Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 15 - 21 kwietnia 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: Komisja Europejska zatwierdziła proponowany przez polski rząd nowy mechanizm wsparcia inwestycji w wysokosprawną kogenerację, złożono ponad 43 tys. wniosków w ramach antysmogowego programu Czyste powietrze, Dania otrzymała wniosek o rozpatrzenie kolejnego, trzeciego wariantu trasy Nord Stream 2, w Polsce jeździ około 5 tys. osobowych pojazdów elektrycznych oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • W ramach programu Sokół, stworzonego dla wspierania eko-innowacyjności, NFOŚiGW przekaże dotację firmie Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o. na realizację innowacyjnego projektu pn. „Inteligentny system zarządzania energią z wykorzystaniem własnej generacji i układu akumulacji energii elektrycznej i ciepła”. (Czytaj więcej)

 • W maju odbędą się bezpłatne szkolenia dotyczące tworzenia projektów oraz aplikowania o środki w ramach Programu LIFE, w naborze 2019. (Czytaj więcej)

 • Rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Programu LIFE. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Podpisano nowelizację dyrektywy gazowej. Projekt nowelizacji przewiduje, że podmorskie części gazociągów na terytorium UE będą podlegały przepisom restrykcyjnego trzeciego pakietu energetycznego. Po wejściu prawa w życie, kraje unijne będą miały dziewięć miesięcy na wdrożenie regulacji do swoich systemów prawnych, a gazociągi będą objęte przepisami od momentu ich wejścia w życie. (Czytaj więcej)

 • Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapowiedział uchwalenie w tym roku dwóch nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Oprócz nowelizacji, której projekt został już upubliczniony, Ministerstwo Energii ma przygotować kolejną nowelizację zawierającą regulacje z zakresu m.in. biometanu i repoweringu. (Czytaj więcej)

 • Wkrótce wejdą w życie nowe zasady przyłączania do sieci jednostek wytwórczych, w tym OZE i mikroinstalacji, będące konsekwencją implementacji unijnego rozporządzenia 2016/31 z 14 kwietnia 2016 roku, którego zadaniem jest ujednolicenie przepisów mających funkcjonować w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. (Czytaj więcej)

 • Parlament Europejski zatwierdził pułapy emisji dwutlenku dla samochodów ciężarowych. Przepisy m.in. ograniczają dozwolone pułapy emisji CO2 z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności o 15 proc. do 2025 roku i o 30 proc. do 2030 roku. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska zatwierdziła proponowany przez polski rząd nowy mechanizm wsparcia inwestycji w wysokosprawną kogenerację. Zostaną wprowadzone ulgi w opłacie kogeneracyjnej, z której zostaną zwolnieni niektórzy odbiorcy. Komisja zbada również inne ulgi zaproponowane w tzw. opłacie mocowej, z której ma być finansowany polski rynek mocy. Program wsparcia, którego budżet ma wynieść około 5 mld euro, będzie realizowany do końca 2028 roku i będą mogli z niego skorzystać operatorzy nowych i istniejących instalacji. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska oczekuje pewnych korekt w ustawie o cenach energii. W związku z tym, w maju 2019 ustawa zostanie znowu znowelizowana. Zamrożone pozostaną ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na obecny rok, reszta najprawdopodobniej zostanie uwolniona. (Czytaj więcej)

 • Jaka jest pozycja prosumenta na gruncie przepisów prawa? Pytanie jest istotne ze względu na to, że jeszcze w tym roku, swoje działanie na rozpocząć program Energia Plus. Celem programu jest wsparcie odbiorców energii, zarówno tych indywidualnych, jak i przedsiębiorców oraz instytucji samorządowych. Program Energia Plus ma bazować na modelu prosumenckim. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w lutym br. wzrosła o 68 proc. w porównaniu z 2018 rokiem. (Czytaj więcej)

 • Europejskie Stowarzyszenie Branży Wiatrowej WindEurope policzyło koszty budowa farm wiatrowych. Widać wyraźny spadek przeciętnych kosztów aktualnych inwestycji, zarówno energetyki lądowej, jak i morskiej. (Czytaj więcej)

