Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 13 - 19 lipca 2020. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: już 100 tysięcy wniosków złożono w programie “Mój Prąd”, Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE, wkrótce zostanie zaprezentowany plan naprawczy PGG, Rząd chce połączyć PGE, Tauron i Eneę w jeden koncern, będzie złagodzenie rekordowych ograniczeń w wydobyciu ropy naftowej przez kraje OPEC+, UE jest gotowa współfinansować Polską transformację energetyczną oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Do tej pory w ramach programu „Mój Prąd” (I i II nabór) złożono już 100 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowych instalacji fotowoltaicznych, dzięki którym wygenerowana zostanie moc 560 MW. (Czytaj więcej)

 • Choć w nowej wersji programu Czyste Powietrze zostały wprowadzone zmiany, które znacznie upraszczają procedury przyznawania dotacji, wciąż pojawia się sporo sytuacji, które wymagają szczególnego potraktowania. Jak sobie z nimi radzić? Zapraszamy do zapoznania się z kompletnym przewodnikiem po programie Czyste Powietrze! (Czytaj więcej)

 • Od 22 lipca jednostki samorządu terytorialnego będą mogły sięgać po pomoc na realizację zadań w zakresie retencji na obszarach wiejskich. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel przeznaczono 50 mln zł w formie dotacji do 70% kosztów kwalifikowanych. Nabór potrwa do 17 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania budżetu. (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW będzie krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego, z którego środków modernizowana ma być polska energetyka - wynika z projektu noweli ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Resort Klimatu szacuje, że Polska uzyska od 2 do 4,8 mld euro. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przegłosował uchwałę antysmogową, regulującą m.in. rodzaje paliw, które mogą być wykorzystywane do ogrzewania w budynkach. W najbliższych latach mieszkańcy województwa nie będą mogli używać mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 milimetrów oraz zbyt wilgotnej biomasy. Docelowo dokument zakłada zakaz stosowania paliw stałych w budynkach, w których istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej. (Czytaj więcej)

 • Zarząd Województwa Pomorskiego poinformował, że do 14 sierpnia czeka na uwagi i wnioski do projektów uchwał antysmogowych. Projekty uchwał są dwa – dla miast i dla terenów pozamiejskich. (Czytaj więcej)

 • Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która poszerza definicję drewna energetycznego, zwiększając możliwości spalania biomasy pochodzącej z lasów w elektrowniach. Nowelizacji sprzeciwiają się organizacje ekologiczne, które podają przykład Słowacji, gdzie wprowadzenie podobnego prawa miało skutkować zwiększeniem wycinki lasów.  (Czytaj więcej)

 • Zdaniem Konfederacji Lewiatan zaprezentowany ostatnio przez rząd projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych może przyspieszyć inwestycje w wiatraki na polskim Bałtyku. Według Lewiatana nowe regulacje powinny jednak zostać uzupełnione m.in. o zapisy pozwalające na przyspieszenie procesów administracyjnych związanych z realizacją morskich farm wiatrowych. (Czytaj więcej)

 • Szykują się zmiany w certyfikacji wyrobów budowlanych. Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju dotyczący sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • W danych publikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne widać ostatnio wyraźny wzrost produkcji energii ze źródeł zaliczanych przez PSE do kategorii "Inne odnawialne". W I połowie 2020 roku wzrósł udział OZE w krajowym wytwarzaniu w porównaniu do generacji z I połowy 2019 roku, co jednak w dużej mierze wynika z notowanego w tym roku spadku całkowitej produkcji energii w Polsce. (Czytaj więcej)

 • Wchodząca w skład Grupy ORLEN spółka Energa uruchomiła jedną z największych farm wiatrowych w Polsce. Obiekt o mocy 31 MW ma zakontraktowany odbiór energii do 2034 roku. Powstał na zrekultywowanych terenach pokopalnianych w Przykonie w województwie wielkopolskim. Dzięki inwestycji, udział odnawialnych źródeł w zainstalowanych mocach wytwórczych Energi wzrósł do 39 proc. A wolumen wyprodukowanej z wiatru energii ma szansę przekroczyć 500 GWh w 2021 roku. (Czytaj więcej)

