Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 17 - 23 lutego 2020. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: ogłoszono nowy tekst jednolity ustawy o OZE, Ministerstwo Klimatu przygotuje Polską Strategię Wodorową, styczeń 2020 najlepszym miesiącem w historii polskiego rynku fotowoltaicznego, Francja zamknie najstarszą w kraju elektrownię jądrową, do 2023-2024 Indie chcą stać się niezależne od importu węgla, w Polsce jest zarejestrowanych już 9 099 samochodów osobowych z napędem elektrycznym oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie wnioskodawców  - Przedsiębiorców oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego  - biorących udział w VI naborze wniosków w programie Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Szkolenie odbędzie się 10 marca 2020 roku. (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • 18 lutego 2020 roku ogłoszono nowy tekst jednolity ustawy o odnawialnych źródłach energii. Obejmuje on wszystkie dotychczasowe nowelizacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii w Polsce. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii. (Czytaj więcej)

 • Rekompensaty za rosnące ceny energii tylko dla odbiorców indywidualnych w pierwszym progu podatkowym. Osoby, które w ubiegłym roku zarabiały średnio nie więcej niż 7,1 tys. zł brutto miesięcznie, mają otrzymać w 2021 r. zwrot części poniesionych na energię elektryczną środków. Cała operacja będzie kosztowała budżet państwa nawet 3 mld zł. (Czytaj więcej)

 • W 2019 r. w 72 z 78 zakładowych urządzeń grzewczych w Małopolsce spalane były odpady – wykazały wyniki badań próbek pobrane w ramach pilotażowego programu kontroli spalania paliw stałych, realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Maksymalna kara za takie wykroczenie to 500 zł – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zapowiedział, że będzie dążył do zmiany przepisów tak, aby kara ta była wyższa. Projekt małopolskiego WIOŚ polegał na pobraniu próbek popiołu z zakładowych palenisk małej mocy i przekazaniu ich do badań pod kątem produktów spalania odpadów. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Klimatu przygotuje Polską Strategię Wodorową. Opracowywana strategia ma umożliwić m.in. pozyskiwanie unijnych funduszy na nowoczesne rozwiązania technologiczne. (Czytaj więcej)

 • Prosumenci dostaną wyższe opusty? Taką możliwość zasygnalizował rządowy pełnomocnik ds. OZE, Ireneusz Zyska, wskazując jednocześnie na konieczność rozwiązania problemu niekorzystnego dla prosumentów sposobu rozliczania tzw. bilansowania międzyfazowego. W najbliższym czasie rząd powinien przyjąć rozporządzenie mające na celu doprecyzowanie i ujednolicenie zasad obsługi właścicieli mikroinstalacji przez zakłady energetyczne. (Czytaj więcej)

 • Aktorka Katarzyna Ankudowicz wygrała sprawę o smog. Zapadł wyrok w kolejnej sprawie w ramach akcji #pozywamsmog. Tym razem oskarżającą była aktorka Katarzyna Ankudowicz. Po kilkunastu miesiącach przesłuchań i oczekiwania, sąd w Warszawie wydał wyrok: działania (a raczej ich brak) rządu, które nie doprowadziły do polepszenia jakości powietrza, naruszają dobra osobiste Katarzyny Ankudowicz. Aktorka wygrała jednocześnie z władzami Warszawy – uznanie winy samorządu to pierwszy taki wyrok w historii. (Czytaj więcej)

 • Jak wynika z wyroku NSA, montaż paneli PV na budynkach mieszkalnych nie był objęty odwrotnym obciążeniem. VAT należy rozliczać na zasadach ogólnych, co oznacza że gmina mogła odliczyć ten podatek. NSA po raz pierwszy potwierdził, że gmina, która pozyskuje środki z UE na instalacje montowane na domach mieszkańców, nie działa jako generalny wykonawca. NSA nie zgodził się też z poglądem, że ostatecznym beneficjentem takich inwestycji są mieszkańcy, argumentując, że gmina nabywa instalację we własnym imieniu i na własny rachunek. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Styczeń najlepszym miesiącem w historii polskiego rynku fotowoltaicznego. Polski rynek fotowoltaiczny nie zwalnia. W styczniu, który z reguły nie należał dotąd do najlepszych miesięcy dla sektora PV pod względem wykonywanych instalacji, całkowita moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce, którą odnotowuje PSE, wzrosła aż o 172,9 MW.  To wynik nienotowany dotąd w historii polskiego rynku PV. (Czytaj więcej)

 • Ranking największych producentów modułów fotowoltaicznych w 2019 roku. (Czytaj więcej)

 • Wywodzący się ze Słowenii producent modułów fotowoltaicznych Bisol zaoferował w zakresie wprowadzanej na rynek nowej serii modułów gwarancję 100 proc. uzysku energii. Firma zapewnia, że daje tego rodzaju gwarancję jako pierwszy na świecie producent modułów PV. (Czytaj więcej)

 • Deweloper farm fotowoltaicznych Green Genius przyjął ambitny plan inwestycji na polskim rynku PV. Litewska firma do tej pory skupiała się na projektach o jednostkowej mocy do 1 MW, jednak teraz sygnalizuje zainteresowanie także znacznie większymi projektami. Deweloper chce budować w naszym kraju co roku farmy PV o łącznej mocy przynajmniej 100 MW. (Czytaj więcej)

