Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 2 - 8 października 2017. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: BOŚ Bank rozpoczyna program “EKOkredyt Prosument II”, Komisja Europejska ma propozycję kompromisu dla Polski, w sprawie polityki klimatycznej, Rosja rozważa przedłużenie przedłużenie porozumienia naftowego z krajami OPEC, 31 proc. gospodarstw domowych w Polsce, które używają do ogrzewania węgla, znajduje się w sferze tzw. ubóstwa energetycznego oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

 

1. NFOŚiGW - działania:

 • BOŚ S.A., dzięki wsparciu NFOŚiGW rozpocznie 16 października program „EKOkredyt Prosument II”. (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW dofinansuje budowę najnowocześniejszego w Polsce i zarazem jednego z najnowocześniejszych w Europie zakładu utylizacji odpadów poubojowych. Środki pochodzą z programu „5.11.1 Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Część 1) Sokół – Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. (Czytaj więcej)

 • NFOŚiGW ogłosił kolejne unijne nabory w ramach I osi priorytetowej "Zmniejszenie emisyjności gospodarki" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Składanie wniosków rozpocznie się 30 października i potrwa do 29 grudnia br. (Czytaj więcej)

2. Prawo w energetyce:

 • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, będące organizacją reprezentującą operatorów systemów dystrybucyjnych, nie jest zwolennikiem, proponowanego przez Ministerstwo Energii, zwiększenia mocy mikroinstalacji z 40 kW do 50 kW. (Czytaj więcej)

 • Trwają rozmowy dotyczące pakietu zimowego, który może wpłynąć na europejską energetykę. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska wzywa dziewięć państw, w tym Polskę, do wprowadzenia przepisów dotyczących paliw alternatywnych. (Czytaj więcej)

3. Energetyka odnawialna:

 • Jak wynika z najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energii, rok 2016 był pierwszym w historii, w którym fotowoltaika była zdecydowanym liderem światowego rynku energii, pod względem tempa wzrostu. (Czytaj więcej)

 • Problemy z aukcją OZE z dnia 28 września. (Czytaj więcej)

 • W Jeleniej Górze, w ramach Jeleniogórskiego Klastra Energii Odnawialnej, ma powstać farma fotowoltaiczna o powierzchni 26 hektarów. (Czytaj więcej)

 • Na Ukrainie powstanie, druga co do wielkości w Europie, farma wiatrowa o mocy 500 MW. Dla porównania, największa farma wiatrowa w Polsce ma 120 MW. (Czytaj więcej)

 • W 2018 roku w Polsce powstanie Plan zagospodarowania obszarów morskich, który może ułatwić realizację przyszłych projektów morskich w krajowej części Morza Bałtyckiego. (Czytaj więcej)

 • 2 października został osiągnięty rekord dziennej generacji energii elektrycznej z europejskich morskich farm wiatrowych - 263 GWh. Szacuje się, że rynek można jeszcze rozwinąć, tak aby na Bałtyku pracowały farmy o mocy 9 GW. (Czytaj więcej)

4. Klimat:

 • Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której zakłada, aby podwyższyć plany UE związane ze zmniejszeniem emisji do roku 2030 oraz całkowitą ich redukcję do roku 2050.(Czytaj więcej)

 • GermanWatch.org, niemiecka organizacja zajmująca się kwestiami politycznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi, przedstawiła raport, który nosi tytuł „Silniejsza polityka cenowa wobec CO2: Nowy zwrot w polityce klimatycznej. Niemieckie ramy ekonomiczne w osiągnięciu celów klimatycznych”. W dokumencie określono środki, za pomocą których nowa niemiecka koalicja rządowa powinna dążyć do ogłoszonego w 2016 roku celu klimatycznego na 2050. (Czytaj więcej)

 • Komisja Europejska ma propozycję kompromisu dla Polski, w sprawie polityki klimatycznej. UE zaoferowała Polsce większe możliwości we wsparciu procesu odchodzenia od węgla. (Czytaj więcej)

5. Węgiel i górnictwo:

 • Ministerstwo Energii zapewnia, że prowadzi działania, które mają na celu ustabilizowanie sytuacji na rynku węgla opałowego. (Czytaj więcej)

 • Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiada, że przy rozmowach z Komisją Europejską, Polska będzie utrzymywała stanowisko dotyczące 50-procentowego udziału węgla w krajowym miksie energetycznym w 2050 roku. (Czytaj więcej)

