Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 19 - 25 czerwca 2017. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: już w dniach 29-30 czerwca 2017 odbędą się kolejne aukcje OZE, powstało największe na świecie połączenie pomiędzy morskimi elektrowniami wiatrowymi, ze względu na pojawienie się złej jakości gazu z gazociągu jamalskiego, wstrzymano w Polsce jego pobór, tylko 4 proc. dużych przedsiębiorstw, przeprowadziły obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie otrzyma dotację na termomodernizację budynku “Lipsk”. (Czytaj więcej)

 • 6 lipca w Warszawie odbędzie się szkolenie dla Wnioskodawców programu priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo geologiczne i górnicze. Celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa wydobycia ropy i gazu z dna morza i usprawnienie sprawozdawczości firm wydobywczych. (Czytaj więcej)

 • Wkrótce w Sejmie pojawi się rządowy projekt ustawy o rynku mocy. Jaki możliwy wpływ na emisyjność polskiego systemu elektroenergetycznego będzie miał proponowany mechanizm, według Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju? (Czytaj więcej)

 • Grzegorz Filipowicz i Mateusz Koszel z Praktyki Infrastruktury i Energetyki Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka przedstawili swój komentarz nt. nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu. Jak wpłynie ona na przedsiębiorców? (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że jest duże zainteresowanie najbliższymi aukcjami OZE. Odbędą się one w dniach 29-30 czerwca 2017. (Czytaj więcej)

 • Jak informuje Ministerstwo Energii Polska znajduje się w europejskiej czołówce producentów energii z odnawialnych źródeł energii. (Czytaj więcej)

 • Według raportu New Energy Outlook Bloomberga, do roku 2040, około trzy czwarte światowych inwestycji w nowe technologie wytwarzania energii, będzie przeznaczone na odnawialne źródła energii. (Czytaj więcej)

 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej uważa, że aby zrealizować polski cel 2020 w sektorze elektroenergetycznym, niezbędne jest wznowienie inwestycji w energetykę wiatrową. (Czytaj więcej)

 • U wybrzeży Włoch powstanie pierwsza morska farma wiatrowa na Morzu Śródziemnym. (Czytaj więcej)

 • Powstało największe na świecie połączenie pomiędzy morskimi elektrowniami wiatrowymi. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • 20 lipca mają rozpocząć się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały antysmogowej dla Mazowsza. (Czytaj więcej)

 • Władze Skawiny, Krakowa oraz ciepłownicy podpisali kompleksowe porozumienie o realizacji programu dotyczącego ograniczania niskiej emisji na terenie Skawiny. Jest to pierwsza gmina, nie licząc Krakowa, nie będąca w aglomeracji krakowskiej, która zawarła umowę zarówno z miastem, dostawcą jak i źródłem ciepła. (Czytaj więcej)

 • Podczas szczytu europejskiego, szefowie państw UE potwierdzili, że chcą walczyć ze zmianami klimatu i będą angażować się, aby sprostać zobowiązaniom umowy klimatycznej z Paryża. (Czytaj więcej)

 • Mieszkańcy Opola, zarówno indywidualni, jak i wspólnoty mieszkaniowe, otrzymają dofinansowanie na likwidację przestarzałych źródeł ciepła. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Chociaż zgodnie z raportem New Energy Outlook 2017 przygotowanym przez Bloomberg News Energy Finance (BNEF), przyszłość należy do energetyki odnawialnej, to prognozuje się, że w 2040 roku paliwa kopalne będą wciąż głównym źródłem wytwarzania energii. Może się również zdarzyć, że rola węgla w niektórych państwach będzie większa niż obecnie. (Czytaj więcej)

 • Państwowi producenci węgla nie będą w ciągu najbliższych kilku lat budować w Polsce nowych kopalń surowca. Jeśli powstaną nowe kopalnie, to tylko dzięki prywatnym inwestorom. (Czytaj więcej)

 • Polska Grupa Górnicza (PGG) zamierza zakończyć obecny rok z dodatnim wynikiem. Czy cel zostanie osiągnięty? (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Od czasu przedłużenia porozumienia naftowego, nie obserwuje się większego wpływu porozumienia na ceny ropy. W zeszłym tygodniu, wartość baryłki Brent spadła po raz pierwszy od sierpnia 2016 roku, poniżej 45 dolarów. (Czytaj więcej)

 • Jak wynika z prognoz firmy IHS Markit, przez najbliższe dwa lata w Kanadzie będzie systematycznie wzrastała produkcja ropy naftowej z piasków roponośnych. (Czytaj więcej)

