana w Niemczech. Nad Łabą powstanie też centrum projektowe i inżynieryjne. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.