Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 14 - 20 października 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: Inspekcja Handlowa zyska konkretne uprawnienia w walce z handlem kotłami na paliwo stałe, które nie spełniają wymogów, w Polsce jest już 101 biogazowni rolniczych, do dnia 17 października ME zaakceptowało wnioski na ponad 14,3 mln zł w ramach programu 'Mój Prąd', tegoroczne lato przyniosło szereg rekordów temperatury, Francja chce zbudować 6 nowych reaktorów jądrowych w ciągu najbliższych 15 lat oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • W dniach od 23 września do 3 października 2019 roku NFOŚiGW przeprowadził konsultacje społeczne stanowiska prezentującego model współpracy między NFOŚiGW a sektorem bankowym przy realizacji celów strategicznych rządowego programu „Czyste Powietrze”. (Czytaj więcej)

 • Trwają konsultacje sposobu działania instrumentu pożyczkowego w programie Czyste Powietrze. (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców działania 2.2 POIiŚ Gospodarka odpadami komunalnymi. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Inspekcja Handlowa ruszy do walki z kopciuchami! Inspekcja Handlowa zyska konkretne uprawnienia w walce z handlem kotłami na paliwo stałe, które nie spełniają wymogów, a za wprowadzanie na polski rynek tzw. kopciuchów będą grozić kary – to główne założenia nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o inspekcji handlowej, które przyjął wczoraj Sejm po poprawkach Senatu. To kolejny ważny krok w walce ze smogiem. Teraz nowelizacja czeka na podpis Prezydenta. (Czytaj więcej)

 • W województwie śląskim wydano pierwszy komunikat wydany na podstawie nowych, bardziej niż dotąd restrykcyjnych norm informowania i alarmowania o smogu. (Czytaj więcej)

 • Polski Sejm przyjął poprawki do ustawy "antykopciuchowej", do której dopisano regulacje zakładające obniżenie podatku VAT na montaż mikroinstalacji OZE na przydomowym gruncie czy budynkach gospodarczych. Nowe przepisy mogą wejść w życie w ciągu najbliższych tygodni. (Czytaj więcej)

 • W Rosji podpisano regulację umożliwiającą zwolnienie prosumentów sprzedających nadwyżki energii do sieci z podatku dochodowego. Warunek to podleganie pod ustawową definicję mikrogeneracji, która obejmuje prosumentów posiadających odnawialne źródła energii o mocy nieprzekraczającej 15 kW, którzy wytwarzają energię na własny użytek i którzy mają zyskać możliwość sprzedaży niewykorzystanych nadwyżek. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • 50 km od granicy z Polską, w Niemczech, powstanie jedna z największych niesubsydiowanych elektrowni fotowoltaicznych, której moc ma wynieść 180 MW. Obecnie największa w Europie elektrownia fotowoltaiczna, która produkuje energię bez dopłat lub rządowych gwarancji sprzedaży energii, ma moc o 5 MW mniejszą. (Czytaj więcej)

 • Ile kosztuje produkcja energii z farm fotowoltaicznych w Europie? Autorzy analizy pt. "Impact of weighted average cost of capital, capital expenditure, and other parameters on future utility‐scale PV levelised cost of electricity" podkreślają ogromny, sięgający 90 proc. spadek cen modułów fotowoltaicznych oraz 80-procentowy spadek cen całych instalacji PV w ciągu ostatniej dekady. (Czytaj więcej)

 • W Polsce jest już 101 biogazowni rolniczych. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Energii poinformowało, że po trzech kwartałach 2019 roku w Polsce funkcjonuje 106 117 mikroinstalacji OZE (to wzrost o 96 proc. względem końca 2018 r.) o łącznej mocy 685 MW (to wzrost o 100 proc. względem końca 2018 r.) . (Czytaj więcej)

 • Rząd przedstawił opinii publicznej projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. Wynika z niego, że na największe wsparcie będą mogli liczyć w przyszłym roku inwestorzy produkujący energię z elektrowni fotowoltaicznych. Prognoza zakłada jednocześnie, że - w tym samym koszyku - tegoroczne aukcje wygrają głównie inwestujący w lądowe farmy wiatrowe. Wszystkie zaplanowane aukcje odbędą się już na podstawie nowego, opublikowanego zaledwie kilka dni temu, regulaminu. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Do dnia 17 października Ministerstwo Energii zaakceptowało wnioski na ponad 14,3 mln zł w ramach programu 'Mój Prąd'. (Czytaj więcej)

