Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 17 - 23 kwietnia 2017. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: Cena zielonych certyfikatów znowu spadła i osiągnęła historyczne minimum, po raz pierwszy raz od 135 lat, przez 24 godziny, ani jedna elektrownia węglowa nie dostarczała energii w Wielkiej Brytanii, zakończył się remont Rafinerii Gdańskiej i wraca ona do pracy, terminal w Świnoujściu ma zostać rozbudowany, na wykonanie audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach pozostało już tylko pół roku oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • W ramach unijnego działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, zniszczone i zdegradowane tereny będą mogły otrzymać dofinansowanie. (Czytaj więcej)
 • Warszawskie parki otrzymają wsparcie finansowe na rewitalizację w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko (POIiŚ). (Czytaj więcej)
 • NFOŚiGW będzie wspierał racjonalną gospodarkę odpadami w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Eksperci Konfederacji Lewiatan przypominają propozycje zmian w aukcjach w kontekście nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. (Czytaj więcej)
 • Sejmowe komisje poparły projekt noweli Prawa geologicznego i górniczego, który zwiększy bezpieczeństwo wydobycia ropy i gazu z dna morza. (Czytaj więcej)
 • Na Słowenii ogłoszono nowy program dopłat dla prosumentów. Inwestorzy, którzy zbudują małe instalacje PV otrzymają dopłatę do ⅕ inwestycji. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Coraz bliżej do pokonania bariery do komercjalizacji perowskitów. (Czytaj więcej)
 • Gmina Potęgowo, w województwie pomorskim, będzie zasilana ciepłem z biogazowni. (Czytaj więcej)
 • Jak powiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski, pomimo tego, że w Europie prężnie rozwija się morska energetyka wiatrowa, to w Polsce rozwinie się dopiero po 2030 roku. (Czytaj więcej)
 • Cena zielonych certyfikatów znowu spadła i osiągnęła historyczne minimum – 24,82 zł/MWh. (Czytaj więcej)
 • Jak wynika z raportu „Prognoza realizacji celu OZE 2020 dla Polski”, który przygotowały firma doradcza Ecofys i Uniwersytet Techniczny w Wiedniu potrzebne są dodatkowe działania, aby zrealizować w Polsce cel OZE. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Chiny chcą ograniczać globalne ocieplenie i będą ograniczać emisje. (Czytaj więcej)
 • Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka powiedział, że Polska nie zgadza się aby w unijnym rozporządzeniu w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej pojawiły się zapisy dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla. (Czytaj więcej)
 • W roku 2017 w Krakowie, już przez 53 dni przekroczone były dopuszczalne dobowe normy zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10. W tym czasie 18 razy wprowadzano darmową komunikację miejską. (Czytaj więcej)
 • Unia Europejska chce, aby samochody ciężarowe, z wyższymi emisjami C02 płaciły wyższe opłaty. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Po raz pierwszy raz od 135 lat, przez 24 godziny, ani jedna elektrownia węglowa nie dostarczała energii w Wielkiej Brytanii. (Czytaj więcej)
 • Jeszcze w maju Najwyższa Izba Kontroli opublikuje raport o górnictwie. (Czytaj więcej)
 • Czy w związku z problemami z wydobyciem węgla w Polsce może zabraknąć surowca? (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Irak może odłączyć się z porozumienia naftowego. (Czytaj więcej)
 • Zakończył się remont Rafinerii Gdańskiej i wraca ona do pracy. (Czytaj więcej)
 • W lutym tego roku, Arabia Saudyjska osiągnęła najniższy od prawie dwóch lat eksport ropy naftowej. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Podpisano list intencyjny w sprawie budowy (przez Tauron oraz Grupę Azoty w Polsce instalacji do zgazowania węgla. Dzięki temu Polska będzie mogła zgazować milion ton węgla do 2020 roku. (Czytaj więcej)
 • Terminal w Świnoujściu ma zostać rozbudowany. Po zakończeniu prac, moce regazyfikacyjne wzrosną z 5 mld m3 do 7,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. (Czytaj więcej)
 • Jakie korzyści może przynieść powyższa inwestycja? (Czytaj więcej)
 • Polska nie jest zwolennikiem negocjacji Komisji Europejskiej z Rosją nt. gazociągu Nord Stream 2. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Jak uważa wiceminister energii Andrzej Piotrowski, Polska potrzebuje do 3 bloków jądrowych. (Czytaj więcej)
 • Wiceminister dodaje również, że przy rozwoju energii jądrowej w Polsce można wykorzystać doświadczenia Korei. (Czytaj więcej)
 • Naukowcy ustalili sposób na bezpieczne usuwanie pierwiastków promieniotwórczych z odpadów powstających w sektorze energetyki jądrowej. Potrzebne są jednak dalsze badania, aby potwierdzić skuteczność metody. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Marcin Popkiewicz, analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko, autor bestsellerów „Świat na rozdrożu” i „Rewolucja energetyczna” nt. reformy systemu handlu emisjami UE, o polskim węglu oraz o termomodernizacji. (Czytaj więcej)
 • Dariusz Brzozowski, członek zarządu EWE, niezależnego dostawcy gazu, nt zmian prawnych na rynku gazu. (Czytaj więcej)
 • Kamil Szydłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej, o sytuacji małych wiatraków. (Czytaj więcej)
 • Jarosław Broda, wiceprezes Grupy TAURON o zmaganiach Polski z nowymi regulacjami dotyczącymi energetyki węglowej. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Na wykonanie audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach pozostało już tylko pół roku. Jakie korzyści może przynieść wykonanie takiego audytu? (Czytaj więcej)
 • Trwają prace nad krajowym programem wsparcia termomodernizacji budownictwa jednorodzinnego. (Czytaj więcej)
 • Urząd Regulacji Energetyki wyciągnął wnioski z pierwszej aukcji oze i chce zmian w zasadach prowadzenia aukcji. (Czytaj więcej)
 • Nowo powołany klaster INNOeCAR zbuduje elektryczny samochód. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • W Mołdawii, w związku z atakiem śnieżycy, tysiące ludzi pozostaje bez energii.(Czytaj więcej)

 • Holendrzy chcą przekształcać energię wyprodukowaną z fotowoltaiki w gaz. W jaki sposób? (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.