Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

poniedziałek, 18 stycznia 2016

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 12-17 stycznia 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: informacje na temat programów NFOŚiGW, wywiad ze Zbigniewem Kamieńskim nt. Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, o wizycie w Polsce komisarza ds. energii i klimatu Miguela Ariasa Canete, o przyczynach dalszego spadku cen ropy oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Bezpłatne szkolenia dla Prosumentów.
 • Już w połowie lutego odbędzie się w Warszawie V Ogólnopolska Konferencja Samorządowa „Gospodarka odpadami – wyzwania dla samorządów” w ramach V Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami SESEXPO 2016.
 • Problemy z unijnym programem „Life” – najlepszym wśród wszystkich projektów zgłoszonych w całej Europie. Jego celem ma być walka z zanieczyszczonym powietrzem w małopolskich gminach.  (Czytaj więcej)
 • Czy we Wrocławiu będzie darmowa komunikacja w okresie przekroczonej wartości stężenia zanieczyszczeń powietrza? (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

3. Energetyka odnawialna:

 • Według najnowszych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Polsce jest już ponad 5 GW mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych.
 • Jedna z największych w Polsce firm wodociągowych, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, posiadające elektrownię fotowoltaiczną i instalacje słoneczne wspomagające ogrzewanie obiektów, planuje wybudować kolejne dwie instalacje PV. (Czytaj więcej)
 • Towarowa Giełda Energii wprowadziła kontrakty terminowe na zielone certyfikaty. Czy takie rozwiązanie przyniesie korzyści producentom czystej energii? (Czytaj więcej)
 • Jak podaje hiszpańskie stowarzyszenie branży wiatrowej AEE, najtańszym źródłem energii w Hiszpanii w roku 2015 była energia z wiatru. (Czytaj więcej)
 • Analiza EnergyTrend wykazuje, że w ubiegłym roku w USA nastąpił wyraźny spadek kosztów farm fotowoltaicznych. Koszty inwestycji w przemysłowe elektrownie PV są tam niższe niż w Niemczech czy Wielkiej Brytanii.
 • Największą na świecie morską farmą wiatrową jest „London Array” o mocy 630 MW. W grudniu 2015 roku wyprodukowała ona rekordową produkcję energii elektrycznej, na poziomie 369 GWh. (Czytaj więcej)
 • Jak podaje założyciel Bloomberg New Energy Finance, w ubiegłym roku inwestycje w OZE pobiły rekord.
 • Według najnowszego raportu ruchu „Więcej niż energia” do roku 2030 w Polsce może powstać około 3,6 mln mikroinstalacji produkujących energię z oze. Instytut Energetyki Odnawialnej podaje, że na koniec 2015 roku było ich około 3000. Jakie korzyści w zamian może otrzymać polska gospodarka?
 • Po raz trzeci rok z rzędu poziom zatrudnienia ludzi w sektorze energetyki słonecznej w USA wzrósł o ponad 20% i w roku 2015 wyniósł 35 tysięcy nowych miejsc pracy. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Podczas swojego corocznego orędzia, prezydent USA Barack Obama stwierdził, że największym zagrożeniem dla planety i przyszłych pokoleń są zmiany klimatyczne. (Czytaj więcej)
 • Rok 2015 był najcieplejszym rokiem w polskiej historii pomiarów. Pobił on rekord z roku… 2014. (Czytaj więcej)
 • Raport dr Przemysława Zalewskiego, eksperta ds. bezpieczeństwa energetycznego, o systemie handlu emisjami. Można w nim przeczytać między innymi o genezie powstania polityki klimatycznej, porównanie systemów handlu emisjami gazów cieplarnianych, a także wpływ EU ETS na Polskę.
 • Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczyna program edukacji ekologicznej „Weź oddech”. Dzięki tej inicjatywie podniesie się świadomość nauczycieli, młodzieży, a także społeczności lokalnych 4 polskich województw nt. ochrony czystości powietrza.
 • W ubiegłym roku w Warszawie stężenie pyłów przekraczało normę przez 100 dni. Niestety nie ma organu, który mógłby kontrolować czym palą w piecach mieszkańcy. Planuje się stworzyć specjalny dział ochrony środowiska, które będzie mógł przeprowadzać taką kontrolę. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Przyjęto tzw. uchwałę antysmogową dla Gminy Miejskiej Kraków. Od 1 września 2019 roku nie będzie można ogrzewać domów węglem i drewnem. (Czytaj więcej)
 • Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała proces odwadniania nieczynnych wyrobisk dawnych kopalń. Jak się okazuje, ogromne pieniądze płyną z budżetu państwa na ten cel. Potrzeba zmian, które ograniczą te koszty. (Czytaj więcej)
 • W ostatnich miesiącach poziom wydobycia i sprzedaży węgla jest największy od kilku lat. Czy można zatem powiedzieć, że jest to sukces, czy znak zbliżających się problemów? (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Według prognoz analityków cena baryłki ropy można spać nawet do 20 dol. Kurs ropy naftowej bije kolejne minima cenowe i osiągnął granicę 30 dol. za baryłkę, najniższą wartość od 2004 roku. Jak może się to przełożyć na ceny paliwa w Polsce?
 • Dlaczego cena ropy naftowej będzie spadać?

