Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 12 - 18 sierpnia 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: w Polsce przyjęto Politykę ekologiczną państwa 2030, banki komercyjne są zainteresowane udziałem w programie Czyste Powietrze, Polska nie przewiduje przedłużenia długoterminowego kontraktu z Gazpromem, który wygasa w 2022 roku, fala upałów we Włoszech, Anglia dotknięta przez częściowy black-out wywołany awarią elektrowni wiatrowej oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Ponad 5 milionów ze środków FS przekazał NFOŚiGW, jako instytucja wdrażająca POIiŚ 2014-2020, dwóm polskim placówkom naukowym. Środki otrzymały Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki w Warszawie. Prowadzone do 2021 roku prace w zakresie kompleksowej termomodernizacji obiektów tych placówek naukowych przyniosą oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, ale także efekty energetyczne i ekologiczne – zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Około 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych będzie uprawnionych do uzyskania rekompensat za zawarte w cenie energii koszty nabycia uprawnień do emisji CO2.  Będą one efektem ustawy, którą w piątek podpisał prezydent Andrzej Duda. Rekompensaty mają pomóc przemysłowi utrzymać konkurencyjność z zagranicą. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, autor ustawy, zakłada, że pozwolą utrzymać ok. 1,3 mln miejsc pracy w samych przedsiębiorstwach energochłonnych oraz u ich kooperantów. Pierwsze wypłaty za rok 2019 nastąpią w 2020 roku. Trafi na nie około 890 mln zł rocznie. (Czytaj więcej)

 • Rada Ministrów przyjęła, a Premier podpisał uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej, która stanie się tym najważniejszym dokumentem strategicznym w tym obszarze. (Czytaj więcej)

 • Jak wskazuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, dzięki ustawie OZE, przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie opustów. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Energii przygotowało projekt rozporządzenia, w którym wskazuje sposób podziału funduszy dostępnych w tzw. Krajowym systemie zielonych inwestycji, którego budżet, stanowiący wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla, będzie wynosił miliardy złotych. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Władze Australii przeznaczą ponad 340 mln dolarów amerykańskich m.in. na rozwój energetyki odnawialnej w rejonie Pacyfiku. (Czytaj więcej)

 • Jak podaje PORT PC, w I połowie 2019 roku nastąpił Intensywny rozwój rynku pomp ciepła w Polsce. W tym okresie w  stosunku do I półrocza 2018 dwukrotnie wzrosła liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda, oraz o 20 proc. gruntowych pomp ciepła. W 2019 roku zapowiada się najbardziej dynamiczny wzrost rynku pomp ciepła w Polsce w historii badań rynku urządzeń. (Czytaj więcej)

 • Czy Chiny będą światowym liderem w dziedzinie zielonych technologii? (Czytaj więcej)

 • Artykuł: Kierunki rozwoju morskich farm wiatrowych w Europie i Polsce:  Wojciech Będkowski - Inżynier Procesu - Energetyka, ILF Consulting Engineers ("Elektroenergetyka" - 1/2019). Farmy wiatrowe, w szczególności morskie, ze względu na skalę i złożoność przedsięwzięcia, wymagają stabilnych i klarownych ram prawnych, które pozwolą inwestorom konsekwentnie realizować swoje plany. Oficjalne stanowisko decydentów zawarte w projekcie PEP 2040 jest solidnym bodźcem dającym do zrozumienia, że oczekiwania związane z morskimi farmami wiatrowymi w Polsce są wysokie. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Jak powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk, banki komercyjne są zainteresowane udziałem w programie Czyste Powietrze i rozmowy z nimi na ten temat będą prowadzone. Zastrzegł jednak, że przystąpienie banków do programu nastąpi pod pewnymi warunkami. (Czytaj więcej)

 • Wielka Brytania, która w ciągu ostatniej dekady prawie całkowicie odeszła od spalania węgla, radykalnie obniżając emisję dwutlenku węgla z energetyki. Anglikom udało się zejść do poziomu ok. 82 g CO2 na kilowatogodzinę dzięki współpracy energetyki jądrowej i źródeł odnawialnych. (Czytaj więcej)