 • Rosjanie dokonali przełomowego odkrycia złoża ropy naftowej. Jest to pierwsze złoże surowca na szelfie wschodniej Arktyki. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Jak wynika z danych podanych przez Gaz-System, między środą a piątkiem rano, w Polsce pojawiły się problemy z odbieraniem gazu z gazociągu jamalskiego. Pobór był wstrzymany ze względu pojawienia się złej jakości gazu. (Czytaj więcej)

 • Już czwartego lipca, do gazoportu w Świnoujściu dopłynie kolejna dostawa spotowa LNG. Nie będzie to jednak dostawa z Ameryki. W takim razie skąd? (Czytaj więcej)

 • Bruksela jest coraz negatywniej nastawiona do sprawy Nord Stream 2. Jak podano, jeśli gazociąg ma powstać, to musiałby podlegać wszystkim kluczowym zasadom międzynarodowego prawa i prawa energetycznego Unii Europejskiej. (Czytaj więcej)

 • Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej poinformował, że możliwa jest budowa kolejnego bloku energetycznego, który będzie oparty o gaz. (Czytaj więcej)

 • Po wielu latach prac Japonii i Chinom udało się dowiercić do bogatego gazowego złoża, które jest ukryte w hydratach metanu pod dnem oceanu. Jakie będą efekty tego odkrycia? (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Według Międzynarodowej Agencji Energii (MAE), zamykanie elektrowni jądrowych może spowodować problemy dla polityki klimatycznej. (Czytaj więcej)

 • Z powodu upałów w Szwajcarii, elektrownia atomowa Muehleberg koło Berna, musi ograniczyć produkcję energii elektrycznej. Wszystko w związku z tym, że wzrosła temperatura wody chłodzącej reaktory, która pobierana jest z pobliskiej rzeki. (Czytaj więcej)

 • Jak poinformował francuski dziennik Le Monde, brytyjski projekt jądrowy Hinkley Point C opóźni się o kolejne 2 lata, a wydatki wzrosną od 1 do 3 mld euro. (Czytaj więcej)

 • Amerykanie chcą wzmocnić znaczenie energetyki jądrowej w kraju, w tym m.in. dzięki wykorzystaniu małych reaktorów jądrowych (SMR). (Czytaj więcej)

 • Rosatom planuje zbudować drugą elektrownię jądrową w Bułgarii. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Piotr Naimski, Sekretarzem Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury nt. strategicznego projektu Baltic Pipe oraz o projekcie Nord Stream 2. (Czytaj więcej)

 • Janusz Gajowiecki, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej nt. stanu branży wiatrowej w Polsce oraz o rynku zielonych certyfikatów. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Według badania firmy Ayming Polska na koniec maja 2017, tylko 4 proc. dużych przedsiębiorstw, które mają czas na przeprowadzenie obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa do 30 września 2017, potwierdziło realizację audytu. (Czytaj więcej)

 • Spółka Enefit, należąca do Grupy Eesti Energia, czyli największego wytwórcy energii elektrycznej w krajach bałtyckich, rozpoczyna sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego na polskim rynku. (Czytaj więcej)

 • Jak podają eksperci Konfederacji Lewiatan, w ślad za zwolnieniem producentów energii elektrycznej z płacenia podatku akcyzowego od jej zużycia na potrzeby własne, powinno się także zlikwidować obowiązek składania deklaracji i prowadzenia ewidencji energii elektrycznej. (Czytaj więcej)

 • W połowie lipca 2017 zostanie rozstrzygnięty piąty i jednocześnie ostatni przetarg na tzw. białe certyfikaty, który został ogłoszonego przez URE, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 2011 roku. (Czytaj więcej)

 • Urząd Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zostanie przeniesiony do nowego budynku, gdy tylko ten zostanie zbudowany. Obiekt ten będzie wzorcowym budynkiem pasywnym. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Jak podało Niemieckie stowarzyszenie branży słonecznej BSW Solar, w ciągu ostatnich czterech lat, ceny domowych magazynów energii w Niemczech spadły o połowę. (Czytaj więcej)

 • Coroczny raport „Banking of Climate Change”, czyli raport 37 największych banków w Europie, USA, Azji, Kanadzie i Australii wskazuje, że w roku 2016 zainwestowano ponad 87 mld dol. w paliwa kopalne. (Czytaj więcej)

 • Na 52 Międzynarodowym Paryskim Air Show zostanie zaprezentowany prototypowy elektryczny samolot izraelskiego start upu Eviation Aircraft. (Czytaj więcej)

   

  Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.