Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 18 - 24 listopada 2019. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: pierwszy wyrok za złamanie zakazu palenia węglem, Warszawiacy mogą uzyskać wyższą dotację na likwidację kopciucha, PSE podają szczegóły głównej aukcji na dostawy w 2024 roku, w Japonii powstała wirtualna elektrownia złożona z tysięcy domowych baterii, w ciągu 18 miesięcy do czerwca tego roku, Chiny powiększyły udział energetyki opartej na węglu o 42,9 GW oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Uregulowanie zasad współpracy i optymalizacja procesu składania wniosków w programie „Mój Prąd” są efektami podpisanego 21 listopada porozumienia między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a pięcioma firmami z branży fotowoltaicznej. – Dążymy do tego, żeby wnioskodawcy programu „Mój Prąd” jeszcze szybciej i sprawniej otrzymywali dotacje na przydomową fotowoltaikę, stąd pomysł wprowadzonego dla instalatorów PV ułatwienia – wyjaśnił Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny. – Podpisane porozumienie usprawni proces przyjmowania i oceny wniosków, co przyniesie korzyści naszym beneficjentom. (Czytaj więcej)

 • Na dzień 20 listopada Ministerstwo Energii zatwierdziło 5696 wniosków w Programie “Mój Prąd” na kwotę ponad 28 mln zł na instalacje o łącznej mocy około 31,7 MW. (Czytaj więcej)

 • Co szósty wniosek o dotacje z programu Mój Prąd jest odrzucany. Polacy popełniają proste błędy albo też nie do końca czytają zasady programu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odrzucił w tej sposób już ponad 1,3 tys. wniosków. Jakie błędy się powtarzają? (Czytaj więcej)

 

2. Prawo w energetyce:

 • W Sejmie jest uchwała ws. kryzysu klimatycznego i terminu neutralności dla klimatu. Młodzież wzywa polityków do spełnienia ich postulatu. Do Sejmu trafił projekt uchwały, którą posłowie mieliby wyznaczyć kurs kraju wobec problemu zmian klimatycznych. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny wzywa, by politycy spełnili jeden z jej postulatów. (Czytaj więcej)

 • Senat UW przyjął uchwałę określającą stanowisko Uniwersytetu Warszawskiego wobec trwającego kryzysu klimatycznego. W przegłosowanym dokumencie pokreślono, że sytuacja wymaga głębokich zmian systemowych – na poziomie globalnym, ale i lokalnym – a także wskazano działania, dzięki którym zminimalizowany może być negatywny wpływ uczelni na klimat i środowisko. W dokumencie podkreślono, że w nauce panuje konsensus co do tego, że kryzys stanowi poważne zagrożenie dla ludzi oraz środowiska w przyszłości. Nawiązano także do konieczności powstrzymania wzrostu średnich temperatur na Ziemi poniżej 1,5 stopnia Celsjusza względem czasów sprzed rewolucji przemysłowej – do czego nawołują m.in. raporty IPCC czy treść Porozumienia Paryskiego. (Czytaj więcej)

 • Od początku września 2019 roku w Krakowie obowiązuje zakaz palenia paliwami stałymi. Teraz w związku z zakazem zapadł pierwszy wyrok skazujący mieszkańca stolicy Małopolski na miesiąc pozbawienia wolności oraz prace społeczne. Za złamanie zakazu palenia węglem czy drewnem w Krakowie od 1 września br. grozi mandat w wysokości od 20 zł do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, wówczas osoba, która złamała zakaz musi liczyć się z grzywną nawet do 5000 zł. Jak podkreśla Urząd Miasta Krakowa, każdy przypadek spalania paliw stałych jest rozpatrywany indywidualnie. Decyzje o sankcjach strażnicy mają podejmować w oparciu o aspekty socjalne, formalno-prawne czy techniczne. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwa odpowiedzialne za energetykę zmieniają formalnie nazwy. W dzienniku ustaw ukazały się rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii i zmiany nazwy Ministerstwa Środowiska na Ministerstwo Klimatu. (Czytaj więcej)

 

