Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 16 - 22 grudnia 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Prezes URE podsumowuje wyniki wszystkich tegorocznych aukcji, Warszawa chce do 2050 roku być neutralna klimatycznie, cena ropy jest najwyższa od trzech miesięcy, budowa Nord Stream 2 wstrzymana z powodu amerykańskich sankcji, w Polsce jest już ponad 8 tyś. samochodów elektrycznych oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Jakie instalacje grzewcze wybierają beneficjenci programu Czyste Powietrze? Informacje zebrane  przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC dowodzą dużego zainteresowania inwestorów ubiegających się o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze głównie urządzeniami grzewczymi korzystającymi z paliw kopalnych. (Czytaj więcej)

 • Do 18 grudnia 2020 roku wydłużono termin na składanie wniosków o dofinansowanie z programów: "Polska Geotermia Plus", "Energia Plus" i "Ciepłownictwo powiatowe". (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • Program termomodernizacji budynków zostanie rozszerzony o budownictwo z wielkiej płyty. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Projekt zakłada m.in. wsparcie dla właścicieli budynków powstałych w technologii wielkopłytowej, pomoc dla samorządów w prowadzeniu remontów mieszkalnych budynków komunalnych, zmianę sposobu naliczania premii termomodernizacyjnej, tak by premiować kompleksową termomodernizację. Jak podało ministerstwo rozwoju, przez 10 lat Fundusz Termomodernizacji i Remontów ma wydać na wsparcie około 3,2 mld zł, z czego około 2,2 mld zł dotyczy inwestycji objętych nowelizacją ustawy. (Czytaj więcej)

 • W marcu do Sejmu mogą trafić regulacje o magazynach energii. (Czytaj więcej)

 • Minister Klimatu wydał specjalne objaśnienie prawne, co do tego, kto jest, a kto nie jest zwolniony z obowiązku rejestracji w systemie BDO. Co do zasady zobowiązani są wszyscy, ale przewidziano szereg zwolnień całkowitych i częściowych. (Czytaj więcej)

 • W połowie listopada br. Komisja Europejska wydała dwie ważne decyzje, które bezpośrednio dotkną w ciągu najbliższych czterech lat polski przemysł spożywczy oraz instalacje spalania odpadów. 3 oraz 4 grudnia br. obowiązującym na terenie Unii Europejskiej prawem stały się dwie listopadowe decyzje Komisji Europejskiej. Pierwsza z nich określa wymagania, jakie od grudnia 2023 r. będą musiały spełniać w zakresie ochrony środowiska instalacje przemysłowe z branży spożywczej i mleczarskiej, a także produkcji napojów. Druga ma podobny zakres przedmiotowy, ale odnosi się do procesów spalania odpadów. Konkluzje BAT, bo o nich mowa, to wykaz najbardziej efektywnych technik umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku korzyści dla środowiska. Mówiąc wprost: przedsiębiorcy, którzy chcą kontynuować działalność w wymienionych powyżej branżach, będą musieli dokonać swoistego rachunku sumienia i w razie potrzeby wdrożyć takie rozwiązania, które będą nie tylko racjonalne z punktu widzenia koniecznych do poniesienia kosztów, ale są także korzystne dla środowiska. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Po tegorocznej aukcji powstanie 2,2 GW nowych mocy wiatrowych. Energetyka wiatrowa po raz kolejny potwierdziła swoją konkurencyjność cenową. Najniższa oferta na produkcję energii z farm wiatrowych na lądzie w tegorocznej aukcji w koszyku dla instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych przekraczających 1 MW opiewała na około 163 zł/MWh. Najwyższa - na 233 zł/MWh. (Czytaj więcej)

 • Prezes URE podsumowuje wyniki wszystkich tegorocznych aukcji. Prawie 20,6 miliarda złotych zakontraktowano na zakup energii z OZE. (Czytaj więcej)

 • System PV powinien pracować bezawaryjnie przez 20-25 lat. Aby tak było, nie można popełnić błędów przy jego projektowaniu i instalacji, czyli m.in. nie oszczędzać na zabezpieczeniach i podzespołach, bo to się zawsze zemści. Jak wybrać wiarygodnego usługodawcę wyjaśnia Tomasz Pijarczyk. (Czytaj więcej)

 • Risen Energy pochwalił się opracowaniem modułu fotowoltaicznego o mocy przekraczającej 500 Wp. Chiński producent podkreśla, że to pierwszy moduł o takiej mocy na globalnym rynku PV. Moduł wykonany z zastosowaniem technologii ogniw połówkowych (half-cut) składa się z 50 ogniw, w których zastosowano płytki klasy M12 o długości boku 21 cm, czyli o kilka centymetrów dłuższym niż w ogniwach stosowanych dotychczas w najpopularniejszych modułach – ogniwach klasy M2 o długości boku 15,6 cm czy klasy M4 o długości boku 16,6 cm. Sprawność modułu PV ma wynosić 20,2 proc. (Czytaj więcej)

