Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 15 - 21 czerwca 2020. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: NFOŚiGW dofinansuje zakup pojazdów elektrycznych, Polska ma już 2 GW w fotowoltaice, Wielka Brytania ponad dwa miesiące nie wykorzystywała węgla do produkcji energii elektrycznej, budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce może ruszyć w 2026 r., 2019 był dziewiątym z rzędu rokiem ze znaczącym wzrostem sprzedaży pomp ciepła w Polsce, powstaje największy na świecie magazyn gromadzący energię w skroplonym powietrzu oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ruszają z trzema nowymi programami dotyczącymi elektromobilności, skierowanymi do różnych beneficjentów, na łączną kwotę blisko 150 mln zł. Nabór wniosków do programów „Zielony samochód”, „eVAN” i „Koliber” rozpocznie się 26 czerwca br. (Czytaj więcej

 • Dopłatę do samochodu elektrycznego w programie „Zielony samochód” będą mogły dostać osoby fizyczne, a wśród warunków są też minimalny przebieg roczny auta czy konieczność oznakowania go naklejką z logo NFOŚiGW. Jak złożyć wniosek, ile możemy dostać i co jeszcze powinniśmy wiedzieć? Oto dokładny przewodnik po ruszających właśnie dopłatach do aut elektrycznych. (Czytaj więcej

 • Do Sejmu trafił projekt ustawy, przewidujący likwidację Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i przejęcie funkcji przez NFOŚiGW. Zamiast FNT działać miałoby tzw. wieloletnie zobowiązanie FNT w ramach NFOŚiGW. (Czytaj więcej

 • Jest wsparcie zakupu elektrycznych autobusów dla szkół wiejskich. 60 mln zł przeznaczy na ten cel NFOŚiGW. Gminy mogą kupić elektryczne autobusy szkolne i infrastrukturę do ich ładowania. Nabór wniosków trwa. (Czytaj więcej

 

2. Prawo w energetyce:

 • Minister klimatu nie ugnie się pod żądaniami sprzedawców czarnego paliwa – od lipca nie będzie można już kupić miałów do ogrzewania domów. Choć przepisy wprowadzające normy jakości dla węgla spalanego w domowych piecach i małych kotłowniach uchwalono jeszcze w 2018 r., to dopiero od 1 lipca tego roku będzie obowiązywać zakaz sprzedaży miałów dla tej grupy odbiorców. Przez ten czas dopuszczono możliwość spalania miałów w domowych paleniskach, robiąc ukłon w stronę polskich kopalń. W przededniu wejścia w życie zmian sprzedawcy węgla zaapelowali o wydłużenie możliwości wykorzystywania tego paliwa o kolejne dwa lata. Nic jednak nie wskórali. (Czytaj więcej

 • Ministerstwo Klimatu przygotowuje mechanizm ochrony wrażliwych odbiorców prądu na bazie projektu Ministerstwa Aktywów Państwowych o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. (Czytaj więcej

 • Aby przyspieszyć rozwój inwestycji przyjaznych dla środowiska, UE wprowadza przepisy definiujące działalność ekologiczną i zrównoważoną. Uczestnicy rynków finansowych sprzedający produkty finansowe i duże firmy zatrudniające ponad 500 pracowników będą musiały ujawnić, w jaki sposób i w jakim stopniu ich działania przyczyniają się do realizacji celów środowiskowych. Po przyjęciu przepisów, Komisja Europejska opracuje kryteria techniczne dla każdego celu. Powinny one być gotowe do końca 2020 r. dla celów dotyczących łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji do niej. Dla pozostałych celów mają być gotowe do końca 2021 roku. Przepisy dla każdego celu środowiskowego zaczną obowiązywać w rok po ustanowieniu kryteriów technicznych. (Czytaj więcej

 • Prosumenci dostaną dotacje na domowe magazyny energii? Z rządu płyną pierwsze sygnały o możliwości uruchomienia dotacji na urządzenia pozwalające gromadzić nadwyżki energii produkowanej choćby przez domową instalację fotowoltaiczną. (Czytaj więcej

 • Ministerstwo Klimatu nie przedłuży starych norm dla miałów węglowych. Sprzedawcy węgla postulują przedłużenie okresu obowiązywania norm jakościowych dla miałów węglowych o co najmniej dwa lata. Rozwiązaniu temu przeciwny jest Polski Alarm Smogowy oraz Ministerstwo Klimatu. (Czytaj więcej

