Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 13-19 lutego 2017. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: Polski Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Katowice zabiegają o organizację szczytu klimatycznego w 2018 roku, Ameryka przestaje ograniczać wydobycie węgla kamiennego, we Wrocławiu podpisano pierwszą w Polsce umowę związaną z miejską wypożyczalnią pojazdów elektrycznych oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW zawarł kolejne umowy o dofinansowanie projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Projekty otrzymały dotacje w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (Czytaj więcej)
 • Ruszył nabór wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pt. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki. (Czytaj więcej)
 • WFOŚiGW zakończył Prosumenta w Olsztynie. W zamian za to rozpoczyna się program EWA. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Do Komitetu Rady Ministrów została skierowana nowa zmiana rozporządzenia związanego z aukcjami OZE. Jakie zmiany wprowadzono? (Czytaj więcej)
 • Polski Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli dokument, w którym przedstawione są cele do realizacji w perspektywie do roku 2020 i 2030. (Czytaj więcej)
 • Pięć państw Unii Europejskiej wciąż nie podjęło działań, które pomogłyby skutecznie redukować zanieczyszczenia powietrza N02. Są nimi Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Urzędu Regulacji Energetyki przedstawił swoje uwagi oraz rekomendacje związane z aukcjami dla OZE. (Czytaj więcej)
 • Na Alasce powstanie mikrosieć oparta o odnawialne źródła energii i magazyny energii. Będzie ona dostarczać energię dla około 300 tys. mieszkańców. (Czytaj więcej)
 • W Ameryce przeprodzadzono eksperyment, który dowodzi, że PV jest w stanie zastąpić elektrownie konwencjonalne. W jaki sposób? (Czytaj więcej)
 • W Stanach Zjednoczonych ma powstać największa na świecie zintegrowana z budynkiem instalacja PV. Będzie się ona składać z półprzeźroczystych modułów fotowoltaicznych. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Katowice zabiegają o organizację szczytu klimatycznego w 2018 roku. (Czytaj więcej)
 • Komisja Europejska opublikowała dane zwiążane z zanieczyszczeniem powietrza w Unii. Okazuje się, że problemy z ochroną środowiska występują w 23 państwach. (Czytaj więcej)
 • Czy smog jest nowym problemem? Okazuje się, że nie. Teraz jednak zaczęto się nim poważniej interesować. Dlaczego? (Czytaj więcej)
 • Już po 46 dniach roku 2017, 16 polskich miast wykorzystało roczny limit zanieczyszczeń powietrza. (Czytaj więcej)
 • Parlament Europejski zagłosował przeciwko zaostrzeniu tempa redukcji pozwoleń na emisję dwutlenku węgla. (Czytaj więcej)
 • Już w tym roku rozpoczną się kontrole jakości powietrza w Polsce, a przeprowadzą je Najwyższa Izba Kontroli wraz z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Z połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą powstanie firma, której celem będzie stabilna praca, dzięki której wzrosną przychody całej grupy. (Czytaj więcej) Czy powstały podmiot poradzi sobie na rynku? (Czytaj więcej)
 • Ekolodzy apelują, aby wycofać z rynku detalicznego miał. Jak podaje minister energii Krzysztof Tchórzewski, nie ma takiej potrzeby. (Czytaj więcej)
 • Ameryka przestaje ograniczać wydobycie węgla kamiennego. Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę, która znosi ograniczenia, które wprowadził poprzedni prezydent. (Czytaj więcej)
 • Indie chcą korzystać z odnawialnych źródeł energii, kosztem których będą zamykać elektrownie węglowe. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Zgodnie z prognozami norweskiego Rystad Energy, po raz pierwszy od 2012 roku w USA zaczną wzrastać koszty produkcji ropy łupkowej. (Czytaj więcej)
 • NIK wraził się pozytywnie nt. obowiązkowych zapasów ropy i gazu w Polsce. (Czytaj więcej)
 • Chociaż OPEC konsekwentnie tnie dostawy ropy naftowej  na 90 procent (Czytaj więcej) to zapasy Stanów Zjednoczonych wciąż rosną. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Do Unii Europejskiej będzie dostarczany gaz z Azerbejdżanu. Oznacza to, że już wkrótce UE będzie mniej uzależniona od rosyjskiego gazu. (Czytaj więcej)
 • Skąd Polska może i powinna brać gaz? Czy należy zdywersyfikować dostawy? (Czytaj więcej)
 • Gazociąg Polska - Słowacja otrzyma duże wsparcie finansowe z unijnego programu Łącząc Europę (CEF) na jego budowę. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Wicepremier Mateusz Morawiecki nt. decyzji związanej z budową elektrowni jądrowej w Polsce. (Czytaj więcej)
 • Ministerstwo Energii poinformowało, że do końca 2017 roku zostanie zaktualizowany program jądrowy dla Polski. (Czytaj więcej)
 • Węgry czekają na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa przy projekcie rozbudowy elektrowni jądrowej w Paksie. (Czytaj więcej)
 • Chiny chcą powrócić do budowy nowych bloków jądrowych. (Czytaj więcej) Dodatkowo wkraczają także na europejski rynek z własnym osprzętowaniem energetyki jądrowej. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Minister środowiska Jan Szyszko nt. działań mogących poprawić jakość powietrza. (Czytaj więcej)
 • Andrzej Czerwiński, poseł PO, członek sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa, były minister Skarbu Państwa nt. polityki klimatycznej, rynku mocy i elektrowni jądrowej w Polsce. (Czytaj więcej)
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb z Europejskiej Partii Ludowej nt. reformy polityki klimatycznej i jej wpływie na polski przemysł. (Czytaj więcej)
 • Jerzy Baehr, partner zarządzający w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baeh nt. przyszłości sektora energetycznego i jego zależności od regulacji prawnych. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • We Wrocławiu podpisano pierwszą w Polsce umowę związaną z miejską wypożyczalnią pojazdów elektrycznych. (Czytaj więcej)
 • Minister energii Krzysztof Tchórzewski wskazuje pomysł, dzięki któremu można będzie ładować samochody elektryczne nocą, w czasie obowiązywania specjalnie obniżonej taryfy na energię elektryczną. (Czytaj więcej)
 • Polscy naukowcy chcą stworzyć sposób na skuteczną i ekologiczną utylizację baterii. Dzięki temu, zanieczyszczona podczas recyklingu, przez odpady z baterii, woda, mogłaby być odzyskana i ponownie wykorzystana. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Dlaczego efektywność energetyczna może mieć kluczową rolę dla przyszłości sektora energetyki oraz usług komunalnych? Jakie korzyści wynikają z poprawy wykorzystania energi? Na pytania odpowiada Schneider Electric. (Czytaj więcej)
 • Czy Ukrainie grozi blackout? Od 17 lutego na Ukrainie wprowadzono na miesiąc stan wyjątkowy w energetyce (Czytaj więcej) oraz (Czytaj więcej).
 • Jaka jest tendencja Unii Europejskiej w sprawie polityki klimatycznej? Reforma unijnego systemu handlu emisjami (ETS) wskazuje, że polityka klimatyczna będzie zaostrzana. (Czytaj więcej)

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.