 • Zestawienie całkowitej mocy elektrowni wiatrowych zainstalowanych w Polsce w 2019 r. z mocą turbin uruchomionych w tym czasie w systemie aukcyjnym pokazuje, że większość wiatraków, które w ubiegłym roku rozpoczęły pracę w naszym kraju, powstała bez publicznych gwarancji sprzedaży energii. Jednak nie było ich zbyt wiele. (Czytaj więcej)

 • System aukcyjny dla odnawialnych źródeł energii ma 5 lat. 20 lutego 2015 r. uchwalono ustawę o OZE, która otworzyła nowy rozdział wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Od tego czasu system aukcyjny przeszedł znaczącą zmianę. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Ministerstwo klimatu zapowiada zmiany w programie Czyste Powietrze. Chce zastąpić sprawdzanie dokumentów finansowych oświadczeniami potencjalnych beneficjentów. (Czytaj więcej)

 • Samorządy walczą ze zmianami klimatycznymi. Zmuszają biznes do działań proekologicznych. Gdyby wszyscy Polacy zdecydowali się korzystać wyłącznie z zielonej energii, emisję CO2 można byłoby ograniczyć o 57 mln ton, czyli 17 proc. rocznej emisji Polski. Jak przekonują eksperci DNB Bank Polska i firmy PwC w raporcie „Kierunki 2020”, styl życia pojedynczych osób nie zmieni w znaczący sposób wpływu na środowisko. Ogromna rola spoczywa na biznesie, jednak to polityka, w tym samorządy, jest w głównej mierze odpowiedzialna za wprowadzanie proekologicznych inicjatyw. Polskie samorządy podpisały deklarację o współpracy na rzecz ochrony klimatu, a powołana koalicja klimatyczna pozwoli do 2050 roku osiągnąć im neutralność klimatyczną. (Czytaj więcej)

 • Pięć organizacji zrzeszających producentów opakowań zaproponowało całkowite przejęcie odpowiedzialności za selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych. Ich wspólne stanowisko ws. Zaktualizowanej Koncepcji Nowego Systemu Gospodarki Odpadami Opakowaniowymi trafiło do Ministra Klimatu. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Raport Fundacja Instrat pt. “2030. Analiza dot. granicznego roku odejścia od węgla w energetyce w Europie i Polsce” prezentuje scenariusze transformacji sektora energetycznego opracowane przez międzynarodowe instytucje badawcze - IPCC, IEA oraz Climate Analitycs. Na podstawie tych modeli klimatyczno-energetycznych można wnioskować, iż aby spełnić cele Porozumienia Paryskiego, konieczne jest wyłączenie węgla z wytwarzania energii w krajach OECD i Unii Europejskiej, a tym samym Polsce, do roku 2030. (Czytaj więcej)

 • Do 2023-2024 Indie chcą stać się niezależne od importu węgla. (Czytaj więcej)

 • Tylko 3 proc. Niemców chce energii elektrycznej z węgla. (Czytaj więcej)

 • Analizy dotyczące Elektrowni Ostrołęka C potrwają jeszcze ponad dwa miesiące. Proces analiz dotyczących Elektrowni Ostrołęka C zakończy się 7 maja br. - poinformowała w komunikacie Energa powołując się na uzgodnienie z Eneą. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Organizacja Krajów Eksportujących Ropę (OPEC) i jej sojusznicy spoza kartelu mają się spotkać w marcu w związku ze spadkiem popytu na ropę naftową na skutek wybuchu epidemii koronawirusa. Jak wskazano, ceny ropy naftowej wzrosły o ok. 8 proc. od czasu, gdy osiągnęły najniższe wartości w tym roku ponad tydzień temu, ale kolejny gwałtowny ich spadek może skłonić OPEC i sojuszników spoza kartelu do większych cięć w dostawach. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Gaz-System przygotuje Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju opisujący w jaki sposób będzie realizowane zapotrzebowanie na gaz z wykorzystaniem gazociągów polskich w latach 2021-30. (Czytaj więcej)

 • URE w ostatnim kwartale ubiegłego roku odnotował aż 15 448 zmian sprzedawcy gazu, a w całym 2019 roku było to 53 926 zmian. (Czytaj więcej)

 • Zatwierdzono zmiany w projekcie Nord Stream 2. Pierwszy etap zmian obejmuje pracę urządzeń diagnostycznych i oczyszczających, dokończenie jednej linii gazociągu i jej uruchomienie. W następnym etapie zakłada dokończenie ułożenia drugiej nitki gazociągu i jej uruchomienie. Zmiany dotyczą rosyjskiej części gazociągu. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Według aktualnie obowiązującej strategii rozwoju polskiej energetyki, przyjętej w 2009 roku, w 2020 roku powinna zostać oddana do użytku pierwsza polska elektrownia jądrowa. Termin nie jest jednak możliwy do dotrzymania. (Czytaj więcej)