 • W dniach 8-10 czerwca br. odbyła się pierwsza w 2020 roku aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW). Aukcję wygrała oferta przedsiębiorstwa Miejska Energetyka Cieplna Piła. Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w ofercie tego podmiotu, nie przekracza 60 zł za MWh. Prezes URE planuje przeprowadzenie kolejnej aukcji na premię kogeneracyjną pod koniec bieżącego roku. (Czytaj więcej

 • Niemcy przyjęły właśnie strategię rozwoju technologii wodorowych. Stawiają przede wszystkim na zielony wodór - produkowany z energii odnawialnej. Strategia zakłada stworzenie 10 GW krajowych mocy z elektrolizy wodoru zielonego wyprodukowanego w Niemczech najpóźniej do 2040 r., połowa z nich (5 GW) do 2030 r. (obecny udział w rynku światowym wynosi około 20 procent), w tym wymagane dodatkowe moce wytwórcze OZE.(Czytaj więcej). 1 lipca br. Niemcy przejmują prezydencję w Radzie UE i mają ambicję nadawać ton nie tylko w tym temacie.  (Czytaj więcej

 • Zapowiadana od ubiegłego roku ustawa offshore znajduje się obecnie w fazie konsultacji i opiniowania. Ministerstwo Klimatu chce, aby została przyjęta do końca tego roku. Czy się uda? (Czytaj więcej

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Z miesięcznego raportu Polskich Sieci Elektroenergetycznych za maj wynika, że w tym okresie wyraźnie wzrosła w Polsce produkcja energii odnawialnej w wyszczególnionej w raportach PSE grupie źródeł OZE niezaliczanych do energetyki wiatrowej oraz zawodowej energetyki wodnej. Operator krajowego systemu elektroenergetycznego odnotowuje ponadto kilkunastoprocentowy spadek generacji z elektrowni węglowych (Czytaj więcej

 • Na zainstalowanie pierwszego gigawata w fotowoltaice – od momentu uruchomienia pierwszego megawata – potrzebowaliśmy w Polsce około 8 lat. Drugi gigawat zainstalowaliśmy zaledwie w 8 miesięcy. Pod względem aktualnego tempa inwestycji w fotowoltaice bijemy na głowę takie europejskie kraje jak Francja czy Włochy. Pod względem całkowitej zainstalowanej mocy daleko nam jest jednak jeszcze do europejskich liderów. (Czytaj więcej

 • Jak informuje Bloomberg New Energy Finance, w pierwszych miesiącach 2020 roku ceny paneli fotowoltaicznych i ich komponentów miały znowu wyraźnie spaść. Według serwisu PV InfoLink, średnie, hurtowe ceny polikrystalicznych modułów fotowoltaicznych na rynku europejskim wynoszą obecnie 0,177 USD/W, natomiast ceny modułów monokrystalicznych PERC mają kształtować się na poziomie około 0,199 USD/W. Według tego serwisu, w styczniu 2019 r. ceny te wyglądały następująco: dla modułów typu polikrystalicznego 0,222 USD/W, a modułów monokrystalicznych PERC – 0,268 USD/W. (Czytaj więcej

 • Podczas briefingu prasowego z okazji premiery raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej pt. “Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”, wiceminister Ireneusz Zyska poinformował, że trwają prace nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa będzie przyjęta prawdopodobnie we wrześniu br.  Na spotkaniu rozmawiano m.in. o przedłużeniu aukcji OZE oraz o dalszych perspektywach dla programu Mój Prąd. (Czytaj więcej

 • Jakie są możliwości dofinansowania fotowoltaiki dla osób prywatnych w Polsce? W ostatnich latach instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów prywatnych, którzy chcą się uniezależnić od rosnących cen energii elektrycznej. Jeżeli również Ty zastanawiasz się nad zainstalowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej na swoim dachu, powinieneś wiedzieć, że masz co najmniej kilka możliwości jej sfinansowania. (Czytaj więcej

 • Największy na świecie producent paneli PV zwiększa sprzedaż i marżę. Chiński producent paneli fotowoltaicznych Jinko Solar podał wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 r., w którym mimo pandemii zanotował wyższe przychody niż we wcześniejszych kwartałach, odnotowując przy okazji wyraźny wzrost marży. (Czytaj więcej

 

4. Klimat:

 • Ministerstwo Klimatu nie spoczywa w walce ze smogiem. Plan stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków poszerzono o obowiązkowy rejestr źródła spalania. Jeśli projekt przejdzie, każdy będzie musiał zgłosić do rejestru swój piec. (Czytaj więcej

