Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 14 - 20 maja 2018. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: Rada UE złożona z przedstawicieli rządów państw Unii Europejskiej przyjęła cele redukcji emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych krajów, ceny paliw osiągnęły w Polsce najwyższą wartość od listopada 2014 roku, lokalizacja elektrowni jądrowej w Polsce powinna być znana na przełomie 2019/2020 roku, Komisja Europejska zaproponowała standardy efektywności paliwowej dla ciężarówek oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW nt. opłaty antyemisyjnej. (Czytaj więcej)

 • 24 maja rusza nabór do nowego programu Sowa, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej dzięki dofinansowaniu przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Ministerstwo Energii zaczyna rozważać przygotowanie mechanizmów wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej. (Czytaj więcej)

 • Jak informuje Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych, trwa rozpatrywanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Czy opłata za wjazd do stref czystego transportu będzie tylko między godziną 9, a 17? (Czytaj więcej)

 • Minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że do końca czerwca konieczne jest wprowadzenie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Według szacunków Instytutu Energetyki Odnawialnej, dzięki dotychczas zorganizowanym aukcjom dla OZE, w roku 2018 w Polsce mogą powstać farmy fotowoltaiczne o mocy około 50 MW. W przyszłym roku wartość ta może być kilkukrotnie wyższa. (Czytaj więcej)

 • W 2017 roku w Polsce przybywało średnio 35 mikroinstalacji OZE dziennie. (Czytaj więcej)

 • Firma JinkoSolar osiągnęła rekordową sprawność monokrystalicznego ogniwa fotowoltaicznego, wynoszącą 23,95 proc. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Rada UE złożona z przedstawicieli rządów państw Unii Europejskiej przyjęła cele redukcji emisji gazów cieplarnianych dla poszczególnych krajów, które mają zostać zrealizowane w sektorach tzw. non-ETS do roku 2030. Cel ten dla Polski wynosi 7 proc. i należy do najniższych w UE. (Czytaj więcej)

 • W Katowicach na Europejskim Kongresie Gospodarczym rozmawiano m.in. nt. krajowego planu na rzecz energii i klimatu czy o wpływie energetyki na klimat. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko 6 państwom Europy, które wykonały niedostateczne działania na rzecz poprawy jakości powietrza. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • W kwietniu we wszystkich terminalach węglowych rosły systematycznie ceny węgla. Po ostatnich miesiącach spadkach ceny surowca, trend się odwrócił. (Czytaj więcej)

 • Przewiduje się, że w 2018 roku Polska zwiększy import węgla, w tym głównie z Rosji. (Czytaj więcej)

 • Indie przechodzą proces transformacji i modernizacji przemysłu wydobywczego. Polska jest gotowa, aby dzielić się swoimi rozwiązaniami i doświadczeniem. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Ceny paliw osiągnęły w Polsce najwyższą wartość od listopada 2014 roku. (Czytaj więcej)

 • Powyższa sytuacja nastąpiła w tym samym czasie, gdy cena ropy naftowej osiągnęła rekordową (również od listopada 2014 roku) wartość za baryłkę ropy, przekraczając 80 dolarów. (Czytaj więcej)

 • Czy misja OPEC zbliża się ku końcowi? Poziom zapasów surowca spadł poniżej swojej 5-letniej średniej. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Niemieckie Stowarzyszenie Ochrony Przyrody NABU próbuje zatrzymać budowę Nord Stream 2. (Czytaj więcej)

 • Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej poinformował, że polskie firmy mogłyby zainwestować w budowę terminala gazu skroplonego w USA. (Czytaj więcej)

 • Polski terminal LNG ma najwyższy wskaźnik wykorzystania wśród wszystkich dużych terminali importowych LNG w Europie. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • W związku z brakiem prawidłowej transpozycji niektórych wymogów dyrektywy w sprawie wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych (dyrektywa Rady 2011/70/Euratom), Komisja Europejska wezwała kilka państw, w tym Polskę, o usunięcie uchybień. (Czytaj więcej)

 • Jak podaje Józef Sobolewski, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w ministerstwie energii, lokalizacja elektrowni jądrowej powinna być znana na przełomie 2019/2020 roku, a koszt jej budowy wyniesie, w zależności od jej mocy, 40-70 mld zł. (Czytaj więcej)

 • Chińskie Stowarzyszenie Energetyki Jądrowej opublikowało „Raport na temat wartości strategii rozwoju energii jądrowej trzeciej generacji w Chinach”, zgodnie z danymi którego wynika, że Chiny doświadczyły szeregu korzyści w związku z rozwojem energii jądrowej trzeciej generacji. (Czytaj więcej)

 • Chociaż Białoruś dostaje sugestie, żeby zrezygnować z Elektrowni Ostrowiec, państwo nie wyklucza budowy dwóch kolejnych bloków jądrowych w ostrowieckiej elektrowni. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Grzegorz Należyty, Członek Zarządu Siemens Polska, opowiedział o szansach i wyzwaniach, jakie czekają elektroenergetykę w związku z rozwojem technologicznym. (Czytaj więcej)

 • Daniel Kawczyński, poseł do brytyjskiego parlamentu, m.in. o swoim spojrzeniu na projekt Nord Stream 2. (Czytaj więcej)

 • Tomasz Kosiński, wicedyrektor biura Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej nt. walki ze smogiem w energetyce. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • W kilku polskich województwach wciąż dostępne są wysokie dotacje do odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)

 • W najbliższych latach, transport niskoemisyjny otrzyma wsparcie w wysokości trzynastu miliardów złotych. Wsparcie ma pobudzić, napędzić i zapewnić jego rozwój. (Czytaj więcej)

 • Jak skomentował wiceminister energii Michał Kurtyka, Polska może stać się liderem inicjatywy bateryjnej w Europie. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Jak podają analitycy z Bloomberg New Energy Finance łączna liczba autobusów miejskich na świecie w 2017 r. wyniosła 3 mln, z czego 385 tys. stanowiły pojazdy elektryczne. (Czytaj więcej)
 • KE proponuje USA współpracę energetyczną, ale pod warunkiemi wyłączenia UE z ceł. (Czytaj więcej)
 • Islandia jest kolejnym krajem, który chce zbudować sieć stacji szybkiego ładowania EV. (Czytaj więcej)
 • W Norwegii kurierzy zaczynają jeździć rowerami elektrycznymi. (Czytaj więcej)
 • Komisja Europejska zaproponowała standardy efektywności paliwowej dla ciężarówek. Dzięki wprowadzeniu zaleceń, do 2025 roku właściciele takich pojazdów będą mogły zaoszczędzić około 5000 euro rocznie na rachunkach za paliwo, a dodatkowo obniży się emisja CO2 o miliony ton. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.