Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 12 - 18 czerwca 2017. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: zostanie wprowadzona nowa skala efektywności energetycznej dla sprzętów AGD, raport NIK „Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2015”, przygotowano opracowanie dotyczące oceny wpływu energetyki wiatrowej na krajobraz, o tym czy wzrost wydobycia ropy przez USA może zniweczyć cele porozumienia naftowego, Politechnika Warszawska zaprojektuje elektryczny autobus oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Od 19 do 30 czerwca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przeprowadzał konsultacje wniosków do programu LIFE 2017, z którymi zgłoszą się potencjalni beneficjenci. Eksperci z Funduszu będą analizować cele i zakres przygotowywanych projektów związanych z działaniami na rzecz środowiska lub klimatu pod kątem wymogów Komisji Europejskiej. (Czytaj więcej)

 • Od 19 czerwca uruchomiono kolejny nabór wniosków w konkursie SOKÓŁ. Środki są przeznaczone na finansowanie prac B+R lub wdrożeń innowacyjnych technologii środowiskowych, które będą służyły ograniczaniu oddziaływania zakładów produkcyjnych czy poszczególnych instalacji lub urządzeń na środowisko naturalne. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Opinie ekspertów nt. ministerialnej propozycji nowelizacji ustawy OZE. (Czytaj więcej)

 • Rząd zajmie się ponownie deputatami górniczymi, obradując nad projektem ustawy dotyczącej deputatów węglowych dla emerytów górniczych. (Czytaj więcej)

 • Opracowanie Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju (powstałe w związku z nową ustawą o rynku mocy) pt. "Jakościowa ocena wpływu wprowadzenia rynku mocy na emisyjność krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE)". (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Jak wynika z raportu agencji Bloomberga, w ciągu najbliższych 20 lat energia odnawialna zdominuje rynek energetyczny. W tym czasie zużycie węgla ma spaść o ponad 50 proc. (Czytaj więcej)

 • Europejskie stowarzyszenie branży wiatrowej WindEurope twierdzi, że technologia pływających turbin wiatrowych, jest już na takim poziomie, że jej potencjał umożliwia komercyjne wdrożenie. W ciągu najbliższych lat przewiduje się spadek kosztów. (Czytaj więcej)

 • Kolejny przełom przy budowie perowskitów. (Czytaj więcej)

 • W Austrii jest już ponad 1 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice. (Czytaj więcej)

 • W ramach inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, przygotowano opracowanie dotyczące oceny wpływu energetyki wiatrowej na krajobraz. (Czytaj więcej)

 • W maju w Niemczech wyprodukowano rekordową ilość energii elektrycznej z fotowoltaiki, pokrywając 12,3 proc. zapotrzebowania energetycznego kraju. (Czytaj więcej)

 • W Rosji odbyła się największa w historii kraju aukcja OZE. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Parlament Europejski poparł plany, które mają wprowadzić nowe wiążące redukcje emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem paryskim. Dzięki nim, UE będzie mogła się wywiązać ze zobowiązania ograniczenia emisji o 40 % (między rokiem 1990 , a 2030). (Czytaj więcej)

 • Przedstawiono raport pt. „Strategia walki ze smogiem”, którego autorem jest Krzysztofa Księżopolski. Przedstawia on m.in. o korzyści dla społeczeństwa walki ze smogiem czy wymagane nakłady. (Czytaj więcej)

 • Jak przywódcy światowi powinni zachować się wobec decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu się USA z paryskiego porozumienia? (Czytaj więcej)

 • Organizacja HEAL Polska, wspólnie z sygnatariuszami petycji „Demaskujemy Smog – nowe regulacje potrzebne!” postanowiła przypomnieć o smogu. Ich zdaniem należy jeszcze przed sezonem grzewczym wprowadzić ambitne normy dla paliw i kotłów oraz obniżyć poziomy alarmowania społeczeństwa o zanieczyszczeniach powietrza. (Czytaj więcej)

 • Jak zapowiada Minister energii Krzysztof Tchórzewski, efektem planowanego zwiększenia efektywności energetycznej w polskich elektrowniach węglowych, Polska może osiągnąć „największy spadek emisji w Europie”. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Ministerstwo Energii zamieściło polskojęzyczną roboczą wersję dokumentu notyfikacyjnego nt. górnictwa, który wcześniej przygotowała Komisja Europejska. (Czytaj więcej)