 • Do 2050 roku Wrocław będzie zeroemisyjny. Wrocławscy radni przyjęli stanowisko, w którym oficjalnie ogłaszają “alarm klimatyczny”. W dokumencie otwarcie stwierdza się fakt, że w związku ze zmianami klimatycznymi znajdujemy się w sytuacji kryzysowej. Dlatego Wrocław planuje podjąć działania zmierzające do ograniczenia jego wpływu na klimat, ograniczając emisje CO2. (Czytaj więcej)

 • Instytut Berkeley Earth poinformował, że tegoroczne lato przyniosło szereg rekordów temperatury. Najwyższe wskazania termometrów w historii prowadzenia pomiarów zarejestrowano w 396 miejscach na półkuli północnej. Rekordy temperatury odnotowano w 29 krajach. Liczba pobitych rekordów była wyraźnie wyższa od średniej z poprzednich lat. Zarejestrowano też 1200 miejsc, gdzie padły rekordy temperatur dla danego miesiąca. (Czytaj więcej)

 • Według najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska w Europie w 2016 roku 412 tys. osób zmarło przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń powietrza pyłami zawieszonymi (PM), których stężenie najczęściej stosowane jest jako miara smogu. Spośród nich ponad 43 tysiące zgonów miało miejsce na terenie Polski. Więcej osób zmarło jedynie w Niemczech i we Włoszech (kolejno ok. 60 tys. i 69 tys. zgonów), choć trzeba wziąć pod uwagę, że obydwa kraje są gęściej zaludnione. Według danych przedstawionych w raporcie 71 tys. osób zmarło przedwcześnie z powodu narażenia na kontakt z tlenkami azotu (w Polsce 1500 osób), natomiast 15 tys. przez zanieczyszczenie ozonem (w Polsce 1100 osób). (Czytaj więcej)

 • Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) wydał raport: The Just Energy Transition Fund: Fostering Energy Transition, Countering Economic Inequality and Boosting EU Legitimacy. Eksperckiej analizie poddany został w nim proces transformacji energetycznej w Unii Europejskiej. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Największy na świecie koncern górniczy, brytyjsko-australiski BHP podpisał w Chile cztery kontrakty na dostawy energii elektrycznej dla tamtejszych swoich kopalń. Począwszy od 2021 roku będą one odbierały wyłącznie prąd produkowany przez odnawialne źródła energii. Jak twierdzi potentat, przyniesie to firmie setki milionów dolarów oszczędności. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Według maklerów, piąty tydzień z rzędu wzrostu zapasów ropy naftowej w USA wpływa na spadek cen surowca. (Czytaj więcej)

 • Rosnieft może przejąć kontrolę nad wenezuelskim gigantem naftowym. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • PGNiG poinformowało, że krajowe magazyny gazu zostały napełnione w 100 proc. W magazynach zgromadzono ok. 3 mld m sześc. gazu. (Czytaj więcej)

 • W ukraińskich magazynach gazu znajduje się 21 mld m sześc. paliwa. Naftogaz poinformował, że to najwyższy poziom od 10 lat. (Czytaj więcej)

 • Ukraina zakończyła modernizację tłoczni Komarno, co zwiększa możliwości przesyłowe między Polską a Ukrainą. Kraj proponuje UE również 10 mld pojemności w magazynach, dla gromadzenia surowca po cenach letnich do wykorzystania zimą. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska zatwierdziła inwestycję o wartości 130 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na rozbudowę terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Francja chce zbudować 6 nowych reaktorów jądrowych w ciągu najbliższych 15 lat. (Czytaj więcej)

 • Jak powiedział premier Czech, Andrej Babiš, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Czechy muszą budować nowe elektrownie jądrowe. (Czytaj więcej)

 • Polski chemiczny koncern Synthos i firma GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) podpisały porozumienie ws. współpracy przy rozważeniu możliwości budowy w Polsce reaktora jądrowego typu BWRX-300, projektu GEH. (Czytaj więcej)

 • Czy problemy atomu mogą osłabić jego pozycję w światowym miksie energetycznym? (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Józef Piętoń, dyrektor Regionu Śląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego o roli jego banku w transformacji regionu górniczego. (Czytaj więcej)