 • Trwa nabór do Młodzieżowej Rady Ekologicznej przy Ministrze Środowiska. Dzieci i młodzież będą uczestniczyć w proekologicznych decyzjach administracji rządowej. (Czytaj więcej

 • Zespół naukowców z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii wykazał, że – pomimo wysiłków podejmowanych w wielu krajach na rzecz poprawy jakości powietrza – większość ludzkości nie odczuła zmiany na lepsze. Ponad połowa populacji ludzkiej (55,3 proc.) żyje na terenach, gdzie w latach 2010-2016 pogorszyła się jakość powietrza, jeśli chodzi o zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM2.5. (Czytaj więcej

 • Przy okazji piątej rocznicy wydania encykliki “Laudato Si” – określanej przez niektórych “ekologiczną” – Watykan opublikował dokument pt. “Na drodze troski o wspólny dom”, w którym rozwijana jest myśl papieża Franciszka na tematy społeczne i ekologiczne. Autorzy szeroko odnoszą się do kwestii zmian klimatu i kryzysu środowiskowego, zachęcając katolików m.in. do rezygnacji z paliw kopalnych. (Czytaj więcej

 • Najnowsze badania pokazują, że wraz z deszczem i wiatrem do parków narodowych w zachodniej części Stanów Zjednoczonych trafia ponad 1000 ton mikroplastiku rocznie. To ilość równoważna 123 milionów butelek plastikowych – wyliczają naukowcy z Utah State University. (Czytaj więcej

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • W środę 10. czerwca minęło 61 dni odkąd w Wielkiej Brytanii ostatni raz wykorzystano węgiel do wytwarzania energii elektrycznej. To najdłuższy okres od lat ‘80 XIX wieku. Okres wolny od węgla bije poprzedni rekord, który wyniósł 18 dni, 6 godzin i 10 minut i padł w czerwcu 2019 r. Według aktualizacji Drax Electric Insights z godziny 7:00, 16 czerwca w Wielkiej Brytanii minęło 67 dni i 6 godzin bez wykorzystania węgla do produkcji energii elektrycznej. (Czytaj więcej

 • Rząd polski przyznał, że w obliczu polityki klimatycznej UE aktywa węglowe stają się ciężarem dla spółek energetycznych, których podstawowym zadaniem jest dostawa energii elektrycznej. Wydaje się, że Polska Grupa Energetyczna i PKN Orlen przekonały swojego właściciela do wydzielenia tych aktywów do nowej spółki. (Czytaj więcej

 

6. Ropa naftowa:

 • 18 czerwca doszło do spotkania online Połączonej Ministerialnej Komisji Monitorującej OPEC+ poświęconego ocenie efektów porozumienia naftowego. Zakłada ono w obecnym kształcie redukcję wydobycia ropy w krajach, które włączyły się w tę inicjatywę o w sumie 9,7 mln baryłek dziennie od maja do lipca 2020 roku, a potem stopniową obniżkę cięć z podziałem na kwoty. Komisja poinformowała, że porozumienie zostało zrealizowane w maju w 87 procentach. Zadeklarowała, że kraje, które dotąd nie wywiązały się w pełni z kwot cięć im przyznanych, mają to zrobić między lipcem a wrześniem 2020 roku. (Czytaj więcej

 • Jak wynika z raportu Międzynarodowej Agencji Energii popyt na ropę stopniowo wraca do normy po największym tąpnięciu w historii, ale osiągnięcie poziomów obserwowanych przed pandemią będzie bardzo trudne. Pierwsza prognoza MAE na rok 2021 wskazuje, że popyt wzrośnie o 5,7 mln b/d, osiągając pułap 97,4 b/d. Oznacza to, że będzie o 2,4 mln b/d niższy od wartości notowanych w roku 2019. (Czytaj więcej

 

7. Gaz:

 • Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że prawdopodobnie w ciągu półtora miesiąca dojdzie do podpisania umowy inwestycyjnej z wykonawcą w sprawie budowy bloku energetycznego w Ostrołęce. Szef spółki przyznał, że przełom 2024/2025 roku to perspektywa zakończenia tej inwestycji i uruchomienia elektrowni opalanej gazem. (Czytaj więcej

 • Ceny gazu do zmiany. Prezes URE zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD). Nowa taryfa będzie obowiązywała od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. W nowej taryfie ceny gazu uległy obniżeniu o 10,6 proc., natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie. Zmiana dotyczy wyłącznie odbiorców w gospodarstwach domowych.  (Czytaj więcej