 • Współpraca niemieckich i chińskich ekspertów zaowocowała budową modułu fotowoltaicznego w cienkowarstwowej technologii CIGS o nienotowanej dotąd sprawności. Badania wykonane przez TÜV Rheinland wykazały sprawność dostarczonego do testów modułu fotowoltaicznego w technologii CIGS i rozmiarach 120 x 60 cm na poziomie 17,6 proc. Jest to najwyższa, osiągnięta dotąd sprawność cienkowarstwowego modułu fotowoltaicznego wykonanego w technologii CIGS wykorzystującej miedź, ind, gal i selen. (Czytaj więcej)

 • Apel Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy w sprawie zmian w ustawie o elektromobilności i transportu publicznego. Dzięki pierwszym w Polsce pomiarom „remote sensing” krakowianie dowiedzieli się, jaka grupa pojazdów emituje najwięcej zanieczyszczeń z rur wydechowych. Badania wskazują, że za emisję tlenków azotu i pyłów odpowiadają głównie starsze samochody z silnikiem Diesla. Badania mogą posłużyć do zaprojektowania strefy czystego transportu, do której nie będą miały wstępu auta o najwyższej emisji zanieczyszczeń. Skrót raportu z badań można przeczytać TUTAJ. (Czytaj więcej)

 • Hiszpańska grupa energetyczna Endesa, zapowiedziała zamknięcie 40-letniej elektrowni węglowej Teruel położonej w regionie Aragonii, w północno-wschodniej Hiszpanii. W miejsce elektrowni składającej się z trzech bloków węglowych, każdy o mocy 350 MW, ma powstać wielki kompleks odnawianych źródeł energii o całkowitej mocy przynajmniej 1,7 GW. Złoży się na niego największa w Europie i jedna z największych na świecie elektrowni fotowoltaicznych, której moc ma wynieść 1,585 GW. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Dlaczego plan osiągnięcia neutralności klimatycznej w roku 2070 a nawet 2050 to za późno? (Czytaj więcej)

 • Świadomość i zachowania ekologiczne Polaków. Jedynie 1/3 Polaków podejmuje działania na rzecz ochrony własnego zdrowia związane z jakością powietrza w miejscu ich zamieszkania. Według blisko 60% badanych wprowadzenie zakazu sprzedaży jednorazowych przedmiotów codziennego użytku z tworzyw sztucznych przyczyni się do ochrony środowiska w Polsce. 7 na 10 obywateli przy zakupie napojów w szklanych opakowaniach nie zwraca uwagi na informację, czy butelka nadaje się do zwrotu. To niektóre wyniki badań sondażowych dotyczących świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski przeprowadzonych w 2019 r. dla ministerstwa. (Czytaj więcej)

 • Warszawa chce do 2050 roku być neutralna klimatycznie. Podobną deklarację złożyło blisko 400 miast na całym świecie. (Czytaj więcej)

 • Jak wynika z informacji zebranych przez Polski Alarm Smogowy, plan redukcji emisji zanieczyszczeń z przestarzałych kotłów na węgiel i drewno został zrealizowany w woj. małopolskim zaledwie w kilkunastu procentach. W całym województwie z około pół miliona kotłów zlikwidowano zaledwie 26 tysięcy. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego zakłada 3-letni plan redukcji emisji pyłu PM10. Po dwóch latach jego realizacji gminom udało się osiągnąć tylko 14 proc. celu, jakim jest likwidacja tzw. kopciuchów. (Czytaj więcej)

 • Dzięki pierwszym w Polsce pomiarom tzw. remote sensing mieszkańcy Krakowa dowiedzieli się, jakie pojazdy emitują w ich mieście najwięcej zanieczyszczeń. Badania wskazują, że najwyższe emisje, zarówno pyłów jak i tlenków azotu, pochodzą ze starszych pojazdów z silnikiem diesla. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Forum Energii zebrało najważniejsze dane o zaopatrzeniu w ciepło, żeby zwrócić uwagę na ciepłownictwo, które jest traktowane jak ubogi kuzyn energetyki. Z badania wynika, że aż 87 proc. węgla spośród wszystkich gospodarstw domowych w Unii Europejskiej spalają Polacy w domach, a odsetek polskich gospodarstw ogrzewających swoje domy paliwami stałymi wynosi 47 proc. (Czytaj więcej)

