Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 14 – 20 marca 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: informacje dotyczące ustawy odległościowej dla wiatraków, nowe propozycje Ministerstwa Energii dla prosumentów, o korzyściach związanych ze zwiększaniem udziału OZE w miksie energetycznym, wyniki audytu w Kompanii Węglowej, o wzroście cen ropy naftowej,  o nowych taryfach gazowych, o największym na świecie systemie magazynowania energii w technologii Li-NMC oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW wydał komunikat, w którym wyjaśnił, że twa przegląd wszystkich programów mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Wkrótce zostaną podane ostateczne kształty poszczególnych programów, w tym między innymi programów: "Kawka" i "Ryś". (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Fundacja na rzecz Energetyki przedstawia swoje stanowisko w sprawie Ustawy odległościowej dla wiatraków. Ich zdaniem powinna się ona odwoływać do oceny oddziaływania na środowisko. (Czytaj więcej)
 • Propozycja Ministerstwa Energii dotycząca nowelizacji Ustawy OZE. Za każdą 1 kWh odprowadzoną do sieci, prosument miałby odebrać 0,7 kWh. Pojawia się również pomysł bilansowania rocznego. (Czytaj więcej)
 • Stanowisko Greenpeace w sprawie nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Czemu proponowane zmiany będą krzywdzące dla uboższych obywateli chcących korzystać z mikroinstalacji? Czy taryfy gwarantowane są jedynym rozwiązaniem, które może pomóc w rozwoju rynku mikroinstalacji OZE? (Czytaj więcej)
 • Już od 1 stycznia 2017 zaczną obowiązywać nowe dopuszczalne graniczne wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród w budynkach, opisane w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z tym znaczącą zaostrzą się wymagania odnośnie energooszczędności. Jakie niesie to ze sobą konsekwencje? (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Według najnowszego raportu międzynarodowej agencji IRENA REmap: Roadmap for a Renewable Energy Future” do 2030 roku można zwiększyć udział OZE w światowym mikście energetycznym nawet do 36%. Skutkiem tego może być spowolnienie zmian klimatycznych. (Czytaj więcej)
 • Raport ten ukazuje także, że podwojenie udziału oźe w produkcji energii elektrycznej na świecie może przynieść oszczędności, które przewyższą 15-krotnie koszty związane z walką z zanieczyszczeniem powietrza i ze zmianami klimatu. (Czytaj więcej)
 • Energiewende postawione przed niemieckim Trybunałem Konstytucyjnym. Gra toczy się o wielkie pieniądze. (Czytaj więcej)
 • Departament energii odnawialnej działający przy Ministerstwie Energii przedstawił dane dotyczące mocy instalacji OZE, produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, a także wysokości opłat zastępczych na koniec 2015 roku. (Czytaj więcej)
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o możliwości skorzystania z programu „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”. W ramach programów będzie można otrzymać bezzwrotne dotacje unijne w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych projektów, takich jak rozbudowa, modernizacja i przebudowa budynków i budowli w tym także montaż instalacji PV oraz innych instalacji odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)
 • Chiny oficjalnie potwierdziły ubiegłoroczne rekordy w sektorze OZE.  W zeszłym roku zainstalowano 32,5 GW nowych mocy w energetyce wiatrowej oraz 18,3 GW nowych mocy w systemach fotowoltaicznych. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Trwają dyskusje nt. unijnego celu redukcji emisji o co najmniej 40 procent do 2030 roku.  (Czytaj więcej)
 • Polska chce walczyć ze smogiem. Wiceminister Środowiska, Sławomir Mazurek, powiedział że wkrótce nastąpi wzmocnienie monitoringu powietrza, a także przegląd programów związanych z ograniczeniem niskiej emisji. (Czytaj więcej)
 • Czy w Zakopanem zostanie uchwalona Ustawa antysmogowa? (Czytaj więcej)
 • W sobotę w największych polskich miastach odbyła się kolejna edycja "Godziny dla Ziemi". Tego dnia o godz. 20.30 zgasły iluminacje reprezentacyjnych obiektów. (Czytaj więcej)
 • W Innych krajach również trwała ta światowa akcja, której celem jest przypomnienie o korzyściach płynących z ochrony planety, a także zwrócenie uwagi na problemy z ocieplaniem się klimatu. (Czytaj więcej)