 • Wzrasta import węgla z Rosji. (Czytaj więcej)

6. Ropa naftowa:

 • Rosja rozważa przedłużenie przedłużenie porozumienia naftowego z krajami OPEC. (Czytaj więcej)

 • Po połączeniu spółki PERN i OLPP, w ciągu najbliższych 4 lata, prawie 2 mld złotych zostaną przeznaczone na inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski. (Czytaj więcej)

 • Ropa ze Stanów Zjednoczonych osiąga rekordowe wartości eksportu. (Czytaj więcej)

7. Gaz:

 • Ukraina chce zostać gazowym hubem dla południa Europy. Dodatkowo pojawiają się pomysły transportu do Europy energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach jądrowych. (Czytaj więcej)

 • Jak zapewnił pełnomocnik polskiego rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, po roku 2022 Polska nie będzie miała żadnych problemów z dostawą gazu do kraju. (Czytaj więcej)

 • W Danii wprowadzone zostaną zaostrzone wymogi prawne związane z budową nowych gazociągów przez duńskie morze terytorialne. Ustawa ta może zablokować lub opóźnić budowę Nord Stream 2. (Czytaj więcej)

8. Energia jądrowa:

 • Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) będzie przyglądać się polskiemu systemowi zarządzania odpadami promieniotwórczymi. (Czytaj więcej)

 • Państwowa Agencja Atomistyki poinformowała, że w powietrzu na terenie Europy wykryto niewielkie ilości izotopu rutenu-106. Podano jednak, że ilości te nie mają wpływu na ludzkie zdrowie. (Czytaj więcej)

 • W Japonii zostaną ponownie uruchomione dwa reaktory elektrowni jądrowej Kashiwazaki-Kariwa, będącej największą tego typu w kraju. (Czytaj więcej)

9. Wywiady:

 • Bartłomiej Steczowicz, prezes zarządu Teraz Energia, spółki wdrażającej koncepcję wirtualnych elektrowni nt. możliwości rozwoju klastrów energii. (Czytaj więcej)

 • Paweł Jakubowski, dyrektor Pionu Rozwoju w spółce Gaz-System, o terminalu LNG w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe. (Czytaj więcej)

 • Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce nt. miksu energetycznego Polski opierającego się o węgiel. (Czytaj więcej)

10. Pozostałe informacje z kraju:

 • Kilka cennych obiektów historycznych i religijnych znajdujących się na Mazowszu, przejdzie termomodernizację, dzięki dotacjom z UE. (Czytaj więcej)

 • Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Kantar TNS, 31 proc. gospodarstw domowych w Polsce, które używają do ogrzewania węgla, znajduje się w sferze tzw. ubóstwa energetycznego. (Czytaj więcej)

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na wartą 4,5 mld zł transakcję przejęcia przez PGE aktywów EDF w Polsce. (Czytaj więcej)

 • W ostatnich tygodniach następował wzrost ceny zielonych certyfikatów, osiągając nawet 60 zł/MWh. Ceny zaczęła jednak znowu spadać, osiągając wartość poniżej 40 zł/MWh. (Czytaj więcej)

 • Ministerstwo Energii prosi branżę OZE o pomoc związaną z hybrydowymi instalacjami OZE. Wypełniając specjalną ankietę ministerstwo chce uzyskać dane, które mogłyby świadczyć o skali potencjału tkwiącego w tego rodzaju projektach. (Czytaj więcej)

 • Analiza obejmująca pierwsze dwa lata działania aukcyjnego systemu wsparcia. (Czytaj więcej)

11. Pozostałe informacje ze świata:

 • Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), do 2022 roku światowa produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wzrośnie o 43%. (Czytaj więcej)
 • Po huraganie, który przeszedł przez Portoryko i niemal całkowicie zniszczył system elektroenergetyczny kraju, będzie trzeba go odbudować. Nowy system będzie składał się z odnawialnych źródeł energii i magazynów energii, zmniejszając koszty energii dla mieszkańców. (Czytaj więcej)
 • Rok 2017 był pierwszym, gdy udział samochodów z silnikami diesla w Europie spadł poniżej poziomu 50 proc. Analitycy przewidują, że w 2030 roku wartość ta może zmaleć do 9 proc. (Czytaj więcej)

 

Autor: mgr inż. Kamil Różycki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.