 • Najwyższa Izba Kontroli przygotowała raport pt. „Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2015”. Jakie są wnioski? (Czytaj więcej)

 • Jak wynika z analizy katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, w maju na światowych rynkach utrzymywały się stabilne ceny węgla. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Według AP Financial, jeśli sprawdzi się czerwcowa prognoza Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), wzrost wydobycia ropy przez USA może zniweczyć cele porozumienia naftowego. (Czytaj więcej)

 • BP opublikował raport „Statistical Review of World Energy 2017”, zgodnie z którym zauważa się m.in. tendencję rosnącego w Polsce i na Świecie zużycia ropy naftowej. (Czytaj więcej)

 • Jakie mogą być konsekwencje dla ropy naftowej konfliktu kilku państw Bliskiego Wschodu z Katarem? Pomimo obawy wzrostu cen, część analityków uważa, że cena pozostanie na podobnym poziomie, a być może nawet zmniejszy się. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Komisja Europejska chce jak najszybciej stworzyć porozumienia ws. Nord Stream 2. (Czytaj więcej)

 • Jerzy Kurella, ekspert Instytutu Staszica o Polskim rynku gazu i jego korelacjami z europejskim rynkiem. Jakie scenariusze powinna brać pod uwagę Polska? (Czytaj więcej)

 • W Polsce jest coraz większe bezpieczeństwo dostaw gazu. Jedną z działań są ustalenia dotyczące pierwszeństwa uznawania przepustowości na interkonektorach transgranicznych. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Dlaczego wg prof. Wacława Gudowskiego z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie wciąż nie podjęto decyzji związanej z budowa w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej i czy należy to zrobić? (Czytaj więcej)

 • W Niemczech powstanie państwowy fundusz, którego celem będzie finansowanie zagospodarowania odpadów radioaktywnych. (Czytaj więcej)

 • Litewski parlament przyjął ustawę, która stwierdza, że Białoruska elektrownia jądrowa, znajdująca się 50 km od Wilna, zagraża Litwie. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, nt. kryterium 550 g CO2/kWh. (Czytaj więcej)

 • Jadwiga Wiśniewska, Posłanka do Parlamentu Europejskiego nt. kontrowersji wokół projektu Nord Stream 2. (Czytaj więcej)

 • Jacek Łukaszewski, prezes zarządu Schneider Electric Polska nt. nowych wyzwań przed energetyką, które zdaniem rozmówcy zmienią ten rynek na zawsze. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Powstał Ostrowski Klaster Energetyczny, który będzie zrzeszać lokalnych producentów, dystrybutorów oraz odbiorców energii. Dzięki temu planuje się rozwinąć lokalny handel energią elektryczną, który pozwoli na ominięcie wysokich opłat przesyłowych. (Czytaj więcej)

 • Politechnika Warszawska planuje zaprojektować bezemisyjny, elektryczny autobus. Jego parametry techniczne i finansowe mają być konkurencyjne i innowacyjne, zarówno na polskim, jak i światowym rynku. (Czytaj więcej)

 • Jak zapowiada wicepremier Mateusz Morawiecki, za 2-3 lata w Polsce będzie powyżej tysiąca elektrycznych autobusów. (Czytaj więcej)

 • BOŚ dostał pożyczkę od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), dzięki której będzie mógł wspierać proekologiczne projekty MŚP. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Posłowie Parlamentu Europejskiego wydali zgodę na wprowadzenie prostszych oznakowań produktów energooszczędnych. Wprowadzona nowa skala efektywności energetycznej będzie klasyfikowała sprzęty AGD w kategoriach od A do G. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie z raportem Międzynarodowej Agencji Energetycznej pt. „Energy Technology Perspectives 2017”, tylko trzy z dwudziestu siedmiu technologii, brane pod uwagę jako narzędzia do przeprowadzenia transformacji w kierunku niskoemisyjnej gospodarki, mogą obecnie sprostać temu zadaniu. (Czytaj więcej)

 • Międzynarodowa Agencja Energetyczna przygotowała nową edycję raportu "Global EV Outlook", zgodnie z którym, na koniec 2016 roku, na świecie było ponad 2 mln samochodów elektrycznych. (Czytaj więcej)

   

  Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.