 • Według ekspertów Centrum UNEP/GRIDZ zmieniający się klimat zagraża ludziom i środowisku. Jego ochrona musi się stać priorytetem dla wszystkich. Nadmierna emisja dwutlenku węgla, produkcja plastiku, eksploatacja surowców naturalnych czy wody przekładają się na zmiany klimatu, przed którymi naukowcy ostrzegają już od półwiecza. To efekt działania gospodarek opartych na węglu i innych paliwach kopalnych. Zahamować tempo tych zmian może tylko solidarne działanie wszystkich krajów, ale i zaangażowanie pojedynczych ludzi. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Na przełomie lipca i sierpnia w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) uruchomiono kolejne cztery ściany wydobywcze, których zasoby sięgają łącznie 2,6 mln ton dobrej jakości węgla koksowego. Obecnie kopalnie JSW eksploatują łącznie 25 ścian wydobywczych. (Czytaj więcej)

 • Kanclerz Niemiec Angela Merkel opowiedziała się za certyfikatami na emisję CO2 i przeciwko podatkowi od emisji tego rodzaju. Jej zdaniem certyfikaty są skuteczniejszym narzędziem ograniczania emisji niż podatki. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Pomimo znaczących cięć wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i realizacji założeń porozumienia naftowego przez kraje OPEC+ ropa wciąż tanieje. Ropa tanieje między innymi ze względu na sankcje ograniczające eksport ropy z Iranu oraz kryzys gospodarczo-polityczny wpływające negatywnie na sprzedaż ropy z Wenezueli. Ośrodek analityczny Bernstein sugeruje, że cena mogłaby znacząco wzrosnąć dopiero po zwiększeniu cięć porozumienia naftowego z 1,2 mln baryłek dziennie o kolejny milion. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Jak poinformował Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Gazociąg Baltic Pipe będzie gotowy do końca września 2022 roku. Kolejnym bardzo ważnym momentem będzie wybór inwestora, co nastąpi na początku 2020 roku. (Czytaj więcej)

 • Piotr Naimski dodał również, że Polska nie przewiduje przedłużenia długoterminowego kontraktu z Gazpromem, który wygasa w 2022 roku. "Od strony kontraktowej jesteśmy w pełni, całkowicie zabezpieczeni, zarówno jeśli chodzi o dostawy LNG, jak i dostawy dla gazu z szelfu norweskiego. Tam PGNiG zwiększa produkcję, uzyskuje nowe koncesje, a także po prostu będzie to uzupełniane kontraktami na szelfie". (Czytaj więcej)

 • Gaz-System podpisał umowę z amerykańską firmą Solar Turbines na dostawę i serwis kompletu agregatów sprężarkowych do trzech tłoczni gazu wchodzących w skład Programu Baltic Pipe zlokalizowanych w Polsce. Jest to “kamień milowy” ku budowie Baltic Pipe. (Czytaj więcej)

 • Cena gazu ziemnego wyraźnie zmalała osiągając najniższą wartość w historii polskiej giełdy. Od roku 2018 ceny surowca spadły o połowę. To powinno przełożyć się na niższe rachunki za gaz w 2020 roku. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Według prof. Strupczewskiego wybuch reaktora w Rosji nie stanowi żadnego zagrożenia dla Europy. (Czytaj więcej)

 • Również Adam Rajewski z Politechniki Warszawskiej zgadza się, że eksplozja w Rosji nie zagraża Polsce. (Czytaj więcej)

 • Japonia ma problemy z zanieczyszczoną wodą z Fukushimy. Pojemności zbiorników na oczyszczoną po skażeniu wodę w ciągu trzech lat może się wyczerpać. (Czytaj więcej)

 • Artykuł: Analiza efektywności ekonomicznej różnych wariantów budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Paweł Terlikowski , Kamil Sztukiewicz - Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki ("Energetyka" - 6/2019). Celem opisanych w artykule badań jest ocena opłacalności ekonomicznej inwestycji w budowę elektrowni jądrowej w Polsce wraz z analizą wrażliwości. Do obliczeń wykorzystano dwie grupy metod oceny opłacalności ekonomicznej: dynamiczne oraz statyczne. Opracowano trzy scenariusze: scenariusz bazowy, a także scenariusz niski i wysoki, czyli odpowiednio maksymalnie korzystny i niekorzystny wariant obliczeniowy, utworzony na podstawie badanych zmiennych (stopa dyskonta, jednostkowe nakłady inwestycyjne, koszty utrzymania i remontów, cena sprzedaży energii elektrycznej). (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej opowiada o tym co zmienia nowelizacja ustawy o OZE i czy faktycznie wspiera prosumentów. (Czytaj więcej)

