Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 13 - 19 marca 2017. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: polski Rząd przyjął Plan Rozwoju Elektromobilności, coraz bliżej do wprowadzenia nowelizacji tzw. ustawy górniczej, rozpoczęto likwidację pierwszej na świecie morskiej farmy wiatrowej, OPEC przyznaje, że porozumienie naftowe nie działa tak jak planowano, zwiększa się znaczenie handlu LNG w basenie Morza Bałtyckiego, w Niemczech już ponad 52 tysiące magazynów energii oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • W dniach 23-24 marca w Zakopanem odbędzie się VI Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. (Czytaj więcej)
 • NFOŚiGW podpisał z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska umowę o dofinansowanie skutecznej ochrony obszarów Natura 2000. (Czytaj więcej)
 • Nastąpiły zmiany w programie pożyczek z WFOŚiGW w Szczecinie. Dotyczą one m.in. finansowania inwestycji mających na celu wykorzystanie OZE. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Polski Rząd przyjął Plan Rozwoju Elektromobilności. Plan ten zakłada między innymi milion aut elektrycznych na polskich drogach do 2025 roku. (Czytaj więcej)
 • Senat zatwierdził nowelę specustawy przesyłowej. Jej zadaniem będzie zapewnienie bezpiecznych dostaw prądu m.in. do aglomeracji warszawskiej i krakowskiej. Teraz ma ona trafić do prezydenta. (Czytaj więcej)
 • Coraz bliżej do wprowadzenia nowelizacji tzw. ustawy górniczej. Wyłącza ona nieruchomości rolne zbywane przez firmy górnicze spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz umożliwia związkowcom korzystanie z urlopów górniczych. Zmianę krytykują nawet związkowcy. Dlaczego? Jakie zmiany mogą być konsekwencją nowelizacji? (Czytaj więcej) oraz (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Już teraz wiele państw Unii Europejskiej osiągnęło swoje krajowe cele OZE na rok 2020. Na którym miejscu znajduje się Polska? Wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej Polska jest na końcu. (Czytaj więcej)
 • Spółka XTPL, opracowała nowy sposób na powtarzalną produkcję ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów, dzięki któremu zmniejszyła szerokość drukowanych linii do 124 nanometrów. Technologia ta może przyczynić się do spadku cen ogniw fotowoltaicznych. (Czytaj więcej)
 • Rozpoczęto likwidację pierwszej na świecie morskiej farmy wiatrowej, która powstała w 1991 roku i miała znaczny wpływ na rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Od tego czasu wyprodukowała 243 GWh energii elektrycznej. (Czytaj więcej)
 • Jak podało europejskie stowarzyszenie energetyki wiatrowej WindEurope, 15 marca polskie farmy wiatrowe wyprodukowały tyle energii elektrycznej, która wystarczyłaby, aby zaspokoić dzienne potrzeby 10 mln gospodarstw domowych lub 73 proc. zapotrzebowania krajowego przemysłu. (Czytaj więcej)
 • W ramach europejskiego projektu Solliance, wyprodukowano ogniwo PV w technologii perowskitowej, którego sprawność wynosi 12,6 proc. Proces ten jest gotowy do przeniesienia do seryjnej produkcji. (Czytaj więcej)
 • Jak zapisano w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, planuje się ograniczyć przerwy w dostawach energii elektrycznej na wsi. Obecnie trwają one około 4 godziny, a po zmianach, najpóźniej w 2030 roku będzie to 1 godzina. Jednym z pomysł na uzyskanie tego efektu będzie rozwój biogazowni. (Czytaj więcej)
 • W UE pojawił się pomysł, aby zbudować hub dla morskich wiatraków na Morzu Północnym. Taka inwestycja miałaby na celu lepszą integrację morskich farm wiatrowych z systemami energetycznymi krajów znajdujących się w obrębie Morza Północnego. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Uzdrowiska chcą wprowadzenia rozwiązań systemowych, które pomogą poprawić jakość powietrza. (Czytaj więcej)
 • Według danych GUS oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, zły stan jakości powietrza nie jest nowym zjawiskiem lecz występuje od wielu lat. (Czytaj więcej)
 • Parlament Europejski przyjął plan, zgodnie z którym należy zwiększyć nacisk na recykling a zmniejszyć liczbę wysypisk śmieci. Obecnie recykling w UE wynosi 44 proc., a powinien osiągnąć 70 proc. do roku 2030. (Czytaj więcej)
