Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 14 - 20 stycznia 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: NFOŚiGW wznowił nabór wniosków w programie Czyste Powietrze, zakończono konsultacje projektu "Polityki energetycznej Polski do 2040 roku", osiągnięto rekordową sprawność krzemowego ogniwa PV, rok 2018 był szóstym z rzędu, gdy w Polsce wzrosło zużycie energii elektrycznej, szacuje się, że Niemcy zrezygnują z wykorzystania węgla do 2040 roku oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW wznowił nabór wniosków w programie Czyste Powietrze. Wstrzymanie Programu służyło przeprowadzeniu jego niezbędnej aktualizacji oraz dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym. (Czytaj więcej)

 • Sześć parków narodowych rozszerzy ochronę przyrody dzięki dotacji NFOŚiGW. (Czytaj więcej)

 • 1 lutego odbędzie się szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Zakończono konsultacje projektu "Polityki energetycznej Polski do 2040 roku". Jakie są najważniejsze kierunki zmian? (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Energii opublikowało projekt "Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”.  W dokumencie można znaleźć m.in. informacje jak w przyszłej dekadzie mają rozwijać się poszczególne źródła odnawialne i w jaki sposób będą wspierane. (Czytaj więcej)

 • Więcej informacji nt. "Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska uznała za zgodne z prawem unijnym wprowadzane przez ustawę o elektromobilności preferencje podatkowe w zakresie zakupu pojazdów elektrycznych w Polsce. (Czytaj więcej)

 • Zatwierdzono porozumienie krajów członkowskich z Parlamentem Europejskim w sprawie nowych regulacji, dotyczących rynku energii elektrycznej, w tym również rynku mocy. (Czytaj więcej)

 • Według Instytutu Energetyki Odnawialnej projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku nie spełnia wymogów prawa energetycznego. (Czytaj więcej)

 • Również Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej przedstawiło komentarz do projektu "Polityki Energetycznej Polski do 2040". (Czytaj więcej)

 • Rząd przyjął projekt noweli ustawy Prawo atomowe. Dostosowuje on polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. (Czytaj więcej)

 • Do końca 2018 roku kraje UE miały przygotować i wysłać do Brukseli projekty narodowych strategii w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej. Siedem państw nie dopełniło tego obowiązku – Bułgaria, Czechy, Cypr, Grecja, Węgry, Luksemburg i Hiszpania. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z Komisją Europejską nt. ustawy w sprawie cen energii. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Chiński producent ogniw i modułów fotowoltaicznych LONGi Solar osiągnął rekordową sprawność 24,06 proc. krzemowego ogniwa fotowoltaicznego wykonanego w technologii PERC. (Czytaj więcej)

 • Coraz więcej firm działających w Polsce zaczyna korzystać z odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)

 • Firma Siemens Gamesa chce wdrożyć na rynek turbiny wiatrowe o mocy 10 MW. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce zrównać podatek VAT na poziomie ośmiu procent dla wszystkich inwestycji związanych z fotowoltaiką prosumencką. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Wraz ze wzrastającymi limitami emisji dwutlenku węgla, mogą wzrosnąć ceny samochodów. (Czytaj więcej)

 • Według  brytyjskich naukowców, natychmiastowa rezygnacja z paliw kopalnych może powstrzymać zmiany klimatyczne i ograniczyć globalny wzrost temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza. (Czytaj więcej)

 • Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek spotkał się z Jochenem Flasbarthem, niemieckim sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego. Spotkanie miało miejsce podczas Agrarkongresu poświęconego bioróżnorodności i rolnictwu. (Czytaj więcej)

 • Prawie 30 globalnych, czołowych firm chemicznych zjednoczyło siły w walce z zanieczyszczeniem planety przez tworzywa sztuczne. Firmy w inicjatywie - The Alliance To End Plastic Waste (AEPW) - przeznaczą w sumie ponad miliard dolarów na badania nad tym jak walczyć z zanieczyszczeniami plastikiem. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Szacuje się, że Niemcy zrezygnują z wykorzystania węgla do 2040 roku. Wkrótce zostanie podana oficjalna data. (Czytaj więcej)
 • Według badania firmy Bloomberg New Energy Finance (BNEF) pojazdy elektryczne mają mniejszy wpływ na emisję dwutlenku węgla niż pojazdy benzynowe. W 2018 r. średnia emisja CO2 samochodów elektrycznych na pojedynczą przejechaną milę była niższa średnio o 40 proc. w porównaniu z autami benzynowymi. (Czytaj więcej)
 • W skutek zamykania ostatnich kopalń węgla kamiennego w Niemczech, w 2019 roku Niemcy zwiększą import surowca o około 1,5 proc. (Czytaj więcej)
 • Zgodnie z analizą Instytutu Badań Strukturalnych, wyczerpywanie się złóż węgla brunatnego i niższa produkcja energii w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów Konin, przełoży się na spowolnienie gospodarcze całego rejonu. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Cena ropa naftowej w USA wzrosła o około 16 proc. w ciągu ostatnich 3 tygodni. (Czytaj więcej)