3. Energetyka odnawialna:

 • Jak informuje Główny Urząd Statystyczny w raporcie "Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 r.", w 2018 roku wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku o 0,26 p. proc. do 11,16 proc. GUS wyjaśnia, że głównym czynnikiem, który wpłynął na nieznaczny wzrost tego udziału, był wzrost końcowego zużycia energii brutto o 1,13 proc. przy wzroście zużycia energii ze źródeł odnawialnych o 3,48 proc. Urząd statystyczny podał, że w warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów geotermalnych, energię wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła. Według GUS w ostatnich latach widoczna jest "niewielka tendencja zwyżkowa", jeśli chodzi o pozyskiwanie takiej energii. Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem wzrósł w latach 2014-2018 z 12,12 proc. do 14,31 proc. (Czytaj więcej)

 • Jak przygotować się do montażu instalacji fotowoltaicznej? Decyzja o zakupie instalacji fotowoltaicznej dla naszej firmy czy domu nie wiąże się jedynie z wyborem firmy, która taką instalację dla nas zamontuje. Po samym podjęciu decyzji należy zadać sobie kilka bardzo istotnych pytań. (Czytaj więcej)

 • Instytut Energetyki Odnawialnej oszacował liczbę projektów, które inwestorzy będą mogli zgłosić do aukcji w koszykach wiatrowo-fotowoltaicznych. Do pierwszej aukcji w koszyku dla wiatru i PV zostały jeszcze tylko dwa tygodnie. Obecnie przez deweloperów rozwijanych jest, według Instytutu, około 2,4 tys. projektów fotowoltaicznych o różnych mocach – poniżej i powyżej 1 MW, przy czym te projekty są na różnych etapach zaawansowania. (Czytaj więcej)

 

4. Klimat:

 • Eksperyment: nie wszystkie biodegradowalne plastiki rozkładają się szybko. Jedynie część biodegradowalnych lub mających pochodzenie biologiczne plastików uległo rozkładowi podczas rocznego testu w środowisku Morza Bałtyckiego. Niektóre rozłożyły się całkowicie, inne minimalnie lub wcale - wynika z opublikowanych w połowie listopada wyników badań. Fiński Instytut Środowiska (SYKE) sprawdził jak szybko w naturalnych warunkach rozkładają się materiały plastikowe określane jako biodegradowalne lub mające pochodzenie biologiczne. Coraz częściej używane są one do produkcji opakowań oraz innych wyrobów konsumenckich zamiast tradycyjnego plastiku. (Czytaj więcej)

 • Nowy raport „Emissions Gap” wzywa do pięciokrotnego wzrostu ambicji klimatycznych. Świat musi redukować emisje gazów cieplarnianych każdego roku o 7,6 proc., aby wypełnić cel „1,5 st. C” z Porozumienia paryskiego. Takie wnioski znajdziemy w tegorocznej edycji raportu „Emissions Gap” przygotowanego przez UNEP. (Czytaj więcej)

 • Według oceny wiceministra aktywów państwowych Adama Gawędy, osiągnięcie neutralności klimatycznej krajowej energetyki oznacza koszty rzędu 130-140 mld euro, a związane z tym koszty całej polskiej gospodarki byłyby niemal dwukrotnie wyższe. (Czytaj więcej)

 • Coca-Cola, Nestlé i Pepsi największymi śmieciarzami świata? Break Free From Plastic to niezależna międzynarodowa organizacja. Przeprowadziła kontrolę, której celem było skatalogowanie plastiku zalegającego w różnych częściach świata. Drugi rok z rzędu, tytuł najbardziej zanieczyszczającej marki w globalnym audycie odpadów uzyskała Coca-Cola. Na niechlubnym podium znalazły się także Nestlé oraz PepsiCo. W czołówce jest też Unilever. (Czytaj więcej)

 

5. Węgiel i górnictwo:

 • Przed polskim górnictwem pojawiło się kolejne zagrożenie. To pomysł, by emisję metanu z kopalnianych wyrobisk włączyć do europejskiego systemu handlu emisjami. Gdyby tak się stało, to koszty funkcjonowania górnictwa drastycznie by wzrosły. (Czytaj więcej)