 • Według danych Międzynarodowej Agencji Energii (International Energy Agency – IEA) emisja dwutlenku węgla ze źródeł energii jest na stałym poziomie. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Główny Instytut Górnictwa podpisały list intencyjny, który dotyczy wspólnego programu badawczego mającego na celu rozwój nowoczesnych technologii eksploatacji węgla oraz rewitalizacji terenów pogórniczych. (Czytaj więcej)
 • PGNiG ocenia czy wesprze finansowo Polskę Grupę Górniczą. (Czytaj więcej)
 • Indonezja zastanawia się nad zastosowaniem "czystej technologii węglowej", która ich zdaniem mogłaby pogodzić cele klimatyczne z szybko rozwijającą się gospodarką energetyczną opartą na węglu. Czy tyle jednak wystarczy? (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • OPEC przyznaje, że porozumienie naftowe nie działa tak jak planowano. Wydobycie ropy na świecie wciąż rośnie. (Czytaj więcej)
 • Jak przewiduje Międzynarodowa Agencja Energetyczna w I kwartale 2017 roku wzrost popytu na ropę będzie na podobnym poziomie jak dotychczas, tzn. 1,4 mln baryłek dziennie (mb/d). (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Zwiększa się znaczenie handlu LNG w basenie Morza Bałtyckiego. Popyt wyznacza nowe trasy dostaw skroplonego gazu. (Czytaj więcej)
 • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę PGNiG oraz zmianę taryfy PGNiG Obrót Detaliczny, co wpłynie wkrótce na wyższe ceny gazu. (Czytaj więcej)
 • Europa jest podzielona w sprawie projektu Nord Stream 2. Czy uda sie osiągnąć porozumienie? (Czytaj więcej)
 • Jeszcze w marcu zostanie ogłoszona ważna decyzja dotycząca pierwszej fazy tzw. procedury open season dla budowy gazociągu Baltic Pipe. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Komisja Europejska zatwierdziła wsparcie energii jądrowej w Belgii, przez środki publiczne. Decyzja ta ma pozwolić na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. (Czytaj więcej)
 • Jak powiedział minister energii w Polsce Krzysztof Tchórzewski, energetyka jądrowa może być pomocną przy “pakiecie zimowym”. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Dawid Salamądry z Klubu Jagiellońskiego i firmy Energomix o węglu, którego jego zdaniem nie zabraknie, ale będzie zmieniać się jego cena. (Czytaj więcej)
 • Radosław Koropis, wiceprezes Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych nt. interpretacji systemu aukcyjnego OZE. (Czytaj więcej)
 • Arnold Rabiega, prezes KIER, współautor opracowania pt. “Koncepcja Funkcjonowania Klastrów Energii w Polsce” i współzałożyciel pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej nt. sposobu rozliczania dystrybucji, która jest jego zdaniem kluczem do rozwoju klastrów. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Ministerstwo energii podpisało z japońską organizacją rządową The New Energy and Industrial Technology Development porozumienie, które dotyczy współpracy między Polską i Japonią w dziedzinie innowacyjności energetyki, w tym magazynów energii. (Czytaj więcej)
 • Deloitte i Energoprojekt-Katowice przedstawiają raport, zgodnie z którym do roku 2022 koszt wsparcia energetyki konwencjonalnej, w ramach rynku mocy może wynieść około 4,1 mld zł. Koszty te planuje się przenieść do rachunków odbiorców energii w postaci tzw. opłaty mocowej. (Czytaj więcej)
 • Jak podaje URE, z roku na rok wzrasta liczba skarg na nieuczciwych sprzedawców energii elektrycznej i gazu. Jak się okazuje, częstym przypadkiem jest to, że po zmianie sprzedawcy, rachunki wzrastają zamiast maleć. Z czego to wynika? (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • W Niemczech są już ponad 52 tysiące magazynów energii. Magazynują one energię w większości przypadków wyprodukowaną przez instalacje fotowoltaiczne. Z kolei ich liczba już w przyszłym roku ma przekroczyć 100 tysięcy. (Czytaj więcej)
 • Jedna z niemieckich firm - Tesvolt, opracowała magazyn energii, który zdaniem autorów ma się charakteryzować wyjątkowymi parametrami. Co to znaczy? Zastosowano w nim ogniwa nowej generacji. Dzięki temu żywotność ma wynosić aż 30 lat. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.