7. Gaz:

 • Do polskiej sieci elektroenergetycznej trafiła pierwsza dostawa energii elektrycznej z nowego bloku gazowo-parowego we Włocławku. (Czytaj więcej)
 • Agencja Bloomberg podaje, że głównym kandydatem do budowy gazociągu Nord Steram 2 jest włoska spółka Saipem. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Wystartowała III edycji programu „Atom dla Nauki”. Celem akcji jest popularyzacja wiedzy na temat energetyki jądrowej zarówno wśród studentów, jak i kadry naukowej uczelni wyższych.

9. Wywiady:

 • Wywiad ze Zbigniewem Kamieńskim, z-cą dyrektora departementu innowacji w resorcie rozwoju, nt. Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Spotkanie ministra Krzysztofa Tchórzewskiego z komisarzem ds. energii i klimatu Miguelem Ariasa Canete. (Czytaj więcej) Podczas wizyty w Polsce, sekretarz rozmawiał również z przedstawicielami polskiego przemysłu. Dyskusje dotyczyły między innymi polityki klimatycznej i reformy rynku C02.
 • W 2016 roku Województwo Łódzkie przeznaczy około 250 mln zł dofinansowania z UE na niskoemisyjny transport  i termomodernizację. Wnioski można składać w lutym i marcu. (Czytaj więcej)
 • Ministerstwo Skarbu Państwa analizuje pomysł połączenia PKN Orlen, Lotosu i PGNiG (Czytaj więcej). Jakie są opinie ekspertów na ten temat?
 • Czy potrzeba inwestycji w polskim sektorze energetycznym w związku z wejście w życie nowej dyrektywy IED o emisjach przemysłowych. Czy obiekty energetyczne są przygotowane na wejście nowych, zaostrzonych przepisów? Niniejsza analiza próbuje odpowiedzieć na to i wiele powiązanych pytań.
 • Już 20 stycznia odbędzie się Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2016. Podczas wydarzenia przewidziany  jest panel dotyczący polityki surowcowej.  Czy w Polsce istnieje polityka surowcowa, a jeśli tak to jak ona wygląda? (Czytaj więcej)
 • Dzięki rozwojowi rozwiązań smart city można przynajmniej częściowo zmniejszyć zanieczyszczanie środowiska. W ramach programów operacyjnych 2014-2020 z budżetu unijnego może trafić do Polski wiele miliardów euro. (Czytaj więcej)
 • Konsumenci mają wiele obaw związanych ze zmianą sprzedawcy energii. Czy grupowa akcja zmiany tego sprzedawcy, zaproponowana przez Federację Konsumentów spotka się z zainteresowaniem? (Czytaj więcej)
 • Raport „Transformacja polskiej energetyki w latach 2016-2033-2050 OZE – 100%” przygotowany przez Centrum Energii Odnawialnej Genesis, wskazuje, że rozwój polskiej gospodarki może być ściśle związany z rozwojem nowoczesnej energetyki opartej głównie na odnawialnych źródłach energii.

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Minister gospodarki i energetyki Niemiec spotkał się z unijnym komisarzem ds. energii. Podczas spotkania rozmawiano między innymi nt. projektu Nord Stream 2. (Czytaj więcej)
 • Według opracowania uniwersytetu w Aachen w ubiegłym roku w Niemczech sprzedano więcej domowych magazynów energii niż samochodów elektrycznych.
 • USA oraz UE zniosły sankcje wobec Iranu. Jaka będzie reakcja rynku?
 • Jak podaje BusinessGreen rośnie popyt na pojazdy elektryczne i hybrydowe. Zapotrzebowanie na te pierwsze wzrosło w ostatnim roku o 48%, natomiast na hybrydowe o 133%. (Czytaj więcej)
 • Parlament Europejski odroczył głosowanie w sprawie limitów produkcji zanieczyszczeń dla nowych samochodów. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.