 • Piotr Dziadzio, główny geolog Polski o tym, że jego zdaniem nowelizacja prawa geologicznego i górniczego da możliwość racjonalnego gospodarowania surowcami. (Czytaj więcej)

 • Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki o tym, że kopalnie węgla, które mają szansę na rentowną produkcję, powinny zostać wsparte funduszami inwestycyjnymi. Natomiast te kopalnie, które nie mają szans na rentowne wydobycie, powinny zostać zamknięte. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Ministerstwo Energii analizuje wszystkie rozwiązania problemu cen energii elektrycznej w 2020 roku. Jak poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel, konkluzje powinny być pod koniec IV kwartału, po zakontraktowaniu większości dostaw na przyszły rok. (Czytaj więcej)

 • Urząd Regulacji Energetyki podał średnią cenę energii za trzeci kwartał 2019 r., która okazała się niższa od wyliczonej w ten sam sposób ceny energii za pierwszy i drugi kwartał br. Cena wyniosła 213,60 zł/MWh. (Czytaj więcej)

 • Według tegorocznej edycji rankingu „Wydatki mieszkańców na usługi komunalne w miastach powiatowych”. ceny usług komunalnych w ostatnim roku najbardziej ciągnęły w górę podwyżki opłat za odbiór odpadów, które skoczyły o niemal 31 proc. W tym samym czasie koszt opłat za wodę i odprowadzenie ścieków wzrósł o około 7,7 proc., a niemal bez zmian pozostały podatek od nieruchomości, opłaty za parkowanie czy bilety komunikacji miejskiej. Z raportu opracowanego przez firmę Curulis wynika, że przeciętna polska rodzina w ciągu roku wydaje 3002 zł na tzw. usługi komunalne – 50 zł na podatek od nieruchomości, 54 zł w formie opłat parkingowych, 649 zł za wywóz odpadów komunalnych, 834 zł na komunikację publiczną, a 1415 zł za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. (Czytaj więcej)

 • Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ogłosił, że zależy mu na tym, by do końca 2022 roku z gminy zniknęły wszystkie kotły niespełniające norm emisyjnych. Cel ten wpisywałby się w zapisy obowiązującej w województwie małopolskim uchwały antysmogowej. (Czytaj więcej)

 • Według oceny prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jacka Szymczaka, ciepłownictwo może podwoić udział w krajowej produkcji prądu. Obecnie ciepłownictwo dostarcza ok. 14 proc. zużywanej w Polsce energii elektrycznej, podczas gdy potencjał w tym zakresie jest dwukrotnie większy. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Energii zasygnalizowało wydłużenie naboru wniosków w konkursie, w którym o dofinansowanie mogą aplikować inwestorzy planujący inwestycje w odnawialne źródła energii w województwie śląskim. Kończą się unijne fundusze na energetykę odnawialną przewidziane w poddziałaniu 1.1.1. "Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej" z Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020. (Czytaj więcej)

 • Premia technologiczna to jedna z flagowych form wsparcia dla firm z sektora MŚP, które mają pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę. Dotacja z unijnych środków może sięgnąć aż 6 mln zł. Do tej pory skorzystało z niej ponad 500 firm, a kwota udzielonego im wsparcia zbliża się do 970 mln zł. Kolejne wnioski o dofinansowanie premią technologiczną innowacyjni przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać od wczoraj. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił kolejny, szósty już konkurs. (Czytaj więcej)

 • Jak wynika z danych PSE, produkcja energii elektrycznej w Polsce we wrześniu wyniosła 12.472 GWh, co oznacza spadek o 4,97 proc. rdr. W okresie styczeń-wrzesień produkcja wyniosła 118.351 GWh, co oznacza spadek o 2,89 proc. rdr. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • W Niemczech w 2020 roku znowu wzrosną rachunki za prąd. Gospodarstwa domowe zapłacą od około 20 euro do ponad 50 euro więcej w skali roku. Ceny prądu w Niemczech dla klientów indywidualnych i tak należą do najwyższych w Unii Europejskiej. Powodem kolejnej podwyżki jest planowane zwiększenie opłaty na wsparcie odnawialnych źródeł energii (tzw. EEG-Umlage). Jest ona uiszczana przez odbiorców w rachunkach za prąd i stanowi ok. 25 proc. całej ceny. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.