 • Mirosław Proppé, prezes WWF Polska o zmianach klimatycznych, które spowodują wzrost cen wody i żywności. Jak rozwiązać problem? (Czytaj więcej)

 • Dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. Instytutu Transportu Samochodowego i dyrektor Instytutu o projekcie "Polska droga do automatyzacji ruchu drogowego", którego celem jest przygotowanie na wyzwania związane z wprowadzaniem pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych. (Czytaj więcej)

 • Aneta Muskała, wiceprezes International Paper m.in. o umowach PPA jako odpowiedzi na wzrost kosztów energii. Jak ocenia, potrzebna jest długoterminowa i spójna strategia, żeby energia dla przemysłu była pewna, stabilna i w konkurencyjnej cenie. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Ministerstwo Energii przestrzega przed oszustami mogącymi wyłudzać dane osobowe osób zainteresowanych udziałem w  programie „Mój prąd”. Nabór wniosków, jak informuje ME, ma się rozpocząć we wrześniu. (Czytaj więcej)

 • Od początku września w Warszawie wystartuje kolejny nabór wniosków o dotacje m.in. na domowe instalacje odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie w przygotowaniu są nowe zasady dofinansowania. Zmieni się m.in. wysokość dotacji na fotowoltaikę. Zanim jednak zmiany wejdą w życie, złożone do tego czasu wnioski powinny być rozpatrywane na starych zasadach. (Czytaj więcej)

 • BOŚ Bank zwiększył sprzedaż kredytów proekologicznych. W pierwszym półroczu 2019 roku bank zawarł umowy kredytów i pożyczek na kwotę o 86,8 proc. większą niż w analogicznym okresie 2018 roku. (Czytaj więcej)

 • Dzięki posiadaniu świadectwa charakterystyki energetycznej oraz zapewnieniu odpowiedniego poziomu energooszczędności nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu, klienci PKO BP mogą liczyć na niższą marżę kredytu hipotecznego w ramach oferty o nazwie "Własny Kąt". Do skorzystania z tej oferty uprawnieni są klienci, którzy dostarczą, po zawarciu umowy kredytu, świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Okres ważności świadectwa nie może być krótszy niż 60 miesięcy liczonych od dnia dostarczenia dokumentu do banku, a wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) nie może przekroczyć 85 kWh/m2rok dla lokalu mieszkalnego oraz 95 kWh/m2rok dla domu jednorodzinnego (Czytaj więcej)

 • W okresie od stycznia do lipca 2019 roku Polska zakupiła od Ukrainy energię elektryczną za 47,3 mln USD, co dało jej drugie miejsce pod względem kierunków ukraińskiego eksportu, zaraz za Węgrami. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • W poniedziałek 12 sierpnia w 11 miastach we Włoszech obowiązywał najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Temperatura przy gruncie sięgała 50 stopni Celsjusza. (Czytaj więcej)

 • Fale upałów to już rzeczywistość w naszym klimacie – przewiduje się, że będą coraz częstsze i coraz intensywniejsze. Nie boimy się ich, bo wiemy, że  ich uciążliwość możemy złagodzić dzięki klimatyzacji. Będzie ona coraz bardziej potrzebna, już obecnie dynamicznie rośnie liczba jej użytkowników. W samej Europie przewiduje się podwojenie wykorzystania chłodzenia budynków do 2030 roku. Klimatyzacja przynosi niewątpliwe korzyści. Jednak zostawia swój ślad ekologiczny, więc warto korzystać z efektywnych urządzeń, które pozwolą go zminimalizować. (Czytaj więcej)

 • Anglia została dotknięta przez częściowy black-out wywołany awarią elektrowni wiatrowej. Setki tysięcy odbiorców przez prawie godzinę było pozbawionych energii elektrycznej. (Czytaj więcej)

 • W związku z falą upałów w Japonii, która trwa od 5 sierpnia, 23 osoby zmarły, a ponad 12 700 hospitalizowano. (Czytaj więcej)

 • Kolejne samochody wyposaża się w ogniwa fotowoltaiczne. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.