Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 16 - 22 września 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: polscy audytorzy wyszkolą 400 audytorów energetycznych na Ukrainie, mija rok funkcjonowania programu „Czyste Powietrze”, w Indiach powstanie największa na świecie elektrownia PV, elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka-Żar kończy 40 lat, Chiny zamierzają dołożyć 226,2 GW mocy węglowych, a więc więcej, niż wynosi moc wszystkich elektrowni węglowych pracujących w całej Unii Europejskiej oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW przekazał ponad 1,9 mln zł dotacji na wyszkolenie 400 audytorów energetycznych na Ukrainie. Przedsięwzięcie prowadzone przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE), w ramach którego zostanie przeszkolonych 400 ukraińskich audytorów energetycznych, potrwa do końca 2020 roku. Jego realizacja ma się istotnie przyczynić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery w polskim wschodnim pasie przygranicznym oraz na terytorium Ukrainy. KAPE wspólnie z Fundacją Poszanowania Energii (FPE) zrealizuje na Ukrainie projekt szkoleniowy pn. E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project. Jest on adresowany głównie do ukraińskich audytorów energetycznych i ma na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. (Czytaj więcej)

 • Mija rok funkcjonowania programu „Czyste Powietrze”. (Czytaj więcej)

 • Po 19 dniach od uruchomienia programu dopłat do domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych “Mój Prąd” Ministerstwo Energii zaakceptowało 344 wnioski o dofinansowanie w łącznej wysokości 1,7 mln zł, a na konta beneficjentów trafił już pierwszy milion złotych. Do 18 września NFOŚiGW przekazał do ME 469 wniosków, w których aplikowano o dofinansowanie w łącznej wysokości 2,302 mln zł na inwestycje w mikroinstalacje PV o całkowitej mocy 2,747 MW. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Rzecznik resortu środowiska Aleksander Brzózka poinformował, że Minister Środowiska Henryk Kowalczyk podpisał projekt rozporządzenia dot. nowych norm alarmowych dla smogu. Prawdopodobnie od początku października, alarm smogowy miałby być ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10, poziom informowania miałby wynieść 100 mikrogramów. Obecne rozporządzenie stanowi z kolei, że w Polsce alarm smogowy ogłaszany jest po przekroczeniu średniodobowej wartości 300 mikrogramów na m sześc. Poziom informowania to 200 mikrogramów. Krajowe normy są najwyższymi w Unii Europejskiej. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • W 2024 roku w Indiach powstanie największa na świecie elektrownia fotowoltaiczna, o mocy 5 GW. Jej moc ma kilkukrotnie przekraczać moc obecnie największej na świecie elektrowni słonecznej. (Czytaj więcej)

 • Według Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym 1 września wynosiła 940,9 MW. W 2019 roku Polska może znaleźć się na czwartym miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. Jeszcze na koniec 2014 roku łączna moc tych źródeł w Polsce  wynosiła 21 MW. (Czytaj więcej)

 • Kierowana przez Olgę Malinkiewicz firma Saule Technologies rozwija koncepcję wykorzystania perowskitowych paneli fotowoltaicznych w autonomicznych, słonecznych carportach. (Czytaj więcej)

 • W lipcu w Polsce odnawialne źródła energii wytworzyły o ponad 5 proc. energii więcej niż czerwcu oraz o niemal 1/5 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. (Czytaj więcej)

 • Zespół naukowców z instytutu Helmholtz Zentrum Berlin (HZB) poinformował o osiągnięciu rekordowej sprawności na poziomie 23,26 proc. na próbce ogniwa cienkowarstwowego CIGS, na którą nałożono dodatkowo warstwę perowskitową. (Czytaj więcej)

 • W laboratorium w Meksyku powstała prototypowa instalacja do produkcji biogazu z trawy morskiej. Próby z wykorzystaniem gronorostów rozpoczęły się w 2017 roku, kiedy na meksykańskim wybrzeżu pojawił się problem z dużą ilością trawy morskiej wymywanej na brzegi. (Czytaj więcej)

 • Urząd Regulacji Energetyki zaktualizował rejestr wytwórców energii w małej instalacji. Powinny w nim znajdować się wszystkie OZE o zainstalowanej mocy elektrycznej od 50 kW do 500 kW. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Ogrzewanie i wentylacja – jak spełnić wymagania domu energooszczędnego? Wymagania w zakresie oszczędności energii w budynkach zaostrzyły się w ostatnich latach i będą się dalej zaostrzać. Już samo wdrożenie WT 2021 spowoduje istotne zmiany, nie tylko w obudowie termicznej budynków, ale również w systemach c.o., chłodzenia, c.w.u. i wentylacji. Autorzy poradnika "Dom bez rachunków" pokazują, jakie rozwiązania tych systemów w typowym domu jednorodzinnym pozwalają w praktyce spełnić obecne i zaostrzone wymagania. (Czytaj więcej)