 • Amerykanie zbudują w Indiach kolejną elektrownie atomową. Stany Zjednoczone rozmawiają z Indiami o elektrowni atomowej od 2008 roku, kiedy podpisano porozumienie ws. budowy elektrowni. Indie mają obecnie 7 elektrowni, w których znajduje się 22 reaktory. Energia jądrowa jest piątym największym źródłem energii w Indiach. (Czytaj więcej)

 • Francuski rząd zapowiedział, że położona w Fessenheim najstarsza elektrownia jądrowa w kraju przestanie funkcjonować. Prezydent kraju obiecał zamknięcie 14 z 58 reaktorów funkcjonujących nad Sekwaną do 2035 roku. Lukę ma wypełnić energia odnawialna. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o fotowoltaice i programie Mój Prąd. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Remontowałeś dom, zakładałeś panele fotowoltaiczne, wymieniłeś kocioł, robiłeś audyt energetyczny budynku, którego jesteś właścicielem? Nie zapomnij zgłosić PIT-0 i odliczyć ulgę termomodernizacyjną. Dla małżeństwa to możliwość odliczenia nawet 106 tys. zł! (Czytaj więcej)

 • Dane zawarte w raporcie "Elektromobilność w Polsce 2019" przygotowanym w celu sprawdzenia gotowości autoryzowanych punktów sprzedaży oraz serwisów obsługi na świadczenie usług związanych z e-mobilnością, wskazują, że zatrudnieni w nich doradcy nie są wiarygodnym źródłem informacji dla potencjalnych nabywców samochodów elektrycznych, gdyż sami nie posiadają jeszcze odpowiedniej wiedzy w tym obszarze. Co jest zatem prawdą, a co przekłamaniem? I gdzie należy szukać rzetelnej wiedzy o faktycznej emisji CO2, sposobach ładowania, zasięgach i żywotności baterii oraz przywilejach dla posiadaczy samochodów elektrycznych? (Czytaj więcej)

 • WFOŚIGW w Szczecinie prowadzi kolejną edycję programu preferencyjnych pożyczek dla osób fizycznych z możliwością częściowego umorzenia na realizację inwestycji z zakresu ochrony m.in. odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej czy zakupu samochodów elektrycznych. Nabór wniosków w programie prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ma charakter ciągły i potrwa do 31 marca br. lub do wyczerpania środków. (Czytaj więcej)

 • Według danych z końca stycznia 2020 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 9 099 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. W ubiegłym miesiącu liczba rejestracji samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in wyniosła 462 – o 190 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. (Czytaj więcej)

 • W 2021 roku ma być gotowa lokomotywa wodorowa, nad którą wspólnie pracują bydgoska PESA i PKN Orlen. Pojazd ma być wyposażony w autonomiczne sterowanie, a obie spółki są już na zaawansowanym etapie przygotowywania pełnej specyfikacji, po której ruszy faza projektu i budowy. Docelowo nowa technologia ma zostać wdrożona komercyjnie na dużą skalę, również w pojazdach do przewozu osób. (Czytaj więcej)

 • 1 marca ruszy nabór wniosków w programie „Słoneczne dachy”, zakładającym modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Na program, który pilotażowo będzie realizowany w województwie wielkopolskim, przeznaczone będzie 100 mln zł. (Czytaj więcej)

 • Ogrzewanie zabytków, w tym obiektów sakralnych, to wyjątkowe wyzwanie. Wszelkie niekorzystne czynniki dla zapewnienia stałego komfortu cieplnego z jednoczesnym poszanowaniem energii, dotykają właśnie takich nieruchomości. Jest jednak możliwość skutecznego ogrzania tych budowli. Wykorzystując OZE, np. pellet drzewny przy współpracy z pompami ciepła. (Czytaj więcej)

 • Do 11 lutego br. zostały zamknięte 124 internetowe aukcje kotłów na paliwo stałe - poinformował na Twitterze Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak podał Urząd "UOKiK wysłał do przedsiębiorców oferujących łącznie ok. 400 modeli kotłów pisma zawiadamiające o wykrytych nieprawidłowościach i zagrożeniu karą (nawet do ok. 50 tys. zł) za niewłaściwe etykiety energetyczne lub ich brak." (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Komisja Europejska ogłosiła, że przeznaczy 101,2 mln euro na inwestycję w projekty w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). Finansowanie pozwoli wesprzeć dziesięć dużych projektów w tej dziedzinie. (Czytaj więcej)

 • Koronawirus spowodował spadek emisji w Chinach. Państwo Środka walczy z jednym z najniebezpieczniejszych wirusów ostatnich dekad. Ma on także skutki klimatyczne – spadek emisji CO2. Zapotrzebowanie na energię przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa zauważalnie spadło. Zużycie węgla jest najniższe od 4 lat. Rafineria w prowincji Shandong zanotowała najniższy poziom produkcji od 2015 roku. Nawet poziom zanieczyszczenia powietrza spadł aż o 36% w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku. (Czytaj więcej)

 • Wenezuela ogłasza kryzys energetyczny w odpowiedzi na sankcje USA wobec Rosnieft Tradingu zajmującego się wydobyciem ropy w tym kraju. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.