 • Polska jest w czołówce państw UE, jeśli chodzi o utrudnianie życia uczestnikom rynku gazu. Mamy podwójne koncesje, obowiązek magazynowy, obowiązek dywersyfikacji, obligo giełdowe. Inne kraje dają sobie radę bez tego. Takie wnioski płyną ze studium, sporządzonego na zamówienie DG Energy (Generalnego Dyrektoriatu ds. Energii Komisji Europejskiej). (Czytaj więcej

 • Azerbejdżan jest gotowy do rozpoczęcia dostaw gazu do Europy przez Południowy Korytarz Gazowy. To może wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Europy i pozwolić uzyskać dywersyfikację źródeł dostaw gazu. (Czytaj więcej

 

8. Energia jądrowa:

 • Minister klimatu Michał Kurtyka ocenia, że budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce powinna ruszyć w 2026 r., pierwszy reaktor - w 2033 r., a w 2040 r. powinno działać sześć bloków jądrowych. (Czytaj więcej

 • Minister Piotr Naimski poinformował, że w roku 2033 oddany zostanie do użytku pierwszy blok elektrowni atomowej w Polsce, a obecnie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi partnerami do tej inwestycji. Dodał on, że Polska szuka partnera do budowy elektrowni jądrowej, który będzie z nami przez 20 lat realizacji tej budowy, bo to nie będzie tylko jeden blok. (Czytaj więcej

 • W lipcu ma zacząć pracę pierwszy reaktor kontrowersyjnej elektrowni atomowej na Białorusi. Kraj nie potrzebuje tego prądu. Białoruś chce go eksportować na Litwę i do Polski. Niechęć obu państw ma skruszyć zaproponowana cena. (Czytaj więcej

 • Budowa elektrowni jądrowych w Polsce oznacza powstanie dziesiątek tysięcy miejsc pracy oraz źródła dochodu dla krajowych firm - twierdzi FORATOM w komentarzu dla Energetyka24. (Czytaj więcej

 

9. Wywiady:

 • Dawid Cycoń, prezes firmy ML System o tym, że panele fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami mogą zwrócić się po kilku latach. (Czytaj więcej

 • Lidia Wojtal, ekspertka ds. polityki klimatyczno-energetycznej, ocenia, że jeśli teraz nie wykorzystamy odpowiednio zwiększonej puli środków i nie podejmiemy decyzji o ścieżce dekarbonizacji, która jest nieunikniona, to później tych pieniędzy i ulg już nie będzie. (Czytaj więcej

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Według raportu PORT PC rok 2019 był dziewiątym z rzędu rokiem ze znaczącym wzrostem sprzedaży pomp ciepła w Polsce. W porównaniu z 2018 r. rynek pomp ciepła do centralnego ogrzewania wzrósł w 2019 r. o około 64 proc., a cały rynek pomp ciepła ‒ o około 37 proc. Przekłada się to na 42,8 tys. sprzedanych pomp ciepła (razem z systemami VRF) w samym tylko 2019 r. (Czytaj więcej

 • Do sierpnia przedsiębiorcy mogą składać wnioski o nawet 45% dofinansowania do budowy lub wymiany własnego źródła energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji. To może być jeden ze sposobów na ograniczenie wzrostów cen energii z powodu opłaty mocowej wchodzącej w październiku. (Czytaj więcej

 • Czy z powodu upałów będą przerwy w dostawach energii elektrycznej? (Czytaj więcej

 • Jesienią przedsiębiorstwa czeka kolejny wzrost kosztów w postaci wyższych rachunków za energię. To skłania je do szukania oszczędności. Tym bardziej że ich finanse mocno poturbował kryzys związany z koronawirusem. Możliwości rozpoczęcia wytwarzania własnej energii daje inwestycja w panele fotowoltaiczne. Fotowoltaika jest najszybciej rozwijającym się w Polsce sektorem OZE, a korzyści podatkowe i wizerunkowe powodują, że decyduje się na nią coraz większe grono firm. (Czytaj więcej

 • Elektryfikacja ciepłownictwa i transportu w oparciu o krajowe źródła odnawialne uniezależni Polskę od dostaw surowców energetycznych z innych krajów. Polska może być w pełni niezależna energetycznie i znacząco obniżyć emisje CO2 - wynika z raportu Forum Energii "Polska neutralna klimatycznie 2050. Elektryfikacja i integracja sektorów". (Czytaj więcej

 • W okresie styczeń-maj 2020 w ramach wymiany handlowej Polska wyeksportowała 806,4 GWh energii elektrycznej, a import w okresie styczeń-maj 2020 wyniósł 5771,2 GWh, co oznacza przewagę importu nad eksportem w ilości 4964,8 GWh - wynika z informacji uzyskanych od Polskich Sieci Elektroenergetycznych. (Czytaj więcej

