Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 19-25 września 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: polskie górnictwo dostanie większe wsparcie finansowe niż wcześniej planowano, roczny raport IEA nt. globalnych inwestycji w sektorze energii w 2015 r., powstała największa na świecie farma PV o mocy 648 MW, UOKiP zgodził się na utworzenie spółki ElectroMobility Poland, która pomoże przy rozwoju branży pojazdów elektrycznych w Polsce, KE chce zwiększyć cel efektywności energetycznej do 30% do 2030 r. oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • NFOŚiGW udostępnił materiały informacyjno-edukacyjne związane z projektami LIFE. (Czytaj więcej)
 • Zbliża się konferencja ,,POIiŚ a bezpieczeństwo energetyczne”. (Czytaj więcej)
 • NFOŚiGW został wyróżniony specjalną nagrodą „Razem dla środowiska”. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Senat Polski przyjął nowelizację, która zwiększa wsparcie dla górnictwa z 3 do 7 mld zł. (Czytaj więcej)
 • Ruszyły konsultacje społeczne dokumentów związanych z założeniami Planu Rozwoju Elektormobilności. Czy w Polsce pojawi się milion samochodów elektrycznych do 2025 roku? (Czytaj więcej)
 • W Małopolsce trwają już prace nad uchwałą „antysmogową” dla całego województwa Małopolskiego”. Jakie rozwiązania zostały zaproponowane? (Czytaj więcej)
 • Ministerstwo Środowiska chce, aby społeczeństwo korzystało z toreb wielokrotnego użytku. Rozpoczęły się prace, które pozwolą wprowadzić opłatę za tradycyjne „torebki foliowe”. (Czytaj więcej)
 • Urząd Regulacji Energetyki przedstawił swoje stanowisko w sprawie interpretacji pojęcia „moc zainstalowana elektryczna”, które znajduje się w ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz w Prawie energetycznym. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Firma Apple zobowiązuje się do wykorzystania 100% energii z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby oraz dołączyła się w związku z tym do globalnej inicjatywy: RE100. (Czytaj więcej)
 • W Indiach powstała największa na świecie farma fotowoltaiczna, której moc wynosi 648 MW. (Czytaj więcej)
 • Niemiecki Instytut Fraunhofera potwierdził, że japońska firma Kaneka osiągnęła nową rekordową sprawność ogniwa fotowoltaicznego: 26,33 %, poprawiając poprzednik rekord wynoszący 25,6%. (Czytaj więcej)
 • W USA wybudowano największą na świecie farmę słoneczną opartą na dwustronnych modułach PV. (Czytaj więcej)
 • Na rynku pojawiły się elastyczne moduły PV o sprawności ponad 17%. (Czytaj więcej)
 • U wybrzeży Danii ma powstać jedna z największych na świecie farm wiatrowych. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Jak do tej pory, już 60 państw ratyfikowało porozumienie paryskie. Polska chce to zrobić do końca 2016 roku. (Czytaj więcej)
 • W Krakowie już wkrótce będą odbywały się kontrole palenisk. (Czytaj więcej)
 • Najnowsze badania wskazują, że zanieczyszczenia powietrza mogą być przyczyną choroby Alzheimera. (Czytaj więcej)
 • Jak wynika  z raportu ONZ „Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego”, stan środowiska naturalnego na terenie Europy polepsza się. (Czytaj więcej)
 • 375 największych naukowców z National Academy of Sciences ostrzega przed "prawdziwym, poważnym, bezpośrednim zagrożeniem klimatycznym". Podpisali oni list otwarty, w którym wyrażają frustrację bierności polityki klimatycznej. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Ministerstwa Energii i Środowiska w Polsce, zastanawiają się jak zatrzymać import węgla do Polski. Jednym z rozwiązań może być wprowadzenie opłaty, równającej sytuację polskiego węgla w stosunku do surowców sprowadzanych z krajów, w których nie ma tak restrykcyjnej polityki klimatycznej jak w Polsce. (Czytaj więcej)
 • Czy likwidacja nierentownych kopalń w Polsce jest pomocą dla górnictwa? (Czytaj więcej)
 • Indie nie zamierzają zmniejszać udziału węgla w swoim miksie energetycznym. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Już wkrótce spotkanie państw grupy OPEC, podczas którego będą rozmowy nt. sytuacji na rynku ropy, o problemach, a także możliwych rozwiązaniach wyjścia z nich. (Czytaj więcej)
 • Firma analityczna McKinsey Energy Insights (MEI) szacuje, że nadwyżka na rynku ropy będzie trwać co najmniej do roku 2017. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Rozpoczął się proces pomiędzy Naftogazem, a Gazpromem. Proces toczy się o wiele miliardów dolarów. (Czytaj więcej)
 • Trwają prace nad realizacją projektu budowy gazociągu łączącego Polskę i Czechy. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Na świecie jest już ponad 400 reaktorów jądrowych. (Czytaj więcej)
 • Jak wskazuje Międzynarodowa Agencja Energii, aby polityka energetyczna Japonii odniosła sukces, należy przywrócić do pracy japońskie reaktory jądrowe. (Czytaj więcej)
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy opracował raport nt. postępów państw członkowskich w demontażu państwowych elektrowni. Zgodnie z nim, Bułgaria, Litwa i Słowacja opóźniają demontaż poradzieckich reaktorów jądrowych. (Czytaj więcej)
 • Bułgaria musi zapłacić Rosji 600 mln euro, które są zadłużeniem związanym z zerwaniem umowy w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Belene w 2012. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Mariusz Mielczarek, dyrektor sektora publicznego GE w Europie środkowo-wschodniej porównuje Polską energetykę ze światowymi trendami. (Czytaj więcej)
 • Agata Pawełczyk, specjalista ds. ochrony środowiska w firmie Ambiens, nt. tego na jakich projektach w Polsce będą skupiać się inwestorzy. (Czytaj więcej)
 • Minister Środowiska, Jan Szyszko, nt. ratyfikacji porozumienia klimatycznego przez Polskę. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na utworzenie spółki ElectroMobility Poland, której celem będzie pomoc przy rozwoju branży pojazdów elektrycznych w Polsce. Podmiot będzie założony przez cztery polskie grupy energetyczne: Enea, Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Tauron Polska Energia. (Czytaj więcej)
 • Ministerstwo Energii przedstawiło pomysły, w jaki sposób chciałoby zachęcić do zakupu samochodów elektrycznych. (Czytaj więcej)
 • Czy Polska energetyka mogłaby funkcjonować bez zagranicznych inwestorów? Czy dobrym rozwiązaniem jest dążenie do uzyskania prawie 100 % udziału spółek skarbu państwa w sektorze energetycznym?  (Czytaj więcej)
 • Oferta Ursusa powiększyła się o kolejny pojazd elektryczny, którym jest samochód dostawczy. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Komisja Europejska chce zwiększyć cel efektywności energetycznej do 30% do 2030 r. Oficjalne ogłoszenie tej informacji odbędzie się 12 października, gdy zostanie ogłoszony projekt dyrektywy o efektywności energetycznej. (Czytaj więcej)
 • Aby spełnić wyznaczone międzynarodowe cele redukcji emisji trzeba całkowicie przejść na samochody elektryczne. (Czytaj więcej)
 • Rozpoczęto budowę transgranicznego połączenia energetycznego między Niemcami a Norwegią. Jest to zapowiedź nowej ery dla europejskiej energetyki. (Czytaj więcej)
 • Pojawił się roczny raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) na temat globalnych inwestycji w sektorze energii w 2015 roku. Jakie są główne wnioski? (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.