Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 13 - 19 listopada 2017. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: Polskie Ministerstwo Energii zaprezentowało projekt rozporządzenia dotyczącego nowych taryf za energię, Polska firma Saule pokazała w USA moduł fotowoltaiczny perowskitowy w formacie kartki A4, informacje podsumowujące COP23, Chiny chcą mieć własny system handlu emisjami, na Mazowszu powstaje strategiczna linia PSE 400 kV oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Dnia 27 listopada odbędzie się szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I Oś priorytetowa: Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. (Czytaj więcej)

 • Dnia 30 listopada odbędzie się szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 1.1.1.Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW przekaże 5 mln zł unijnej dotacji na modernizację systemu ciepłowniczego Nidzicy. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Polskie Ministerstwo Energii zaprezentowało projekt rozporządzenia dotyczącego nowych taryf za energię. Nowy system wspierałby przechodzenie gospodarstw domowych na ogrzewanie energią elektryczną, a w przyszłości zmniejszyłby koszty ładowania samochodów elektrycznych. (Czytaj więcej)

 • W polskim Sejmie przyjęto poprawki do projektu ustawy o rynku mocy. (Czytaj więcej)

 • Jakie będą skutki zmiany unijnej dyrektywy o efektywności energetycznej? Jak uważa prof. Adam Gierek, poseł do Parlamentu Europejskiego, będą to między innymi wzrost cen dla odbiorców energii, ale również ok. 150 tys. miejsc pracy, w tym przede wszystkim przy termomodernizacji budynków. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Polska firma Saule pokazała w USA moduł fotowoltaiczny perowskitowy w formacie kartki A4. To kolejny krok zbliżający do komercjalizacji technologii. (Czytaj więcej)

 • Na jednej z francuskich szkół zrealizowano największą na świecie instalację BiOPV, czyli system PV zintegrowany z budynkiem i wykonany w technologii ogniw organicznych. (Czytaj więcej)

 • W Czarnobylu powstaje pierwsza farma fotowoltaiczna, która będzie częścią gigantycznego kompleksu sołonecznego. (Czytaj więcej)

 • Na Morzu Bałtyckim, w pobliżu wyspy Rugia, powstaje morska farma wiatrowa o mocy 385 MW. Postępy prac są szybsze niż wcześniej zakładano. (Czytaj więcej)

 • Na japońskiej wyspie Hokkaido, powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 102,3 MW, obok której zbudowany będzie litowo-jonowy magazyn energii o pojemności 27 MWh. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Jak poinformowały pisma „Nature Climate Chnage”, „Earth System Science Data Discussions” oraz ”Environmental Research Letters”, w roku 2017, po raz pierwszy w ciągu ostatnich czterech lat wzrośnie globalna emisja dwutlenku węgla. (Czytaj więcej)

 • Ponad 15 tys. naukowców ze 184 krajów świata opublikowało deklarację, a w niej ostrzeżenie, że brak odpowiednich działań na rzecz ochrony środowiska i ekosystemów grozi destabilizacją Ziemi. (Czytaj więcej)

 • Jakie jest polskie stanowisko w sprawie ochrony klimatu, przedstawione na szczycie klimatycznym COP 23, który się odbył w Bonn? (Czytaj więcej)

 • Podczas powyższego szczytu poinformowano, że światowymi liderami w ochronie klimatu są: Szwecja, Litwa i Maroko. Polska zajęła na tej liście 40. miejsce. (Czytaj więcej)

 • Na szczycie COP23, 20 krajów poinformowało, że do końca kolejnej dekady wycofa się z produkcji energii z węgla. (Czytaj więcej)

 • Na konferencji kardiologów w USA, polscy lekarze zaprezentowali wyniki, które wskazują, że smog wpływa na większą liczbę zawałów serca. (Czytaj więcej)

 • Europejska Agencja Środowiska (EEA) i Komisja Europejska monitorują poziom pyłów zawieszonych, dwutlenku azotu czy dwutlenku siarki. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Jak podaje Ministerstwo Energii, w przygotowaniu są założenia techniczno-ekonomiczne pod największy eksperyment energetyczny w Europie, którym będzie elektrownia 500 MW ze zgazowaniem węgla przy kopalni Bogdanka. (Czytaj więcej)

 • ME rozmawia z KE ws. funduszu na rewitalizację terenów pogórniczych. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie ze strategią JSW, do 2030 r. firma chce zwiększyć wydobycie i sprzedaż węgla z obecnych 15 mln ton do ponad 18 mln ton rocznie, z czego 85 proc. ma stanowić węgiel koksowy. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • OPEC podwyższa prognozy zapotrzebowania na ropę naftową w 2018 roku. (Czytaj więcej)

 • Według najnowszego rocznego raportu OPEC, do 2040 roku, ropa naftowa będzie wciąż największym na świecie źródłem energii. (Czytaj więcej)

 • Saudyjczycy wzmacniają ochronę ropociągów. Arabia Saudyjska będzie wzmocniać ochronę swoich ropociągów. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, około 120 tys. Polaków zmieniło sprzedawcę gazu. (Czytaj więcej)

 • PGNiG, NCBR i Gaz-System rozpoczęły program INGA - Innowacyjne Gazownictwo. Konsorcja przedsiębiorców oraz naukowców będą mogły brać udział w konkursach na rozwój nowatorskich rozwiązań w sektorze gazowniczego. (Czytaj więcej)

 • Polska będzie wymieniać doświadczenia i rozwiązania technologiczne w kwestiach gazowniczych z Australią. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała, że Iran przestrzega warunków umowy nuklearnej. (Czytaj więcej)

 • Polski Rząd przeanalizował modele finansowania budowy elektrowni atomowej. Z jakiego kapitału zostanie zbudowana elektrownia jądrowa? (Czytaj więcej)

 • Czy polskie i brytyjskie firmy będą współpracowały w zakresie energetyki jądrowej? (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Piotr Dardziński, wiceminister z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. szans jakie stoją przed rozwojem polskich technologii transportu niskoemisyjnego. (Czytaj więcej)

 • Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen nt. szans i wyzwań, jakie stoją przed polskim projektem elektromobilności. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Na Mazowszu powstaje strategiczna linia PSE 400 kV. (Czytaj więcej)

 • Spółka Ursus SA zaprezentowała swój prototyp pierwszego w Polsce, w pełni elektrycznego samochodu dostawczego, która nazwano Elvi. (Czytaj więcej)

 • Czy w Polsce może się rozwinąć elektromobilność bez substydiów. (Czytaj więcej)

 • Coraz więcej Polaków, w tym przedsiębiorców deklaruje, że chciałaby kupić samochód elektryczny. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Komisja Europejska udostępni nowe środki na rozwój energetyki odnawialnej w ramach programu Horyzont 2020. (Czytaj więcej)
 • Według najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energii, światowe zużycie energii w 2040 roku wzrośnie o równowartość łącznego obecnego zużycia energii przez Chiny i Indie. (Czytaj więcej)
 • E.ON planuje zbudować europejską sieć ultraszybkich ładowarek. (Czytaj więcej)
 • Według informacji podanej przez Przegląd Energetyczny Litwy, zużycie energii elektrycznej w tym kraju wzrasta w roku 2017. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.