 • Zgodnie z najnowszym raportem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2012 roku 12,6 mln zgonów (25%) było związane z zanieczyszczeniem środowiska. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Na zlecenie Ministerstw Energii wykonano audyt w Kompanii Węglowej. Jakie są wyniki? Co jest główną przyczyną trudnej sytuacji KW? (Czytaj więcej)
 • Państwowe koncerny energetyczne pomogą kapitałowo Polskiej Grupie Górniczej (PGG). Kwota ma sięgać 1,5 mld złotych. (Czytaj więcej)
 • Kryzys w górnictwie wpływa również na inne branże powiązane, jak np. na firmy specjalizujące się w produkcji maszyn dla górnictwa i budownictwa. (Czytaj więcej)
 • Największa na świecie prywatna firma górnicza Peabody Energy jest na granicy bankructwa. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Saudyjczycy przejęli kontrolę nad największą rafinerią w USA. (Czytaj więcej)
 • Cena ropy naftowej osiągnęła najwyższy pułap w tym roku. (Czytaj więcej)
 • Efektem rosnących cen ropy są coraz wyższe ceny benzyny.  (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Coraz więcej państw przeciwnych budowie gazociągu Nord Stream 2. (Czytaj więcej)
 • Na rynku gazu panuje duża konkurencja, a to sprzyja spadkom cen gazu.  (Czytaj więcej)
 • Rok 2016 może być rokiem zauważalnego ożywienia na rynku gazu. Efektem tego może być wzrost liczby polskich odbiorców, którzy podejmą decyzję o zmianie sprzedawcy. (Czytaj więcej)
 • W zeszłym roku ludzie znacznie częściej zmieniali dostawcę prądu niż gazu. (Czytaj więcej)
 • Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy dotyczące obrotu paliwami gazowymi dla PGNiG S.A. oraz PGNiG Obrót Detaliczny. Zaczną one obowiązywać od 1 kwietnia 2016. Konsekwencją tego będzie spadek cen gazu ziemnego. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Na jakim etapie jest budowa elektrowni jądrowej w Polsce? Powstanie czy nie powstanie?  (Czytaj więcej)
 • Trwa spór pomiędzy Białorusią, a Litwą w sprawie budowy elektrowni jądrowej w białoruskim Ostrowcu. Czy zostały naruszone standardy bezpieczeństwa w instalacjach na terenie budowy? (Czytaj więcej)
 • Sąsiedzi Belgii apelują do niej o zamknięcie dwóch ponad 40 letnich reaktorów jądrowych. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Filip Granek, dyrektor techniczny w spółce technologicznej XTPL, opowiada o technologii umożliwiającej produkcję elastycznych wyświetlaczy LCD, cienkowarstwowych ogniw słonecznych oraz ekranów dotykowych. Projekt jest w trakcie uzyskiwania patentu. (Czytaj więcej)
 • Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej: komentarz do Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii i o sytuacji prosumentów.  (Czytaj więcej)
 • Wojciech Cetnarski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej o ustawie „wiatrakowej”.  (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • W Gdańsku będzie dodatkowa, ekologiczna komunikacja miejska. (Czytaj więcej)
 • Według raportu Europejskiej Organizacji Współpracy na rzecz Benchmarkingu (EBC) woda z Wodociągów Krakowskich znajduje się w światowej czołówce. (Czytaj więcej)
 • Czy Polska poszerzy współpracę z Iranem, po tym jak powrócił on na arenę międzynarodową? Kraj ten posiada czwarte największe na świecie zasoby ropy naftowej, oraz drugie: gazu ziemnego. Jakie korzyści ze współpracy może osiągnąć Polska? (Czytaj więcej)
 • Ministerstwo Energii planuje przygotować mechanizmy wsparcia dla energetyki konwencjonalnej. Jednym z rozważanych instrumentów jest rynek mocy. (Czytaj więcej)
 • We Wrocławiu powstanie wkrótce system wypożyczania samochodów elektrycznych. Ma on ruszyć na przełomie 2016 i 2017 r. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Branża transportu publicznego przygotowuje się do wprowadzenia autobusów elektrycznych w Europie. (Czytaj więcej)
 • W Japonii przedstawiono samochód elektryczny, który potrafi jeździć bez baterii, a jedynie dzięki systemowi dostarczania energii przez specjalne opony. (Czytaj więcej)
 • W Korei Południowej powstał największy na świecie system magazynowania energii. Wykorzystuje on technologię litowo-niklowo-manganowo-kobaltową (Li-NMC).  Japończycy wkrótce uruchomią też największy na świecie testowy system magazynowania energii. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.