Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 16-22 kwietnia 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: o nieodrzuceniu w pierwszym czytaniu w Sejmie nowelizacji ustawy OZE, o uchwaleniu ustawy odległościowej oraz ustawy o efektywności energetycznej, analizy dotyczące szans Polski na osiągnięcie celu 15% OZE do 2020 roku, o planach Polskiej Grupy Górniczej (PGG) na połączenie ze sobą wybranych kopalń, o nowych planach Komisji Europejskiej dotyczących strategii dla energetyki jądrowej na terenie UE oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • W NFOŚiGW trwają prace nad programami wsparcia dla polskiej geotermii. (Czytaj więcej)
 • Małopolskie gminy, w ramach programu PONE, będą dalej otrzymywały dotację na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych dla wymiany systemu ogrzewania.  (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja nie została odrzucona i projekt trafił dalej do komisji energii i skarbu państwa. (Czytaj więcej)
 • Uwagi Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu zmian w ustawie o OZE. (Czytaj więcej)
 • Uchwalono ustawę o inwestycjach dotyczących elektrowni wiatrowych.  Odległość wiatraka od domów musi być nie mniejsza niż 10-krotność jego wysokości. (Czytaj więcej)
 • Sejm przyjął ustawę o efektywności energetycznej. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Podana w zeszłym tygodniu informacja o pokryciu całkowitego zapotrzebowania na energię w Niemczech po raz pierwszy całkowicie przez OZE okazała się nieprecyzyjna. Rzeczywista wartość wyniosła 94,9 %. (Czytaj więcej)
 • W tym tygodniu udało się za to jeszcze lepszy wynik osiągnąć  Portugali, która przez ponad 4 dni korzystała jedynie z energii odnawialnej. (Czytaj więcej)
 • Raport Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV: „Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach 2010-2020”. (Czytaj więcej)
 • Pojawiają się analizy, z których wynika, że Polska może nie osiągnąć celu, jakim jest 15 % udział energii z odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii brutto w 2020 r. (Czytaj więcej)
 • W Australii w University of New South Wales ustanowiono nowy rekord sprawności krzemowego PV. Nowy rekord, potwierdzony przez amerykański federalny instytut National Renewable Energy Laboratory (NREL) wynosi od teraz 34,5 proc. (Czytaj więcej)
 • Według raportu Amerykańskiego Departamentu Energii, udział fotowoltaiki w krajowym miksie energetycznym mógłby przekroczyć nawet 25%. Obecnie jest to około 1%. (Czytaj więcej)
 • W Lublinie miała powstać trzy bioelektrownie na słomę i zrębki drzewne. Część okolicznych mieszkańców jest jednak przeciwna tym planom i nie wiadomo jak dalej potoczą się losy inwestycji. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Ponad 300 tyś. ekspertów z całego świata ds. zdrowia wzywa do odchodzenia od spalania węgla. Apel ma na celu zapobiegnięcie chorobom i przedwczesnym zgonom, które są spowodowane zanieczyszczeniami powietrza na całym świecie. (Czytaj więcej)
 • W Katowicach pojawił się obywatelski projekt uchwały ws. poprawy jakości powietrza w mieście. (Czytaj więcej)
 • Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2016, jednym z głównych tematów debaty: "Energia i klimat - horyzont 2030. Scenariusze dla świata i Europy" było znaczenie porozumienia klimatycznego, które uzgodniono pod koniec 2015 roku w Paryżu. (Czytaj więcej)
 • W ostatnim czasie pojawił się raport Organizacji Zdrowia wskazujący najbardziej zanieczyszczone miast w UE. Jak się okazuje, władze polskich miast deklarują, że chciałyby poprawić jakość powietrza, potrzebują jednak pomocy państwa. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Od początku lipca Polska Grupa Górnicza (PGG) ma połączyć ze sobą wybrane kopalnie. W celu zwiększenia ich efektywności. Z 11 kopalni ma powstać 5 „kopalń zespolonych”. (Czytaj więcej)
 • Według raportu Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych WISE pt. „Zapaść – czy fuzja z energetyką uratuje polskie górnictwo” fuzja z górnictwem jest ryzykowna i kosztowna. W razie niepowodzenia restrukturyzacji Polskiej Grupy Górniczej polskie gospodarstwa domowe będą obarczone wysokimi wydatkami. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Ceny ropy osiągnęły najwyższy poziom w tym roku. To już kolejny tydzień wzrostów cen na rynku paliw. (Czytaj więcej) http://nafta.wnp.pl/ceny-ropy-najwyzsze-w-tym-roku,274050_1_0_0.html
 • Według oceny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) konsumpcja paliw w Polsce będzie rosnąć. (Czytaj więcej) http://nafta.wnp.pl/konsumpcja-paliw-w-polsce-powinna-nadal-rosnac,273670_1_0_0.html

7. Gaz:

 • Ambasadorowie państw Unii Europejskiej zgodzili się, aby Komisja Europejska miała wgląd w międzyrządowe umowy energetyczne, zanim zostaną one jeszcze zawarte. Ograniczono jednak możliwość ingerencji w porozumienia dotyczące gazu. (Czytaj więcej)
 • Wciąż wzrasta ilość gazu jaką Europa importuje z Rosji. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Komisja Europejska pracuje nad najnowszą strategią dla energetyki jądrowej na terenie Unii Europejskiej. (Czytaj więcej)
 • Jak poinformował Rząd Wielkiej Brytanii,  projekt elektrowni jądrowej Hinkley Point zostanie zrealizowany. (Czytaj więcej)
 • Rosja zamierza pożyczyć Egiptowi 25 mld dol., w celu budowy pierwszej elektrowni jądrowej na terenie tego państwa. Zostania ona wybudowana przez Rosjan. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Tobiasz Adamczewski, ekspert WWF Polska, komentuje projekt nowelizacji ustawy OZE. (Czytaj więcej)
 • Prof. Konrad Świrski, ekspert ds. energetyki, przewiduje jakie mogą być konsekwencje uchwalenia „ustawy wiatrakowej”. (Czytaj więcej)
 • Szef Rady Europejskiej, Donald Tusk, wypowiedział się nt. globalnych zmian klimatu. Zapowiedział on podjęcie działań w zakresie walki z tymi zmianami. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • W Krakowie zostanie uruchomiona wypożyczalnia samochodów elektrycznych. (Czytaj więcej)
 • Raport PwC pt. „7 pokus polskiej energetyki 2016”, w którym przedstawiono najważniejsze wyzwania jakie stoją przed polskimi przedsiębiorstwami. (Czytaj więcej)
 • Według dokumentu, który przedstawiły Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE:  "Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016-2035" już w 2020 roku w Polsce mogą wystąpić niedobory mocy. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Pojawiają się firmy, które są w stanie konkurować z amerykańską Teslą w kwestii domowych magazynów energii. To wskazuje jak bardzo perspektywicznym jest ten rynek i można się spodziewać, że firm takich będzie coraz więcej, a w raz z nimi coraz niższe ceny urządzeń.  (wcześniej SonnenBatterie).  (Czytaj więcej)
 • Oszczędzanie energii może być bardziej opłacalne od jej produkcji. (Czytaj więcej) (Czytaj więcej)
 • W Szwecji opracowano nowe narzędzie, które mierzy efektywność energetyczną mobilnych aplikacji. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.