Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 13 - 19 maja 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: będą zmiany w programie Czyste Powietrze, w polskim systemie elektroenergetycznym jest już ponad 650 MW fotowoltaiki, już wkrótce powstanie ostatnia nowa elektrownia węglowa na świecie, rosyjski sąd wyjaśnił jak doszło do zanieczyszczenia ropy w rurociągu Przyjaźń, wzrasta liczba rejestracji aut na paliwa alternatywne w Polsce, powstanie największy na świecie bateryjny magazyn energii oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW wspiera edukacyjny projekt Instytutu Badawczego Leśnictwa, którego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez ukazywanie przyczyn i skutków klęsk żywiołowych, w szczególności na obszarach leśnych. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapowiedział nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii do wakacji, a dla offshore do końca tej kadencji Sejmu. Do końca roku także gotowy Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Środowiska przygotowuje stanowisko Rządu RP do Komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów. Do komunikatu zostało dołączonych 28 sprawozdań krajowych przedstawiających postępy we wdrażaniu polityki ochrony środowiska w danym państwie oraz działania priorytetowe na 2019 rok. (Czytaj więcej)

 • Jakie są główne wnioski z dyskusji w pracy Grupa „Przyszłość UE - rola polityki klimatyczno-energetycznej”? (Czytaj więcej)

 • Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał nową doktrynę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Głosi ona m.in. że sankcje i przeciwdziałanie rosyjskim projektom energetycznym przeszkadzają udziałowi Rosji w zapewnieniu międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Portal wysokienapiecie.pl pisze o dotacjach, ulgach i pożyczkach na OZE. (Czytaj więcej)

 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że na początku maja potencjał elektrowni fotowoltaicznych działających w polskim systemie elektroenergetycznym wzrósł do 651,2 MW. (Czytaj więcej)

 • W Niemczech planowane jest rozpoczęcie budowy pierwszej w kraju dużej elektrowni fotowoltaicznej, która nie zostanie objęta systemem wsparcia i z której energia ma być sprzedawana na warunkach rynkowych. Pierwszy niemiecki bank przygotuje ofertę finansowania tej inwestycji, realizowanych w nowym modelu biznesowym. (Czytaj więcej)

 • Jak podaje Ministerstwo Energii w Projekcie polityki energetycznej jest ponad 10 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Pierwsze farmy offshore mają powstać w latach 2025–2026. (Czytaj więcej)

 • Pojawił się raport Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej o współpracy konwencjonalnych źródeł węglowych i OZE. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Zgodnie z raportem "EU overshoot day. Living beyond nature`s limits" przygotowanym przez Global Footprint Network oraz WWF, gdyby każdy człowiek wpływał na środowisko tak samo, jak przeciętny obywatel UE, to "roczne" zasoby Ziemi byłyby zużywane już 10 maja.  Chodzi o emisję dwutlenku węgla przekraczającą możliwości absorbowania go przez ekosystemy, rośliny zniszczone w następstwie wylesień, nadmierne połowy ryb, erozję gleb oraz wymieranie gatunków. (Czytaj więcej)

 • W związku ze wskazaniami Banku Światowego, będą potrzebne zmiany w programie Czyste Powietrze. Kanały dystrybucji programu powinny zostać poszerzone o samorządy i banki. Szacuje się, że zmiany nastąpią jesienią. (Czytaj więcej)

 • W programie Czyste Powietrze podpisano już 8797 umów na kwotę niemal 140 mln zł. (Czytaj więcej)

 • Jakie źródła ciepła wybierają uczestnicy programu "Czyste powietrze"? (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Środowiska podpowiada w jaki sposób segregować odpady. (Czytaj więcej)

 • Pojawia się coraz więcej rozwiązań pomagających w walce ze smogiem. Jednym z nich jest ekologiczny cement. (Czytaj więcej)

 • W Ciechanowie ruszył pilotaż systemu weryfikacji segregowania odpadów w zabudowie wielorodzinnej. (Czytaj więcej)

 • Jak powiedział Piotr Woźny, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze, planowane jest, aby do końca 2020 roku powstała krajowa ewidencja palenisk domowych, czyli taki „CEPiK” dla kotłów grzewczych. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Już wkrótce powstanie ostatnia nowa elektrownia węglowa na świecie. (Czytaj więcej)

