Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 2 - 8 kwietnia 2018. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: 44 proc. Polaków uważa, że smog jest poważnym problemem w okolicy, w której mieszkają, URE podał, ile gospodarstwa domowe płaciły za energię w 2017 roku, Eurostat przedstawił dane o zużyciu energii w gospodarstwach domowych w UE w 2016 roku, Google w 100% pokrywa zapotrzebowanie na energię, energią odnawialną, oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 200 milionów złotych na gospodarowanie wodami opadowymi. O dotacje będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego w terminie od 30 kwietnia do 31 sierpnia 2018 roku. (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW przeznaczy również 8 milionów złotych na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Nabór wniosków potrwa od 30 kwietnia do 23 listopada 2018 roku. (Czytaj więcej)

 • W województwie podlaskim WFOŚiGW będzie przyznawać pożyczki ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na termomodernizację budynków należących do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • 5 kwietnia Ministerstwo Energii rozpoczęło konsultacje publiczne projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. (Czytaj więcej)

 • Zmiany w Ustawie o odnawialnych źródłach energii zwiększą możliwości wsparcia dla inwestorów chcących budować stopnie wodne z towarzyszącymi im elektrowniami wodnymi. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • W 2017 roku na terenie Warszawy powstało łącznie prawie 2 MW nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. (Czytaj więcej)

 • Google w 100% pokrywa zapotrzebowanie na energię, energią odnawialną. (Czytaj więcej)

 • Naukowcy z niemieckiego instytutu Fraunhofer ISE wspólnie z firmą EV Group zwiększyli sprawność ogniwa fotowoltaicznego w technologii multi-junction do 33,3 proc. (Czytaj więcej)

 • Po raz pierwszy w historii, w marcu 2018 roku, energia z odnawialnych źródeł pokryła całkowite zapotrzebowanie Portugalii na energię, a dokładnie produkcja z OZE stanowiła 103,6 proc. krajowego zapotrzebowania. (Czytaj więcej)

 • Według najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej możliwe jest, że nawet do 2020 roku ceny energii pochodzącej z OZE zrównają się z cenami energii uzyskiwanej ze spalania paliw kopalnych. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Zgodnie z badaniem CBOS 44 proc. Polaków oceniło, że smog jest poważnym problemem w okolicy, w której mieszkają. (Czytaj więcej)

 • Jak podał dziennik "The Times", dzięki wprowadzonej obowiązkowej opłacie za torebki foliowe, spada zanieczyszczenie mórz wokół Wielkiej Brytanii. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Import węgla do Polski w 2017 roku wyniósł około 13,3 mln ton. Eksperci z branży obawiają się, że w roku 2018 i latach następnych import ten będzie mocno wzrastał. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie z danymi Agencji Rozwoju Przemysłu w lutym 2018 roku kopalnie w Polsce wydobyły blisko 5,2 mln ton węgla. Wydobycie to było o ok. 20 tys. ton wyższe niż styczniowe oraz prawie o 190 tys. ton wyższe niż grudniowe. (Czytaj więcej)

 • Już wkrótce zostanie zamknięta ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Czechach. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Prezes Naftoportu Andrzej Brzózka o perspektywach dywersyfikacji dostaw ropy do Polski. (Czytaj więcej)

 • Kolejne sankcje nakładane na Chiny skutkują spadkiem cen ropy naftowej. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Singapur jest kolejnym państwem, które przez dywersyfikację źródeł dostaw chce wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Do kraju dotarł pierwszy ładunek LNG. (Czytaj więcej)

 • Do  roku 2021 powstanie połączenie gazowe Polska – Słowacja. (Czytaj więcej)

 • Rusza test popytu na Gazociąg Polska-Ukraina. Operatorzy systemów przesyłowych gazu na obu krajów, rozpoczynają niewiążącą procedurę badania rynku, której rezultatem będzie oszacowanie poziomu zapotrzebowania uczestników rynku na przepustowość na granicy polsko-ukraińskiej. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Według doniesieć BiznesAlert.pl już 17 kwietnia odbędzie się spotkanie, po którym zapadnie ostateczna decyzja w sprawie polskiego elektrowni jądrowej. (Czytaj więcej)

 • Według badania przeprowadzonego przez CBOS: 50 proc. ankietowanych jest przeciwnikami budowy w Polsce elektrowni jądrowej, 34 proc. jest zwolennikami takiej inwestycji, a 16 proc. nie ma zdania. (Czytaj więcej)

 • W Turcji rozpoczęto oficjalnie budowę elektrowni jądrowej Akkuyu. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Prof. Andrzej Strupczewski o perspektywie czasowej dla projektu polskiej elektrowni jądrowej. Jego zdaniem, pierwszy obiekt takiego typu może zostać uruchomiony już w 2030 roku. (Czytaj więcej)

 • Susan Sakmar, Profesor Uniwersytetu w Houston, prawnik i autorka książki o rynku LNG: „Energy for the 21st Century: Opportunities and Challenges for LNG” o LNG z USA oraz o jego wpływie na cenę gazu w Europie. (Czytaj więcej)

 • Dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej o tym dlaczego jego zdaniem Polska nie zaspokoi potrzeb rynkowych na import węgla oraz dlaczego jedynym rozwiązaniem jest zmniejszenie pokrycia zapotrzebowania na węgiel w ogrzewnictwie komunalnym. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • 12 ekspertów działających w ramach platformy zainicjowanej przez Instytut Ekonomii Środowiska przygotowało raport pt. „Efektywność Energetyczna w Polsce. Przegląd 2017", w którym znajdują się informacje służące przygotowaniu programu modernizacji domów jednorodzinnych w Polsce. (Czytaj więcej)

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczyna program, w ramach którego osoby zainteresowane zamianą dotychczasowego źródła ciepła na ekologiczne ogrzewanie gazowe mogą uzyskać dofinansowanie. (Czytaj więcej)

 • Urząd Regulacji Energetyki podał, ile gospodarstwa domowe płaciły za energię w 2017. (Czytaj więcej)

 • Ostrów Wielkopolski zaczyna tworzenie lokalnego rynku energii. (Czytaj więcej)

 • Rozpoczął się proces certyfikacji ogólnej, do której obowiązek przystąpienia mają wszyscy właściciele jednostek wytwórczych, których tzw. moc osiągalna brutto przekracza 2 MW. (Czytaj więcej)

 • Marzec 2018 roku był najlepszym miesiącem na Towarowej Giełdzie Energii pod względem obrotów energią elektryczną od listopada 2015 roku. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Eurostat przedstawił dane o zużyciu energii w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej w 2016 roku. Okazuje się, że gospodarstwa domowe miały około 25-procentowy udział w całkowitym końcowym zużyciu energii. Większość energii została zużyta na cele grzewcze. (Czytaj więcej)
 • Polskie firmy wydobywcze chcą zdobyć kontrakty na indyjskim rynku. (Czytaj więcej)
 • Tesla dostarczy magazyny energii do wirtualnej elektrowni na 1,2 tys. domów w Australii Południowej. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.