 • Francuski operator systemu energetycznego RTE odnotował rekordową moc, z jaką pracowały francuskie elektrownie fotowoltaiczne (6,371 GW). Oznacza to, że elektrownie PV osiągnęły 9 proc. mocy, z którą pracowała o tamtej porze cała francuska energetyka. (Czytaj więcej)

 • W Chile uruchomiono pionierski projekt, którego celem jest produkcja czystej energii dla przemysłu wydobywczego i redukcja zużycia wody. Pływająca farma fotowoltaiczna została umieszczona na sztucznej lagunie i ma moc 86 kW. (Czytaj więcej)

 • Doradca rynku energii Ecofys przygotował raport o postępach dojścia do celu OZE państw unijnych ("Pomoc techniczna w realizacji czwartego raportu na temat postępów w energii odnawialnej w UE"). Większość państw członkowskich UE jest na drodze do osiągnięcia celu. Jest jednak kilka państw, w tym Polska, którym grozi niespełnienie celu dotyczącego OZE w 2020 roku. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Według Resortu Środowiska do 12 kwietnia 2019 roku złożono ponad 43 tys. wniosków w ramach antysmogowego programu Czyste powietrze. Wnioskowana kwota o dofinansowanie to ponad 960 mln zł. (Czytaj więcej)

 • Według badania przeprowadzonego przez Ipsos, 82 proc. polskich wyborców uznaje kwestię ograniczenia zanieczyszczenia powietrza za ważną, a 71 proc. uznaje za ważną walkę ze zmianami klimatu. (Czytaj więcej)

 • Japonia chce dokonać pełnej redukcji emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, osiągając cel za pomocą m.in. technologii umożliwiających pochłanianie CO2. (Czytaj więcej)

 • Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), we współpracy z globalną pracownią badania opinii publicznej YouGov, opublikował piątą partię wyników ankiety EBI badającej nastroje obywateli UE, USA i Chin w kwestii zmiany klimatu. Według Polaków, firmy niewystarczająco walczą ze zmianami klimatu. (Czytaj więcej)

 • Puro, startup Fortum, który pracuje nad nowymi metodologiami weryfikacji usuwania dwutlenku węgla z powietrza planuje certyfikowanie, a następnie sprzedawanie certyfikatów usuwania tego gazu z atmosfery. W maju i czerwcu odbędą się pierwsze otwarte dla wszystkich chętnych przedsiębiorstw aukcje certyfikatów wychwytywania CO2. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Według oceny wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, w związku ze wzmożonym importem węgla na krajowym rynku występuje nadwyżka ok. 6 mln ton węgla. (Czytaj więcej)

 • W 2018 roku polskie górnictwo węgla kamiennego wypracowało 1,25 mld złotych zysku, wobec niespełna 2,9 mld zł rok wcześniej. (Czytaj więcej)

 • W 2018 roku zaimportowano do Polski prawie 20 mln ton węgla, a koszty jego sprowadzenia wyniosły ok. 7 mld zł. Skąd się wziął taki duży import? (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Eksport ropy z Arabii Saudyjskiej spadł w lutym poniżej 7 mln baryłek dziennie. (Czytaj więcej)

 • Trwa rozbudowa Terminala Naftowego PERN w Gdańsku. (Czytaj więcej)

 • Minął jeden z najgorszych w ostatnim czasie tygodni dla rynku ropy naftowej. (Czytaj więcej)

 • Rosja chce zakazać eksportu ropy i produktów naftowych na Ukrainę. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Dania otrzymała wniosek o rozpatrzenie kolejnego, trzeciego wariantu trasy Nord Stream 2. Również Polska będzie brała udział w konsultacjach. (Czytaj więcej)

 • Wkrótce podpisanie umowy na dofinansowanie projektu rozbudowy gazoportu w Świnoujściu. (Czytaj więcej)

 • Podpisano umowę na unijne dofinansowanie budowy gazociągu Baltic Pipe. Wsparcie unijne wyniesie blisko 215 mln euro. (Czytaj więcej)

 • Według wstępnych szacunków PGNiG, w pierwszym kwartale 2019 roku, spadł import rosyjskiego gazu do Polski o około 40 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2018. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • PGE podjęła decyzję, że odstępuje od procesu nabycia udziałów PGE EJ 1, które są w posiadaniu pozostałych wspólników. Wcześniej wydawało się, że PGE obejmie 100 proc. udziałów w spółce PGE EJ 1. (Czytaj więcej)