 • Drugi kwartał 2020 roku okazał się rekordowy pod względem produkcji energii ze słońca w całej Europie! Analiza rynku energetycznego przeprowadzona przez specjalistów z EnAppSys stanowi dobrą prognozę dla rozwoju energetyki słonecznej. Podczas drugiego kwartału 2020 roku, który zakończył się 30 czerwca, europejski sektor energetyki słonecznej, wyprodukował około 47,6 TWh energii. To absolutny rekord produkcji. Poprzedni rekord padł w trzecim kwartale 2018 roku, kiedy instalacje fotowoltaiczne w Europie wyprodukowały około 40,6 TWh. Tegoroczny wynik jest więc o 19% wyższy niż poprzedni rekord. (Czytaj więcej)

 • Era klasycznych krzemowych paneli fotowoltaicznych powoli dobiega końca. Inżynierowie pracują nad panelami kolejnej generacji, które dzięki wykorzystaniu nowych materiałów będą działać z wyższą wydajnością oraz będą bardziej odporne na warunki atmosferyczne. W kręgu zainteresowania innowatorów znajdują się panele perowskitowe. W Polsce powstaje pierwsza na świecie fabryka perowskitowych ogniw, a naukowcy z całego świata pracują nad poprawą ich wydajności i rozwiązaniem problemu szybkiej degradacji. Nadzieję na osiągnięcie tego celu daje grafen. (Czytaj więcej)

 • Szwedzki producent paneli fotowoltaicznych Midsummer włącza się do wyścigu o wprowadzenie na rynek modułów o jak największej jednostkowej mocy i wprowadza moduły o mocy 500 W. Szwedzi jako pierwsi oferują moduł o tak dużej mocy wykonany w technologii cienkowarstwowej. (Czytaj więcej)

 • Podczas ograniczeń związanych z koronawirusem mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym spadkiem zanieczyszczeń powietrza w wielu krajach. Obserwacje z Indii wskazują, że w czasie tzw. lockdownu wzrosła wydajność paneli fotowoltaicznych. Według naukowców brak zanieczyszczeń powietrza mógł mieć na to wpływ. (Czytaj więcej)

 • W Polsce mamy 8 biogazowni w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców, podczas gdy np. w Czechach liczba ta wynosi 54. To efekt barier administracyjno-prawnych. Koalicja Na Rzecz Biometanu chce to zmienić. Przedstawiamy Białą Księgę Biometanu. „Biała Księga Biometanu” to dokument przygotowany przez Krajową Izbę Biopaliw, Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz Instytut Nafty i Gazu PIB w ramach Koalicji Na Rzecz Biometanu. W skrócie mówiąc, jest to analiza barier wraz z proponowanymi rozwiązaniami naprawczymi. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Eksperci Światowej Organizacji Meteorologicznej szacują, że w ciągu najbliższych pięciu lat średnie temperatury na planecie mogą tymczasowo wzrosnąć o 1,5 st. Celsjusza wzrostu, względem czasów sprzed rewolucji przemysłowej. Wzrost ten będzie krótkoterminowy, jednak może i tak przełożyć się na większą ilość zjawisk ekstremalnych. (Czytaj więcej)

 • Średnia temperatura powierzchni Ziemi prawdopodobnie będzie rosnąć jeszcze przez pewien czas, nawet po całkowitym zatrzymaniu emisji dwutlenku węgla związanych z działalnością człowieka. Czy zdołamy za naszego życia zaobserwować efekty ochrony klimatu? (Czytaj więcej)

 • Według naukowców z University of Southampton do 2025 roku poziom dwutlenku węgla w atmosferze będzie prawdopodobnie wyższy niż w epoce pliocenu, a konkretnie 3,3 miliona lat temu. Wówczas średnie temperatury powietrza na planecie były o 3 st. Celsjusza wyższe niż obecnie. (Czytaj więcej)

 • Długotrwałe upały, z którymi od stycznia do czerwca tego roku zmagano się na Syberii, najprawdopodobniej nie wydarzyłyby się, gdyby nie wpływ spowodowanych przez człowieka zmian klimatu. Do takich wniosków doszedł zespół naukowców z Francji, Niemiec, Holandii, Rosji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, którzy przyjrzeli się bliżej tegorocznej anomalii. Z ich analiz wynika, że z powodu emisji gazów cieplarnianych ryzyko wystąpienia takich upałów było 600-krotnie wyższe. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że w czwartek, 23 lipca, zostanie zaprezentowany plan naprawczy Polskiej Grupy Górniczej (PGG). To odpowiedź na zarzuty związkowców obawiających się, że PGG nie przetrwa najbliższych trzech miesięcy. (Czytaj więcej)

