Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 12-18 grudnia 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: w Polsce jest już dostępna Internetowa Platforma Aukcyjna (IPA), nowa forma wsparcia dla sektora energetycznego w Polsce, w USA swoją pracę rozpoczęła pierwsza w kraju morska farma wiatrowa, cena ropy osiągnęła najwyższą wartość od lipca 2015 roku, naukowcy z Polski opracowali nowy typ ładowalnych baterii, o wyzwaniach jakie stoją przed polskimi sieciami energetycznymi oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW oraz Ministerstwo Energii zastosują nową formę wsparcia dla sektora energetycznego. Będzie to pomoc zwrotna, z której będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy i inne podmioty, które realizują inwestycje z obszaru poprawy efektywności energetycznej. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Powołano podkomisję sejmową ds. polityki energetycznej Unii Europejskiej. (Czytaj więcej)
 • Ministerstwo Energii chce ograniczenia importu węgla. W tym celu przygotowano projekt przepisów, które ograniczą napływ niesortowanego rosyjskiego węgla do Polski. (Czytaj więcej)
 • Weszło w życie rozporządzenie dotyczęce definicji paliw. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • W USA swoją pracę rozpoczęła pierwsza w kraju morska farma wiatrowa. (Czytaj więcej)
 • Według analizy wykonanej przez Bloomberg New Energy Finance, średnie koszty inwestycji w farmy PV w krajach rozwijających się były w tym roku nieznacznie niższe niż koszty inwestycji w lądową energetykę wiatrową. (Czytaj więcej)
 • Od 12 grudnia 2016 roku w Polsce jest już dostępna Internetowa Platforma Aukcyjna (IPA). Zainteresowani wytwórcy mogą rozpocząć procedurę rejestracji. (Czytaj więcej)
 • Naukowcom z Korei Południowej udało się opracować ultra-cienkie ogniwa fotowoltaiczne. Dzięki nim będzie można zasilać elektronikę typu zegraki czy inteligentne okulary. (Czytaj więcej)
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) komentuje i tłumaczy dlaczego Polsce nie uda się spełnić celu OZE na 2016. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Polski rząd wyemitował "zielone obligacje", których wartość wynosi 750 mln euro. Polska jest pierwszym krajem na świecie, który wyemitował takie obligacje. Z nich będą finansowane proekologiczne inwestycje. (Czytaj więcej)
 • Rząd proponuje, aby walczyć z niską emisją poprzez ogrzewanie domów energią elektryczną. W jaki sposób chce to osiągnąć Ministerstwo Energii? (Czytaj więcej)
 • Państwa UE do tej pory nie porozumiały się w sprawie reformy unijnego systemu pozwoleń emisję C02. Czy Unie Europejska jest gotowa na zmiany handlu emisjami? (Czytaj więcej)
 • W Pekinie, po raz pierwszy w tym roku ogłoszono najwyższy stan alarmowy w związku z bardzo wysokim zanieczyszczeniem powietrza. (Czytaj więcej)
 • Niemiecki rządopublikował tegoroczny raport dotyczący ochrony klimatu. Wynika z niego, że Niemcom może nie udać się dotrzymać celów planowanej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020. (Czytaj więcej)
 • Firmy oraz organizacje z województwa śląskiego chcą i postulują, aby szczyt klimatyczny w 2018 roku odbył się Katowicach. Dzięki temu, będzie można przedstawić polskie podejście do transformacji gospodarki, która jest oparta na węglu w kierunku nowoczesnych technologii oraz usług. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Według Ministerstwa Energii Polska Grupa Górnicza (PGG) oraz Katowickie Holding Węglowy (KHW) powinny zostać połączone. Dzięki temu, kopalnie KWH będą mogły dalej funkcjonować. Szczegóły połączenia zostaną przedstawione do końca stycznia 2017 r. (Czytaj więcej)
 • Minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował, że wkrótce zostanie ujawniony dokument Komisji Europejskiej, który dotyczy notyfikacji pomocy publicznej dla polskich kopalń. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • 13 grudnia 2016 roku cena ropy osiągnęła najwyższą wartość od lipca 2015 roku. (Czytaj więcej)
 • OPEC chce, aby do porozumienia naftowego przyłączyły się kolejne państwa, w tym USA. (Czytaj więcej)
 • Przewiduje się, że znacząco wzrośnie eksport amerykańskiej ropy na rynki zagraniczne, między innymi do Azji. (Czytaj więcej)
 • Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) podniosła prognozy popytu na ropę naftową. (Czytaj więcej)
 • Orlen chce wciąż dywersywikować portfel dostawców ropy naftowej i rozważa podpisanie długoterminowej umowy na dostawę surowca z Iranu. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Państwowa Służba Geologii w Kijowie ogłosiła, że na Morzu Czarnym odkryto nowe złoża gazu ziemnego. (Czytaj więcej)
 • Pomimo wielu niepewnośći, Gazprom jest pewien, że zrealizuje projekt Nord Stream 2. (Czytaj więcej)
 • Turcja przyspieszy budowę Gazociągu Transanatolijskiego (TANAP) będącego niezbędnym elementem Korytarza Południowego. Będzie on zaopatrzał Europę w gaz. (Czytaj więcej)
 • Ukraina chce rozwiązać umowę na dostawy rosyjskiego gazu. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Białoruskie Ministerstwo Środowiska poinformowało, że elektrownia jądrowa budowana w Ostrowcu jest bezpieczna i ekologiczna. (Czytaj więcej)
 • Czy Polski przemysł mógłby skorzystać na nowych reaktorach jądrowe HTR? Naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych tak uważają i chcą przetestować reaktor badawczy. (Czytaj więcej)
 • Rosjanie i firmy z zachodu rywalizują ze sobą na rynku paliwa jądrowego w Europie. (Czytaj więcej)
 • W celu zdemontowania elektrowni jądrowej Ignalina, Litwa potrzebuje ponad 1 mld euro. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Beata Wiszniewska z Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR), przedstawia analizę związaną z kosztami wsparcia producentów zielonej energii w Polsce. (Czytaj więcej)
 • Marcin Biskup z Biskup & Joks Brokers Sp. z o.o. nt. ubezpieczenia biogazowni rolniczej. (Czytaj więcej)
 • Jacek Libucha, dyrektor w Zespole Energetycznym Boston Consulting Group nt. bezpieczeństwa dostaw ropy i jej zależności od dywersyfikacji surowca. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Naukowcy z Polski opracowali nowy typ ładowalnych baterii, które są bezpieczniejsze, wydajniejsze i bardziej ekologiczne niż obecnie dostępne. Jakie może być ich zastosowanie? (Czytaj więcej)
 • Podczas szczytu UE premier Polski upomniała się o udział węgla w rynku mocy. (Czytaj więcej)
 • Ruszyły dopłaty dla mieszkańców Warszawy. Można się ubiegać o dofinansowanie do 20 tys. zł na wymianę źródła ogrzewania. (Czytaj więcej)
 • Ministerstwo Energii zaprasza miasta oraz gminy do współpracy przy tworzeniu w Polsce warunków do rozwoju branży elektromobilności. (Czytaj więcej)
 • Schneider Electric szacuje, że jeszcze wiele wyzwań stoi przed polskimi sieciami energetycznymi. Jakich? (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Ku zaskoczeniu doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie Elon Musk. (Czytaj więcej)
 • RWE Innogy chce wsólnie działać ze światowymi producentami samochodów elektrycznych. (Czytaj więcej)
 • Parlament Europejski chce głębszych cieć dla szkodliwych emisji z sektora przemysłu. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.