 • Kończą się testy rozruchowe bloku jądrowego Mochovce-3 na Słowacji. Blok ten jest ukończony w 98,8 proc., a pozostała część pracy będzie polegać jedynie na przeprowadzeniu testów operacyjnych i systemów bezpieczeństwa, wymaganych do udzielenia zezwolenia na rozpoczęcie jego eksploatacji. (Czytaj więcej)

 • Koszty budowanej w Ostrowcu na Białorusi elektrowni jądrowej mogą wynieść ok. 7 mld dolarów, czyli o 3 mld dolarów mniej niż wcześniej zakładano. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Bartłomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl o walce ze smogiem, w tym o nowej aplikacji, która ma pomóc w tej walce. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Czy można połączyć pożyczkę z „Czystego powietrza” i ulgę termomodernizacyjną? (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowuje projekt ZONE, który będzie gromadził w spójny sposób jednolite informacje o domowych piecach i kotłach nie spełniających norm środowiskowych. Informacje będą zbierane przez kominiarzy wyposażonych w mobilne aplikacje. Obecnie trwa jego pilotaż systemu ZONE w dziewięciu gminach. Intencją MPiT jest, aby system ZONE zaczął funkcjonować do końca 2020 r. (Czytaj więcej)

 • Jak wynika z danych PSE, w marcu 2019 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce była mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 7,4 proc., a jej zużycie mniejsze o 4,36 proc. (Czytaj więcej)

 • Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) w Polsce jeździ około 5 tys. osobowych pojazdów elektrycznych zarejestrowanych w kraju. Mają one do dyspozycji ponad 640 stacji ładowania. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przeznaczy środki na finansowanie innowacyjnych projektów z obszaru cyklu życia baterii, czyli np. produkcji, recyklingu lub ponownego wykorzystania ogniw i baterii. Dotacje będą udzielane w ramach mechanizmu IPCEI (Important projects of common European interest). (Czytaj więcej)

 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawia raport: Założenia do Strategii Rozwoju Energetyki w Polsce. Można w nim znaleźć m.in. informację o poprawie otoczenia biznesowego Polski, dzięki budowaniu konsensusu politycznego wokół długoterminowego programu transformacji energetyki. W raporcie tym wskazana jest m.in. doktryna energetyczna oparta na czterech filarach. (Czytaj więcej)

 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie oraz Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych przeprowadziły wśród swoich firm członkowskich ankietę dotyczącą ich sytuacji ekonomicznej, która objęła ponad połowę krajowych firm. Jak podają autorzy ankiety, sytuacja ciepłownictwa systemowego jest bardzo poważna. Rentowność wytwarzania ciepła systemowego drastycznie spada. Powodem słabnącej kondycji firm z branży ciepłowniczej są rosnące koszty produkcji oraz przestarzały mechanizm ustalania taryf, który nie nadąża za zmianami na rynku. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Minister Krzysztof Tchórzewski będzie przewodniczył posiedzeniu ministrów ds. energii państw członkowskich Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), które odbędzie się w Paryżu 5 i 6 grudnia 2019 roku. Spotkanie, które odbywa się co dwa lata, jest okazją do nakreślenia priorytetów strategicznych dla organizacji oraz udziału w debacie dotyczącej przyszłości energetycznej na poziomie globalnym. W ramach IEA Ministerial 2019 odbędzie się również sesja Energy Business Council, w której udział wezmą prezesi i członkowie zarządów najważniejszych przedsiębiorstw energetycznych świata. (Czytaj więcej)

 • Z każdym kolejnym raportem analityków Bloomberga pojawia się informacja kiedy przewiduje się, że cena aut spalinowych w Europie zrówna się z ceną aut elektrycznych. W każdej kolejnej edycji czas ten skraca się i obecnie podaje się, że nastąpi już w 2022 roku (w 2017 podawano rok 2026). (Czytaj więcej)

 • W Berlinie uruchomiono pionierski magazyn energii wykorzystujący sól z nanopowłoką. Instalacja ma pojemność 10 MWh i 0.5 MW mocy. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.