 • Wszystkie kopalnie Polskiej Grupy Górniczej (PGG) mają przedłużone koncesje na wydobycie węgla kamiennego, nawet do 2044 roku. (Czytaj więcej)

 • Europejskie instytucje finansowe UniCredit, BNP Paribas, Barclays i Société Générale znalazły się w ogniu krytyki za udzielanie miliardowych kredytów spółkom, które są największymi odbiorcami węgla, czym przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza – podaje „Financial Times”. (Czytaj więcej)

 • Portugalia zakończy produkcję energii z węgla wcześniej niż przyjęto w rządowych planach. Portugalczycy chcą zastępować węgiel tzw. zielonym wodorem, który będzie pozyskiwany w procesie elektrolizy z wykorzystaniem odnawialnej energii elektrycznej. Portugalski koncern energetyczny EDP planuje zamknąć ostatnią elektrownię węglową o mocy 1180 MW i działającą od 35 lat, już w styczniu 2021 roku. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Kraje zrzeszone w porozumieniu OPEC+ podjęły decyzję o złagodzeniu rekordowych ograniczeń w wydobyciu ropy naftowej. U podstaw decyzji legło przekonanie, że gospodarka stopniowo wraca do równowagi po pierwszej fali pandemii koronawirusa. Kraje OPEC+ zwracają jednak uwagę, że druga fala może poważnie skomplikować przywracanie stabilizacji na rynku. (Czytaj więcej)

 • Według danych OPEC, w czerwcu Wenezuela wypompowała 393 tysiące baryłek ropy na dobę, podczas kiedy w maju wydobycie wyniosło 573 tysiące baryłek/doba (bd). Tym samym czerwiec okazał się najgorszy dla wenezuelskiej branży naftowej od roku 1943, kiedy to wydobycie wyniosło 353 tysięcy bd. Przyczyną tak złego wyniku są amerykańskie sankcje. (Czytaj więcej)

 • Rosja znalazła się wśród pięciu państw, które nie wypełniły swoich zobowiązań redukcji wydobycia ropy w maju i czerwcu. Zgodnie z ustaleniami podczas szczytu OPEC+, który odbył się 15 lipca, niewypełnione wolumeny cięć mają zostać zrekompensowane w sierpniu. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Państwowe spółki mogą wejść w kolejną ślepą uliczkę. Tym razem nie czarną, a błękitną Polska energetyka odchodząc od węgla będzie na pewno zużywać więcej gazu. Ale najważniejsze pytanie brzmi w jaki sposób będziemy ten gaz wykorzystywać. Czy musi spalany w wielkich elektrowniach, od których odchodzi się na Zachodzie? (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Rosatom chce uruchomić elektrownię jądrową na Białorusi w sierpniu. Rosatom liczy, że uzyska wszystkie potrzebne zgody na fizyczny rozruch pierwszego reaktora, tak aby mógł się odbyć na początku sierpnia. (Czytaj więcej)

 • 21 maja 2020 roku, 13 lat po tym, jak rozpoczęła się budowa, rosyjska pływająca elektrownia atomowa Akademik Łomonosow, zaczęła w pełni operować. To jedyna tego typu jednostka na świecie. Po co Rosji pływająca elektrownia atomowa? [ANALIZA] (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Marcin Popkiewicz, fizyk, redaktor portalu Nauka o klimacie o tym, że włączenie się w cel neutralności klimatycznej jest w naszym interesie. (Czytaj więcej)

 • Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego o tym, że duży koncern składający się z segmentów paliwowego, elektroenergetycznego, gazowego miałby swoją wagę na rynku polskim i zagranicznym. Konsolidacja to właściwy kierunek. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Rząd chce połączyć PGE, Tauron i Eneę w jeden koncern. Powstanie też Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, która przejmie elektrownie na węgiel. (Czytaj więcej)

 • Ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych pozostają bez zmian. Prezes URE odmówił zatwierdzenia nowych oraz zmian obowiązujących do końca tego roku taryf na sprzedaż energii elektrycznej. (Czytaj więcej)