 • W Polsce powstaje rocznie 20 mln ton ubocznych produktów spalania węgla. Popioły, żużel, gips i inne substancje, które powstają jako produkt uboczny spalania węgla kamiennego i brunatnego (UPS-y), mogą być cennym surowcem dla innych gałęzi przemysłu. Produkuje się z nich m.in. podbudowy, spoiwa czy elementy hydrauliczne, wykorzystywane przy inwestycjach infrastrukturalnych. Zagospodarowanie tych produktów ubocznych, których rocznie powstaje w Polsce ok. 20 mln ton, pozwala też znacznie ograniczyć emisję dwutlenku węgla, przez co stało się szczególnie ważne w kontekście polityki ochrony klimatu. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Cena ropy jest najwyższa od trzech miesięcy. Kraje OPEC+ zaskoczyły swoim decyzjami. Kartel OPEC oraz takie kraje jak Rosja i Meksyk zdecydowały się na dodatkowe ograniczenie wydobycia w I kw. 2020 r. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Budowa Nord Stream 2 wstrzymana z powodu amerykańskich sankcji. Specjalizująca się w układaniu rurociągów podmorskich firma Allseas zawiadomiła że wstrzymała prace przy budowie rurociągu gazowego Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec w oczekiwaniu na podpisanie przez prezydenta Trumpa ustawy o budżecie Pentagonu. (Czytaj więcej)

 • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję ustalającą treść umowy powierzającej pomiędzy spółkami OGP GAZ-SYSTEM a SGT EuRoPol GAZ. Na warunkach określonych w tej umowie GAZ- SYSTEM będzie po 31 grudnia br. nadal wykonywał obowiązki operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia. Umowa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. i będzie obowiązywała do 31 grudnia 2022 r. (Czytaj więcej)

 • Podano założenia nowego kontraktu gazowego Ukraina-Rosja. Nowy kontrakt przesyłowy na dostawy przez Ukrainę z Rosji będzie opiewał na pięć lat. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Polska fundacja Fota4Climate organizuje protest pod zamykaną elektrownią jądrową Philippsburg w Niemczech. Aktywiści przekonują, że bez energetyki jądrowej nie da się skutecznie ograniczyć emisji gazów cieplarnianych. Przekonują, że jeden reaktor jądrowy daje tyle czystej energii ile prawie wszystkie elektrownie wiatrowe w Danii. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Adam Hirny, dyrektor Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas o tym jak wspólnoty mieszkaniowe mogą uzyskać wsparcie w termomodernizacji. (Czytaj więcej)

 • Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC o polskim rynku pomp ciepła. (Czytaj więcej)

 • Lidia Wojtal, ekspertka ds. energii i klimatu, o znaczeniu zakończonego szczytu klimatycznego COP 25 i o Europejskim Ładzie Klimatycznym. (Czytaj więcej)

 • Janusz Steinhoff, wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka o tym dlaczego przez najbliższe 20 lat energia w Polsce będzie droga. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Znamy taryfy na 2020 rok. Więcej zapłacą klienci jednej spółki obrotu. Jak wynika z ogłoszonej dzisiaj decyzji Urzędu Regulacji Energetyki, ze wzrostem cen energii elektrycznej w 2020 roku muszą liczyć się klienci tylko jednego tzw. sprzedawcy z urzędu – spółki Tauron Sprzedaż. Taryfy pozostałych w przyszłym roku pozostaną bez zmian. (Czytaj więcej)

 • Jak informuje Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych, pod koniec listopada, w Polsce było zarejestrowanych łącznie 8225 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Od stycznia do listopada 2019 r. liczba rejestracji samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in wzrosła o 3591, czyli o 98 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. (Czytaj więcej)

 • Zarząd województwa dolnośląskiego podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych pieniędzy na dofinansowanie projektów związanych z wymianą źródeł ciepła w regionie. W sumie na Dolny Śląsk trafi ponad 153 mln zł. (Czytaj więcej)

 • Santander Leasing podpisał kolejną umowę z Europejskim Bankiem Ochrony i Rozwoju. Wsparcie w wysokości 340 mln zł zostanie przeznaczone na finansowanie inwestycji w projekty mające na celu zrównoważone zużycie energii oraz zmniejszenie emisji CO2 w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. (Czytaj więcej)

 • Ceny prądu uwalniają się same. Już ponad 5 mln gospodarstw domowych korzysta z ofert sprzedaży prądu dostępnych na wolnym rynku, których nie zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Czy urzędowa regulacja cen ma wobec tego sens? (Czytaj więcej)

 • W związku z planowanym od 1 stycznia uruchomieniem tzw. Bazy Danych Odpadowych, Instytut Ochrony Środowiska uruchomił jej pełną wersję. Dzięki temu będzie można ją przetestować przed oficjalnym startem systemu. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Czy autonomiczne pojazdy mogą pomóc miastom w realizacji ich celów klimatycznych? (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.