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Koncern BP opublikował 69 edycję najbardziej prestiżowego i najstarszego raportu energetycznego – BP Statistical Review of World Energy 2020. BP przygotowuje raport od 1965 r. Sam rynek energii koncern analizuje jeszcze dłużej – od 1952 r. Dzięki inwestycjom w wiatr i energię słoneczną, energia odnawialna zanotowała rekordowy skok o 40 proc. Jednocześnie zużycie węgla spadło po raz czwarty w ciągu sześciu lat. W globalnym koszyku energetycznym udział węgla jest najniższy od 16 lat. (Czytaj więcej

 • Niemieccy prosumenci eksploatują coraz większą liczbę domowych magazynów energii zasilanych energią z fotowoltaiki. Według danych niemieckiego stowarzyszenia branży solarnej Bundesverband Solarwirtschaft, w latach 2018-19 liczba magazynów energii w Niemczech rosła co roku o 50 procent. Obecnie niemieccy prosumenci, eksploatujący jednocześnie domowe instalacje fotowoltaiczne, posiadają już ponad 200 tys. urządzeń do gromadzenia energii elektrycznej. (Czytaj więcej

 • W Wielkiej Brytanii w Manchesterze powstaje największy na świecie magazyn gromadzący energię w skroplonym powietrzu w technologii tzw. Liquid Air Energy Storage (LAES). Pojemność tego magazynu wyniesie 250 MWh, czyli będzie niemal dwa razy większa od pojemności obecnie największej na świecie baterii litowo-jonowej, którą w Australii wybudowała Tesla i francuski deweloper Neoen. Instalacja będzie mogła zgromadzić energię potrzebną do zasilenia około 200 tys. gospodarstw domowych w czasie 5 godzin. Magazyn ma być zdolny do przechowywania energii przez wiele tygodni – w przeciwieństwie choćby do bateryjnych magazynów, które mogą przechowywać energię w znacznie krótszych okresach. (Czytaj więcej

 • Mobilizacja zrównoważonych inwestycji energetycznych na szczeblu lokalnym: Europejski Instrument Miejski. Pierwszy nabór wniosków trwa od 25 maja do 2 października 2020 r. Początkowy okres trwania naboru (2 miesiące) został wydłużony ze względu na nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią COVID-19. Europejski Instrument Miejski ma wspierać samorządy lokalne w opracowywaniu koncepcji inwestycyjnych przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii. Nadrzędnym celem EUCF jest mobilizacja inwestycji w obszarze zrównoważonej energii w europejskich miastach i gminach. (Czytaj więcej

 • W ciągu ostatnich dwóch lat rynek motoryzacyjny przeszedł ogromną przemianę. Odejście od benzyny i oleju napędowego na rzecz zelektryfikowanych pojazdów będzie nadal postępować w błyskawicznym tempie, a zmiana będzie widoczna już w perspektywie najbliższych pięciu lat, wynika z Białej Księgi Elektromobilności opublikowanej przez Grupę Arval. Aż 95% samochodów zarejestrowanych w Europie w 2018 r. wyposażonych było wyłącznie w silniki spalinowe. W ciągu najbliższych pięciu lat sytuacja ulegnie radykalnej zmianie – do 2025 r. pojazdy zelektryfikowane będą stanowić prawie połowę rynku, a do 2030 r. ich udział wzrośnie do ponad 70%. (Czytaj więcej

 • Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego wydała pierwszą w historii ogólnoświatową certyfikację dla samolotu elektrycznego. Nadano ją modelowi Pipistrel Velis Electro. Samolot ten zasilany jest dwoma bateriami, które starczają na ok. 80 minut lotu. Ich czas ładowania to od 40 do 70 minut. Specyfikacja ta czyni z Pipistreal VE dobry samolot treningowy. (Czytaj więcej

 • Wodór to brakujące ogniwo transformacji energetycznej. To paliwo może usunąć emisje gazów cieplarnianych z sektorów, gdzie jest to najtrudniejsze: z transportu, z przemysłu ciężkiego i z energetyki, szczególnie przy magazynowaniu energii. Dlatego każdy, kto na poważnie bierze cel neutralności klimatycznej, powinien inwestować w wodór. Niejako wykorzystując pandemię koronawirusa do przyspieszenia transformacji, Unia Europejska zapowiedziała znaczące wsparcie dla tego typu projektów. (Czytaj więcej

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.