 • Według danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, który monitoruje rynek węgla i sytuację w polskim górnictwie, od początku 2019 roku do końca września kopalnie wydobyły łącznie ponad 46,1 mln ton węgla wobec niespełna 47,3 mln ton w porównywalnym okresie 2018 r. (spadek o ponad 1,1 mln ton) oraz wobec ok. 48,8 mln ton w ciągu trzech kwartałów roku 2017. (Czytaj więcej)

 • W ciągu 18 miesięcy do czerwca tego roku, Chiny powiększyły udział energetyki opartej na węglu o 42,9 gigawata (GW), czyli o około 4,5 procent, wbrew ogólnoświatowym trendom. W trakcie budowy jest tam też 121,3 GW mocy węglowych, czyli mniej więcej tyle, ile wytwarza cała Francja. W pozostałej części świata moce z węgla spadły w tym samym okresie o 8,1 GW. (Czytaj więcej)

 

6. Ropa naftowa:

 • Od stycznia do połowy listopada br. Naftoport przeładował 15 mln ton ropy i paliw. To więcej niż w ciągu dwunastu miesięcy 2018 roku. Spółka zwyżkę obrotów wyjaśnia dywersyfikacją dostaw ropy naftowej przez polskie rafinerie i zwiększonym importem surowca drogą morską po kryzysie spowodowanym zanieczyszczoną ropą ze wschodu. (Czytaj więcej)

 

7. Gaz:

 • Operator gazowego systemu przesyłowego Gaz-System otrzymał wszystkie decyzje lokalizacyjne oraz pozwolenia na budowę dla 343 km transgranicznego połączenia gazowego z Litwą, wraz z rozbudową tłoczni w Hołowczycach. Oznacza to zielone światło dla rozpoczęcia budowy tak ważnej dla państw bałtyckich inwestycji. Umożliwi także przesył paliwa z terminala LNG w Świnoujściu. Ostatnia z 11 decyzji pozwolenia na budowę dla GIPL została wydana przez wojewodę mazowieckiego. Gazociąg Polska-Litwa, najdłuższy interkonektor w Gaz-System o średnicy 700 mm, przebiegać będzie przez trzy województwa: podlaskie, mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie.  Jego budowa została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy, północny o długości 185 km biegnie od Zespołu Zaporowo Upustowego (ZZU) Rudka-Skroda (powiat Kolno) do granicy z Litwą. Drugi odcinek, południowy przebiega od tłoczni w Hołowczycach przy granicy z Białorusią do ZZU Rudka-Skroda. Jego długość to około 158 km. (Czytaj więcej)

 • Jak powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, od 2014 roku za rosyjski gaz przepłacaliśmy rocznie ok. 1 mld zł. Dodał, że wyroku ws. arbitrażu między polską spółką a Gazpromem spodziewa się na przełomie 2019/2020 roku. W ubiegłym tygodniu PGNiG poinformowało, że przekazało Gazpromowi oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu jamalskiego z dniem 31 grudnia 2022 roku. Gazprom potwierdził, że taką informację od polskiej spółki otrzymał. Zgodnie z kontraktem, na trzy lata przed przewidzianym jego zakończeniem, tj. do 31 grudnia 2019 roku, strony są zobowiązane do złożenia deklaracji dotyczącej współpracy po 2022 roku. (Czytaj więcej)

 

8. Energia jądrowa:

 • Jak wynika z kolejnej edycji katalogu "Polish Industry for Nuclear Energy 2019", w ostatnich 10 latach było ponad 70 polskich przedsiębiorstw, które zrealizowały minimum jeden projekt dla zagranicznych elektrowni jądrowych – głównie w UE, Rosji, Ukrainie, Kanadzie, Meksyku i Japonii. (Czytaj więcej)

 • Francja jest gotowa na zimę. Dzięki atomowi nie obawia się blackoutu. Dostawy energii elektrycznej we Francji w trakcie nadchodzącej zimy są bezpieczne. Głównie dzięki dużej generacji z elektrowni jądrowych oraz wodnych. (Czytaj więcej)

