Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 18 - 24 czerwca 2018. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: Unia Europejska uzgodniła cel poprawy efektywności energetycznej do 2030 roku, w Berlinie odbył się IX Petersberski Dialog Klimatyczny, światowe zużycie energii w roku 2017 wzrosło najszybciej od dekady, podjęto decyzję o poluzowaniu porozumienia naftowego, padł pierwszy letni rekord zapotrzebowania na moc w polskim systemie elektroenergetycznym oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW udostępni 150 mln zł na budowę stopnia wodnego na Odrze w Malczycach. (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW wesprze modernizacje oczyszczalni ścieków w województwie wielkopolskim. (Czytaj więcej)

 • Trwa kolejny nabór na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Z unijnego Funduszu Spójności zarezerwowano 100 mln zł dla inwestycji dotyczących budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Czas na przygotowanie oraz wysłanie dokumentów kończy się 27 lipca 2018 roku. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Unia Europejska uzgodniła cel poprawy efektywności energetycznej do 2030 roku. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska zatwierdziła ustawę o normach jakości węgla, oznaczającą wdrożenie w Polsce regulacji zmierzających do wprowadzenia zakazu wykorzystywania w domowych paleniskach najgorszej jakości paliw. (Czytaj więcej)

 • Unijne instytucje porozumiały się w sprawie nowych zasad zarządzania unią energetyczną. (Czytaj więcej)

 • Zakończono negocjacje nad dyrektywą o efektywności energetycznej i rozporządzeniem o zarządzaniu unią energetyczną. Kiedy wejdą w życie? (Czytaj więcej)

 • Morski Urząd w Gdyni udostępnił "Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000". Przygotowania i prace nad projektem trwały kilka lat. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Analitycy Bloomberg New Energy Finance szacują, że do połowy XXI wieku udział elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych w światowym miksie wytwarzania energii elektrycznej wzrośnie do 50 proc. W tym samym czasie udział elektrowni węglowych spadnie z obecnego poziomu ok. 38 proc. do 11 proc. (Czytaj więcej)

 • Japońsko-duński producent elektrowni wiatrowych MHI Vestas poinformował, że wkrótce rozpocznie komercjalizację swojej największej turbiny o jednostkowej mocy 9,5 MW. Obecnie moc największej, wykorzystanej dotąd w komercyjnym projekcie elektrowni wiatrowej sięga 8,8 MW. (Czytaj więcej)

 • Spółka ML System, będąca liderem polskiego rynku BIPV (fotowoltaika zintegrowana z budynkami), otrzymała patent na wynalazek „System osłon przeciwsłonecznych z żaluzjami stałymi i ruchomymi”. (Czytaj więcej)

 • Na Litwie będzie nowa krajowa strategia energetyczna, a w niej kluczową rolę będą odgrywać odnawialne źródła energii. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • W Berlinie odbył się IX Petersberski Dialog Klimatyczny. Polska była współgospodarzem wydarzenia, które było jednym z cyklicznych spotkań organizowanych między szczytami klimatycznymi. (Czytaj więcej)

 • Miasto Londyn zobowiązuje się, że 100 proc. energii elektrycznej będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)

 • Według oświadczenia niemieckiej minister środowiska Svenji Schulze, Niemcy nie zdołają do 2020 roku zredukować emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. w porównaniu z rokiem 1990, czyli dotrzymać wyznaczonych przez siebie celów klimatycznych na 2020 rok. (Czytaj więcej)

 • Jak podają naukowcy, wraz ze wzrostem średniej temperatury na Ziemi, zabójcze bakterie są bardziej odporne na antybiotyki. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Jak podaje najnowszy raport BP Statistical Review of World Energy 2018, światowe zużycie energii w roku 2017 wzrosło najszybciej od dekady. Okazuje się, że znaczenie węgla w produkcji energii jest na podobnym poziomie jak 20 lat temu. (Czytaj więcej)
 • Pomimo majowych wstrząsów w Zofiówce, JSW podtrzymuje tegoroczny cel wydobycia węgla. (Czytaj więcej)
 • W Muzeum Górnictwa Węglowego (MGW) w Zabrzu powstanie Ośrodek Dokumentacji Górniczej (ODG). W ośrodku będą gromadzone i udostępniane dokumenty m.in. ze zlikwidowanych kopalń, a także dotyczące badań naukowych dla przemysłu górniczego. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Podjęto decyzję o poluzowaniu porozumienia naftowego. Od pierwszego lipca 2018 roku kraje OPEC zwiększą produkcję do takiego poziomu, aby wypełniać założenia porozumienia naftowego w stu procentach do końca obowiązywania układu, tzn. do końca 2018 roku. Następne spotkanie OPEC odbędzie się 3 grudnia w Wiedniu, gdzie ma dojść do rewizji osiągnięć układu. (Czytaj więcej)