 • Według wielu specjalistów, zgazowanie węgla to jedyna szansa na przyszłość surowca. (Czytaj więcej)

 • Według katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w 2018 roku górnictwo zarobiło prawie 900 mln zł. W 2017 roku zysk netto wynosił prawie 2,9 mld zł. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Rosyjski sąd wyjaśnił jak doszło do zanieczyszczenia ropy w rurociągu Przyjaźń. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Budowa gazociągu Nord Stream 2 będzie opóźniona. Według najnowszego harmonogramu gazociąg miałby zostać oddany do użytku najwcześniej na początku drugiej połowy 2020 roku, a nie jak dotąd zakładano do końca 2019 roku. (Czytaj więcej)

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał decyzję środowiskową dla gazociągu, który połączy podmorską część Baltic Pipe z polskim systemem przesyłu gazu. Jest to jeden z pięciu projektów realizowanych w ramach inwestycji Baltic Pipe na terenie Polski. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Czechy oraz Słowacja rozważają budowę wspólnego składu końcowego dla odpadów nuklearnych. Obecnie są one składowane przy elektrowniach. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Wiceminister energii G. Tobiszowski o rosnących emisjach dwutlenku węgla w Polsce, o smogu i przyszłości polskiej energetyki. (Czytaj więcej)

 • W Kępicach w Pomorskim powstała pierwsza w województwie i szósta w Polsce stacja regazyfikacji skroplonego gazu LNG w ramach programu przyspieszenia inwestycji w sieć gazową. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Jak podało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) wzrasta liczba rejestracji aut na paliwa alternatywne w Polsce. Lliczba nowych samochodów elektrycznych zasilanych akumulatorem wyniosła 413 (wzrost o 177,2% r/r), liczba hybryd typu plug-in 207 (wzrost o 5,6% r/r). Liczba rejestracji pozostałych hybryd w II kw. to 6 046 (wzrost o 5,3% r/r), a samochodów o innych napędach alternatywnych 2 057 (spadek o 5,2% r/r). (Czytaj więcej)

 • Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych informuje, że w Polsce jest ponad 5,6 tys. samochodów elektrycznych, które mogą korzystać z ponad 660 stacji ładowania. (Czytaj więcej)

 • Blok nr 6 Elektrowni Opole został pomyślnie zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Blok spełnia zaostrzone wymogi środowiskowe wynikające z Konkluzji BAT. (Czytaj więcej)

 • Województwo Małopolskie wesprze przedsiębiorstwa, które chcą realizować projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej. Przyznano dofinansowanie dla 81 projektów, w łącznej kwocie ponad 71 mln zł. (Czytaj więcej)

 • Trwa dyskusja, czy ustawodawca powinien przedłużyć termin obowiązywania białych certyfikatów z piątego przetargu z 2017 roku, których ważność upływa 30 czerwca 2019 roku. Po tym czasie nie będą one już przedstawiać żadnej wartości. Działanie to może spowodować koszty społeczne o wartości około 300 mln zł. (Czytaj więcej)

 • Dziennikarze portalu WysokieNapiecie.pl przetestowali popularny elektryczny samochód na trasie liczącej 7 tys. km. Czy samochody tego typu nadają się do dalekich podróży? (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Prezydenci Polski i USA będą rozmawiać w czerwcu o bezpieczeństwie energetycznym. (Czytaj więcej)

 • W Australii od półtora roku pracuje największy na świecie bateryjny magazyn energii o mocy 100 MW i pojemności 129 MWh. W tym roku ruszy budowa kolejnego ogromnego magazynu energii, o znacznie większej pojemności, w którym zostanie wykorzystana technologia nie stosowana dotąd szerzej na globalnym rynku magazynowania energii. Moc magazynu wyniesie 50 MW, a jego pojemność sięgnie aż 200 MWh. Koszt inwestycji ma wynieść około 200 mln dolarów. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska opublikowała informację na temat całkowitej liczbę uprawnień w obiegu na europejskim rynku emisji CO2 (EU ETS) oraz liczbie jednostek EUA, które trafią do rezerwy stabilizacyjnej. Komisja ściągnie z rynku jedną czwartą uprawnień do emisji dwutlenku węgla. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.