 • PKN Orlen dostał warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos. Ceną będzie sprzedaż części gdańskiej rafinerii, większości stacji paliw Lotosu, niemal wszystkich baz paliwowych gdańskiej spółki oraz części aktywów Orlenu. Na rynku paliw może pojawić się nowy silny gracz, a tymczasem Orlen po Lotosie zamierza przejąć Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. (Czytaj więcej)

 • Pierwszy w Polsce plus energetyczny budynek produkcyjno-usługowy. (Czytaj więcej)

 • Z analizy przygotowanej przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS wynika, że coraz więcej Polaków dostrzega zalety inwestowania w odnawialne źródła energii. W społeczeństwie nie brakuje jednak również mniej korzystnych opinii na temat OZE, które mogą stanowić istotną barierę w popularyzacji rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej. Nadal spora grupa Polaków uważa, że podstawą naszego miksu energetycznego powinien być węgiel. (Czytaj więcej)

 • Grupa Polsat będzie sprzedawała panele fotowoltaiczne w salonach Cyfrowego Polsatu i Plusa. Wejście Zygmunta Solorza na rynek mikroinstalacji to kolejna inwestycja miliardera w energetyce. Montażem instalacji fotowoltaicznych mieliby się zająć m.in. pracownicy należących do niego kopalń i elektrowni węglowych, przeznaczonych do likwidacji. (Czytaj więcej)

 • W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2020 roku Polska sprowadziła o 39 proc. więcej energii niż przed rokiem, i to mimo spadku zapotrzebowania. Najwięcej energii sprowadzono ze Szwecji. (Czytaj więcej)

 • Miasta w Polsce w ostatnich latach intensywnie inwestują w bezemisyjny transport publiczny. Jednym z polskich liderów elektromobilności jest Kraków. Przejście stolicy Małopolski na zeroemisyjny transport wsparły banki. (Czytaj więcej)

 • Urząd Regulacji Energetyki poinformował o średniej cenie energii elektrycznej z realizacji umów sprzedaży zawartych w minionym kwartale przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej. Cena za drugi kwartał okazała się wyższa od zanotowanej przez URE średniej ceny z pierwszy kwartału 2020 r. (Czytaj więcej)

 • RAPORT: Wszystko o fuzji Orlen-Lotos. Zgoda Komisji Europejskiej na fuzję PKN Orlen z Grupą Lotos to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń dla polskiej energetyki w tym roku. Wielokrotnie zapowiadany kurs na konsolidację sektora staje się faktem. Do dobry moment, by podsumować dotychczasowe wydarzenia oraz komentarze menedżerów, polityków i analityków zajmujących się tą sprawą. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • UE jest gotowa współfinansować Polską transformację energetyczną – co na to polski rząd? (Czytaj więcej)

 • Z danych opublikowanych przez Bloomberg New Energy Finance wynika, że globalny sektor energetyki odnawialnej okazał się w miarę odporny na kryzys związany z pandemią koronawirusa. Wartość wygenerowanych w tym czasie inwestycji była wyższa niż w analogicznym okresie 2019 roku, co jest zasługą jednego sektora OZE. (Czytaj więcej)

 • Nowy raport opublikowany przez Climate Action Network (CAN) Europe oraz CEE Bankwatch Network wskazuje konkretne inwestycje wymienione  krajowych planach na rzecz energii i klimatu (NECP) 14 państw członkowskich, które należy sfinansować, aby zapewnić „zielony” charakter odbudowy gospodarczej po pandemii. (Czytaj więcej)

 • Polacy są najbardziej pozytywnie nastawionym do zielonej energii i aut elektrycznych narodem w tej części Europy – wynika z raportu „Zielony potencjał społeczny. Polska i Europa Środkowo-Wschodnia”, przygotowanego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS (partnerem raportu jest PKN Orlen). Badanie zostało przeprowadzone w siedmiu krajach. Oprócz Polaków wzięli w nim udział także Niemcy, Czesi, Słowacy i mieszkańcy krajów bałtyckich Litwy, Łotwy i Estonii. Okazuje się, że obywatele tych państw, choć geograficznie zbliżonych, mają bardzo różne poglądy na trwającą transformację energetyczną w Europie. (Czytaj więcej)

 • Kandydat Demokratów na prezydenta USA Joe Biden przedstawił ambitny plan klimatyczny, który zakłada 2 biliony dolarów na inwestycji w energetykę odnawialną przez cztery lata, przy jednoczesnej deklaracji osiągnięcia zerowej emisji netto za 15 lat. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.