 • Polska rozwija współpracę energetyczną ze Stanami Zjednoczonymi. Jednym z jej elementów może być realizacja projektu pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju. Budowa atomu ma przyczynić się do zapewniania stabilnych źródeł energii i pomóc w realizacji celów polityki klimatycznej – podkreślali uczestnicy Polish-US Nuclear Industry Forum odbywającego się w Warszawie. (Czytaj więcej)

 

9. Wywiady:

 • Tomasz Heryszek, prezes Węglokoksu, o konsolidacji rynku. Idą trudniejsze czasy w górnictwie. (Czytaj więcej)

 

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Dotacja na likwidację kopciucha może być wyższa. Dla kogo? Warszawiacy mogą uzyskać wyższą dotację na likwidację kopciucha, przy czym jej wysokość zostanie dostosowana do rodzaju budynku i skali inwestycji. Kwota wzrosła z 7 tys. zł do 12 tys. zł. Teraz kolejną zachętą dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się m.in. na podłączenie do gazu, będzie dodatkowe 10 tys. zł na nową lub modernizowaną instalację grzewczą. Na jeszcze lepsze warunki będą mogły liczyć osoby, które chcą korzystać z ciepła sieciowego – dofinansowanie może wynieść aż 40 tys. zł. (Czytaj więcej)

 • PSE podają szczegóły głównej aukcji na dostawy w 2024 roku. Aukcja główna na rok dostaw 2024 rozpocznie się 6 grudnia 2019 roku. Harmonogram prezentuje dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. (Czytaj więcej)

 • Wrocław bierze się za smog. 330 mln zł chce przeznaczyć Wrocław do 2024 roku na działania związane z likwidacją starych pieców. Mieszkańcy jednego lokalu będą mogli otrzymać w sumie 20 tys. zł na wymianę pieca i okien, a także ubiegać się o zwolnienia z czynszów i dopłaty do rachunków. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zadeklarował, że do 2024 roku zlikwidowane zostaną wszystkie stare piece w miejskich kamienicach. (Czytaj więcej)

 • Prezes Enei Mirosław Kowalik, powiedział, że brane jest pod uwagę pozyskanie finansowania bloku 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka spoza Europy. Naturalnym partnerem mogą być banki z Japonii, Chin lub Stanów Zjednoczonych. (Czytaj więcej)

 

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Wielki magazyn energii Tesli już się zwrócił. I będzie jeszcze większy. Budowa największego na świecie bateryjnego magazynu energii kosztowała 66 mln dolarów australijskich. Tymczasem tylko w pierwszym roku funkcjonowania wygenerował on oszczędności dla odbiorców energii wynoszące ponad 50 mln dolarów. Teraz stojący za tym projektem deweloper Neoen podjął decyzję o dostawieniu kolejnych baterii. (Czytaj więcej)

 • Koncepcja wirtualnych elektrowni złożonej z domowych, bateryjnych magazynów energii, została urzeczywistniona w Japonii, gdzie zbudowano sieć połączonych i zarządzanych zdalnie tysięcy domowych baterii. Projekt realizowany od roku w Japonii przez firmę Moixa – brytyjskiego producenta bateryjnych, domowych magazynów energii – doprowadził do zbudowania sieci aż 10 tysięcy domowych baterii, które razem tworzą system o pojemności 100 MWh. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie z przyjętą nową polityką kredytowania energetyki Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zaprzestanie finansowania inwestycji związanych ze spalaniem paliw kopalnych od końca 2021 roku. Taką informację podała instytucja wskazując, że EBI wesprze inwestycje w działania na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiska o wartości 1 bln euro do 2030 roku a od końca 2020 roku finansowanie z banku będzie musiało realizować cele Porozumienia Paryskiego. Bank UE jest europejskim bankiem klimatycznym od wielu lat i jak wskazują eksperci pełni on rolę swoistego “drogowskazu” dla komercyjnych instytucji bankowych i ubezpieczeniowych w Europie. Jak podkreśla EBI, przestaje on finansować paliwa kopalne i uruchomia najbardziej ambitną strategię inwestycyjną w dziedzinie klimatu spośród wszystkich publicznych instytucji finansowych. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.