 • W Mongolii powstanie pierwsza w kraju rafineria ropy naftowej. Powstanie ona na pustyni Gobi i będzie w stanie przerobić 1,5 mln ton ropy rocznie. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Duńska firma doradcza z branży energetycznej Ramboll, przeanalizowała możliwości Polski, aby stać się dobrze funkcjonującym hubem gazowym stając się centralnym krajem sprzedaży gazu do krajów bałtyckich oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki badań zawarto w publikacji „Korzyści z gazu ziemnego dla Polski”. (Czytaj więcej)

 • Gaz-System informuje, że budowa Baltic Pipe ruszy wiosną 2020 roku. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki, w pierwszym kwartale 2018 roku wzrosła o ponad 3 proc. ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy. (Czytaj więcej)

 • Trwa debata nad projektem nowelizacji dyrektywy gazowej. Przedstawiciele państw unijnych mają różne stanowiska w sprawie dalszych prac nad dyrektywą, która jest skierowana w projekt gazociągu Nord Stream 2. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) pomoże państwom w rozwoju energetyki jądrowej dzięki narzędziu Roadmaps. Celem narzędzia jest wspieranie organów krajowych przy podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z energią jądrową. (Czytaj więcej)

 • Litwa zapowiada, że przedstawi raport dotyczący bezpieczeństwa pracy elektrowni jądrowej Ostrowiec na Białorusi. (Czytaj więcej)

 • Firma Framatome opracowała nowy typ paliwa jądrowego, który ma zwiększoną odporność na awarie (accident-tolerant fuel – ATF). Obecnie trwają testy. Komercjalizacja paliwa planowana jest do 2025 roku. (Czytaj więcej)

 • Biuro Energii Jądrowej Departamentu Energii (DOE) USA przekaże 64 mln USD na wsparcie 89 projektów związanych z rozwojem zaawansowanych technologii jądrowych. Fundusze otrzymają krajowe laboratoria nadzorowane przez DOE, przemysł, a także 39 amerykańskich uniwersytetów. (Czytaj więcej)

 • China General Nuclear Power Corp (CGN), będący największym operatorem energetyki jądrowej w Chinach, jest zainteresowany możliwością zbudowania w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Arkadiusz Krasnodębski, partner zarządzający w kancelarii Dentons o tym czego potrzeba, aby powstała elektrownia jądrowa w Polsce. (Czytaj więcej)

 • Anna Sałata z zespołu Iron Warriors z Politechniki Łódzkiej, nt. zawodów Shell Eco-marathon oraz o tym, czy to możliwe, aby na jednym litrze przejechać 3771 kilometrów. (Czytaj więcej)

 • Piotr Woźny, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze nt. ustawy dotyczącej norm jakości paliw stałych oraz o programie “Czyste powietrze”. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w latach 2006-2016 nastąpiła poprawa efektywności energetycznej. Energochłonność “pierwotna” obniżała się średnio o ponad 3 proc. rocznie, a “końcowa” o ponad 2 proc. Pomimo wyraźnego spadku, wciąż największym konsumentem energii pozostają gospodarstwa domowe. (Czytaj więcej)

 • 21 czerwca padł pierwszy letni rekord zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym i wynosiło ono nawet 23 tys. 429 MW. (Czytaj więcej)

 • Jak podaje Agencja Rynku Energii, w kwietniu 2018 roku spadła produkcja i zużycie energii elektrycznej w Polsce. W porównaniu z analogicznym okresem w roku 2017 wartości te spadły odpowiednio o 4 proc. i około 1 proc. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie z danymi Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), w pierwszych pięciu miesiącach 2018 roku Polska zaimportowała ponad 3,9 TWh energii elektrycznej. Eksport wyniósł natomiast około 0,8 TWh. (Czytaj więcej)

 • Firma Solaris zaprezentuje kolejny ekologiczny autobus, a będzie nim Solaris Urbino 12 hydrogen – autobus wodorowy napędzany energią z wodorowego ogniwa paliwowego. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Norwegia chce wprowadzić nowy model naliczania opłat za dystrybucję, którego celem będzie nakłonienie odbiorców do szukania oszczędności poprzez instalowanie własnych magazynów energii. Korzyścią tego rozwiązania może być ograniczenie konieczności modernizowania sieci i zwiększania zdolności przesyłu energii. (Czytaj więcej)
 • Firma Fortum chce rozwijać infrastrukturę dedykowaną dla lotnictwa elektrycznego, które ma bardzo duży potencjał wzrostu. (Czytaj więcej)
 • Komisja Europejska wydała zgodę na wielkie przejęcie niemieckiego koncernu energetycznego Uniper przez fiński Fortum. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.