 • Polski Alarm Smogowy jest zaniepokojony niską skutecznością programu Czyste Powietrze i skierował do prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego list z apelem o jego pilną reformę. Jak podaje PAS, w pierwszym roku działania programu zrealizowano mniej niż 1 proc. założonego celu wymiany 3 milionów kopcących kotłów. (Czytaj więcej)

 • Premier Mateusz Morawiecki ogłosił program kompleksowej termomodernizacji tysiąca szkół. Cały projekt ma potrwać do 2025 roku, a na jego realizację rząd chce przeznaczyć 10 mld zł. Pierwszym krokiem programu mają być audyty powietrzno-energetyczne placówek oświatowych. Kolejnym krokiem ma być zaplanowane na listopad opracowanie jednolitego standardu termomodernizacyjnego placówek oświatowych, a także stworzenie rankingu efektywności energetycznej szkół oraz prezentacja pakietu instrumentów, z których będzie finansowana termomodernizacja. Pod koniec 2019 roku ma zostać ogłoszony konkurs dla najmniej zamożnych szkół. Rząd zakłada sfinansowanie audytu energetycznego i urządzeń pomiarowych dla szkół z najmniej zamożnych miejscowości, aby można było w nich możliwie najszybciej zrealizować potrzebne inwestycje. (Czytaj więcej)

 • Prawie 90 wielkich międzynarodowych koncernów zobowiązało się do redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach walki ze zmianami klimatu. (Czytaj więcej)

 • Polska znajduje się daleko od wymaganego w przyszłym roku w Unii Europejskiej udziału co najmniej 10 proc. odnawialnej energii w transporcie. W 2017 roku udział OZE w końcowym zużyciu paliw w polskim transporcie wyniósł 4,2 proc. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Według niemieckiej organizacji ochrony środowiska Urgewald, moc projektów węglowych w Chinach odpowiada za prawie 40 proc. mocy wszystkich planowanych na świecie elektrowni węglowych. Chiny zamierzają dołożyć 226,2 GW, a więc więcej, niż wynosi moc wszystkich elektrowni węglowych pracujących w całej Unii Europejskiej. (Czytaj więcej)

 • Według oceny Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, zmiany proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym mogą jeszcze bardziej sformalizować i utrudnić obrót wyrobami węglowymi. Mogą one również spowodować wzrost cen surowca dla odbiorców detalicznych. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Jak wynika z tegorocznego raportu BP pt. "Perspektywy dla rynku energetycznego", globalny popyt na energię wzrośnie o około jedną trzecią do 2040 roku. Popyt na ropę naftową będzie rósł w pierwszej połowie analizowanego okresu, a następnie będzie stopniowo hamował. Konieczne będzie ponoszenie dalszych nakładów na poszukiwanie nowych źródeł ropy w celu zaspokojenia popytu na ropę naftową do 2040 roku. (Czytaj więcej)

 • Według wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego w pierwszej połowie 2019 roku udział Rosji w imporcie ropy naftowej do Polski spadł do 63 procent z 77 procent w 2018 roku. Drugim największym dostawcą w ostatnich latach jest Arabia Saudyjska: 15 procent w I połowie 2019 roku w porównaniu z 8 procent w 2018 roku. (Czytaj więcej)

 • PERN zapewnia, że w 2023 roku Polska osiągnie niezależność energetyczną w przesyle i magazynowaniu ropy i paliw. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • W Warszawie w warsztatach dotyczących roli gazu w polityce klimatycznej UE uczestniczyli przedstawiciele ok. 20 operatorów infrastruktury gazu ziemnego z państw UE skupionych w GIS, w tym przedstawiciele Gaz-System. (Czytaj więcej)

 • Po trójstronnych konsultacjach, uwzględniających Unię Europejską, minister energetyki Rosji Aleksandr Nowak potwierdził, że Rosja zaproponowała przedłużenie umowy z Ukrainą na krótkoterminowy tranzyt gazu. Warunek? Brak wdrożenia nowych wymogów UE. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski oświadczył podczas konferencji MAEA w Wiedniu, że budowa elektrowni jądrowej to jeden z głównych kierunków polityki energetycznej Polski. (Czytaj więcej)

 • Ogłoszono wyrok w sprawie katastrofy w elektrowni atomowej w Fukushimie. Sąd w Japonii uniewinnił byłego prezesa i dwóch byłych wiceprezesów firmy Tokyo Electric Power (TEPCO), zarządzającej elektrownią atomową w Fukushimie, oskarżonych o zaniedbania w związku z katastrofą w 2011 roku. (Czytaj więcej)