 • W kwietniu w Wiedniu odbędzie się spotkanie sygnatariuszy porozumienia naftowego, na którym odbędą się rozmowy dotyczące dalszego losu układu OPEC+. (Czytaj więcej)

 • Wcześniej, w marcu odbędzie się posiedzenie komitetu technicznego i monitorującego OPEC+, podczas którego nastąpi podsumowanie realizacji porozumienia naftowego. (Czytaj więcej)

 • PERN zawarł umowę na rozbudowę Terminalu Naftowego w Gdańsku TNG, który zwiększy się o pięć nowych zbiorników na ropę. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Gaz-System przewiduje, że zapotrzebowanie na moc przesyłową gazu ziemnego w Polsce będzie wzrastało o 2,6-8,4 mld m3. rocznie. (Czytaj więcej)

 • W związku z wybuchami gazu w budynkach mieszkalnych w Rosji, rozważa się powołanie tzw. „gazowej policji”. Nowy organ miałby na celu umożliwienie przymusowej kontroli instalacji gazowych w mieszkaniach, do których właściciele nie wpuszczają kontrolerów. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Mija 10 lat od momentu gdy polski Rząd zdecydował o rozpoczęciu przygotowań do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w kraju. Koszty dochodzą do 1 mld zł, a termin uruchomienia nie jest jeszcze znany. (Czytaj więcej)

 • Szacuje się, że zamknięcie elektrowni jądrowych w USA, zwiększyło w 2018 roku emisję dwutlenku węgla w kraju o ponad 60 milionów ton, w stosunku do roku 2017. (Czytaj więcej)

 • Japoński koncern Hitachi wycofał się z budowy elektrowni jądrowej w Wielkiej Brytanii. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) o morskich farmach wiatrowych w PEP do 2040 roku. (Czytaj więcej)

 • Anna Żyła, główny ekolog Banku Ochrony Środowiska o wzroście atrakcyjności wykorzystania odnawialnych źródeł energii produkujących energię na własne potrzeby. (Czytaj więcej)

 • Marta Popławska oraz Marcin Bartnicki, wiceprezesi zarządu w firmie Electrum o tym, czy wzrost kosztów wykonawców zagrozi inwestycjom w OZE? (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • 2018 rok był szóstym z rzędu, gdy w Polsce wzrosło zużycie energii elektrycznej. Od roku 2013 wartość ta zwiększyła się z około 158 TWh do ponad 170 TWh. (Czytaj więcej)

 • W Kielcach doszło do poważnej awarii sieci ciepłowniczej, w związku z którą nawet 10 tys. osób było bez ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. (Czytaj więcej)

 • Do końca stycznia trwa nabór wniosków w konkursie na dotacje, dzięki którym samorządy będą mogły kupić autobusy elektryczne albo trolejbusy wyposażone w baterie. (Czytaj więcej)

 • Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) rozpoczęło cykl szkoleń dla samorządowców z prawa o elektromobilności. (Czytaj więcej)

 • Elektryczne autobusy marki Solaris, które jeżdżą w kilkunastu krajach Europy, przejechały już 10 mln km. (Czytaj więcej)

 • Nowy blok w Elektrowni Opole o mocy 900 MW został zsynchronizowany z siecią. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Giełda European Energy Exchange przeprowadziła pierwszą w tym roku aukcję uprawnień do emisji dwutlenku węgla w imieniu Polski. Do budżetu wpłynęło ponad 100 mln euro. (Czytaj więcej)
 • Według danych Bloomberg New Energy Finance (BNEF) po drogach na całym świecie porusza się prawie 5 milionów osobowych pojazdów elektrycznych. Prognozy wskazują, że w 2019 roku ich liczba wzrośnie o około 40 proc. (Czytaj więcej)
 • Niemiecki Fraunhofer IKTS (Instytut Technologii Ceramicznych) opracował wysokotemperaturowe baterie ceramiczne „cerenergy” przeznaczone do stacjonarnego magazynowania energii. Baterie sodowo-chlorkowo-niklowe zapewniają o połowę tańszą eksploatację od litowo-jonowych. (Czytaj więcej)
 • Jakie mogą być skutki Brexitu dla brytyjskiej energetyki? (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.