 • Francuski koncern energetyczny EDF uspokaja, że problemy z wadliwymi spawami w części reaktorów jądrowych w ich elektrowniach nie spowodują konieczności ich wyłączenia. Rząd Francji na wszelki wypadek przygotowuje mieszkańców na sytuację, w której awarie reaktorów jednak wystąpią i postanowił przekazać 2,2 mln ludzi mieszkających w obrębie 20 km od którejś z 19 elektrowni atomowych EDF we Francji tabletki z jodem oraz instrukcje postępowania w razie wystąpienia awarii. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Krystian Szczepański, dyrektor IOS-PIB nt. wyzwań i możliwości związanych z bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). (Czytaj więcej)

 • Jerzy Lipka, przewodniczący Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Energetyki Jądrowej o elektrowniach jądrowych na zachodzie. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Ministerstwo Energii szacuje, że około 76 proc. podmiotów uprawnionych w II półroczu 2019 roku do odbioru energii po zamrożonej cenie dopełniło formalności i złożyło stosowne oświadczenia do ich sprzedawców energii. ME oceniło też, że wśród odbiorców końcowych, którzy nie złożyli oświadczeń, są zazwyczaj punkty poboru energii elektrycznej o niskim zużyciu energii elektrycznej. (Czytaj więcej)

 • Należąca do PGE Energia Odnawialna elektrownia szczytowo-pompowa Porąbka-Żar kończy 40 lat. To jedna z największych tego typu inwestycji w Polsce, a  jej wyjątkowość polega na tym, że zbudowano ją wewnątrz góry i jest jedyną elektrownią podziemną w Polsce. Choć może pracować z mocą 500 MW przez 4 godziny dziennie, co pozwoliłoby zasilić w energię elektryczną kilkaset tysięcy gospodarstw domowych, to podstawowe zadanie Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar jest inne. Elektrownia zapewnia Polskim Sieciom Elektroenergetycznym szeroki pakiet usług regulacyjnych. Jako swoisty magazyn energii jest w stanie reagować na zmieniające się warunki pracy systemu, łagodząc krzywą dobowego obciążenia sieci, tym samym zapewniając stabilną pracę całego KSE. Ponadto elektrownia odgrywa niezmiernie ważną rolę interwencyjną, polegającą na stabilizowaniu poziomu napięcia i utrzymaniu odpowiedniego funkcjonowania systemu w wypadku wystąpienia stanów awaryjnych sieci lub innych źródeł wytwórczych. (Czytaj więcej) http://gramwzielone.pl/trendy/101564/elektrownia-szczytowopompowa-porabkazar-konczy-40-lat
  Według licznika elektromobilności, uruchomionego przez PSPA oraz PZPM, na koniec sierpnia 2019 roku, po polskich drogach jeździły 6 672 samochody osobowe z napędem elektrycznym. W okresie od stycznia do sierpnia w Polsce zarejestrowano łącznie 2 416 samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in, czyli o 89% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. (Czytaj więcej)

 • MPiT chce uwolnić potencjał prosumentów. Który wariant wybierze? Resort rozważa m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do skorzystania z systemu wsparcia, wprowadzenie opustów w stosunku 1:1 oraz uregulowanie sytuacji podmiotów działających grupowo. (Czytaj więcej)

 • W miejscowości Ręczyn pod Bogatynią, ruszyła budowa największego w Polsce, inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych. (Czytaj więcej)

 • Konsorcjum 5 banków, wśród których jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), udzieliło 2 mld zł. kredytu grupie Energa SA. Jest to pierwsze w Polsce finansowanie z wykorzystaniem mechanizmu ESG, czyli ratingu społecznej odpowiedzialności biznesu promującego zrównoważony rozwój. Polska spółka energetyczna przeznaczy uzyskane środki m.in. na rozwój mocy wytwórczych OZE i dalszą modernizację linii elektroenergetycznych. (Czytaj więcej)

 • Urząd Regulacji Energetyki ogłosił pierwszy nabór na tzw. premię kogeneracyjną indywidualną, stanowiącą element nowego systemu wsparcia dla wytwórców energii w wysokosprawnej kogeneracji. (Czytaj więcej)

 • Województwo śląskie jest jednym z największych w kraju beneficjentów unijnych dotacji na odnawialne źródła energii. Po konkursach na dofinansowanie OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego rusza nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie na energetykę odnawialną dla tego województwa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • W Australii Południowej powstanie gigantyczna, hybrydowa instalacja, składająca się z farmy fotowoltaicznej o mocy 1,2 GW, 600 MW farmy wiatrowej oraz instalacji magazynującej energię o łącznej mocy około 800 MW. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.